1. Podstawa prawna

2. MATKA I NOWORODEK

3. Podstawa prawna
zmian w formularzu
Mz-Szp11
w roku 2014


4. Problemy związane ze
sprawdzeniami logicznymi
zgłaszanymi przez szpitale.
Odpowiedzi na pytania


5. Wzór formularza
Mz-Szp11 oraz
instrukcja jego
wypełniania


6. Mz/Szp-11
Słownik danych
komunikatu
elektronicznego


7. Eksport danych
MZ-Szp-11,
struktura rekordu
(podstawowy PZH)


8. Sprawy bieżące

9. Formularz zgłoszeniowy

10. Zasady przesyłu danych
na serwer


11. Raporty dla Urzędów Wojewódzkich i szpitali

12. KONTAKT.
Pracownicy związani
z Badaniem
Chorobowości
Szpitalnej