Tabele wynikowe Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej
Rok 2003
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2004
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2005
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2006
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2007
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2008
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2009
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2010
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2011
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2012
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2013

Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2014

Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2015
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2016
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2017
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2018
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2019
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2020
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2021
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów
Rok 2022
Liczebności i współczynniki             Czasy pobytów