Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-B99
O O 6,5 3,2 3,1 3 4,1 9,5 13,6 15,7 15,1 12,9
A00-A08
O O 4,7 3,4 3,1 2,9 3,2 6,9 8,1 14,2 12,2 12,8
A09
O O 2,8 2,9 2,6 2,4 2,5 1,8 3,1 3,1 5,6 8,6
A15-A19, B90
O O 50,5 11 7,8 8,5 19,2 47,4 59,7 62,3 57,9 48,4
A40-A41
O O 12,8 9,9 7,9 8,5 9,1 13,1 14 14,2 14,1 13,1
B20-B24
O O 6,1 1,4 2,1 1,7 1,9 6 7,8 8,2 6,5 7
remainder of A00-B99
O O 4,3 2,8 3 3,1 3,9 4,5 4,9 6 7 8,5
C00-D48
O O 3,1 4 3,3 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 3 3,4
C18-C21
O O 3,1 0 0 2 3,8 2,7 2,3 2,4 2,5 3,5
C33-C34
O O 3,6 0 6,3 7,5 1 4,1 3,7 3,4 3,4 3,7
C43-C44
O O 1,2 0 1,7 1,2 1 0,9 0,9 0,9 1 1,4
C50
O O 1,3 0 0 0 0 1 1 1,1 1,2 1,6
C53-C55
O O 4,2 0 0 1 1 3,4 3,8 3,9 4,1 4,5
C56
O O 2,2 0 3,5 1,2 2,2 3,5 2,8 2,1 1,9 2,4
C61
O O 3,2 0 0 1 0 2,3 2,2 3,4 3,4 3,1
C67
O O 3 0 7,6 4 1,6 1,9 2,3 2,5 2,9 3,1
remainder of C00-C97
O O 3,9 7 4 3,2 3,2 4,1 4,2 4,2 3,9 3,9
D00-D09
O O 2,8 0 4,6 1,5 1,3 2,1 2,2 2,7 2,9 3,2
D12
O O 2 2 5,8 2,8 2,6 2,9 2,2 1,6 1,8 2,1
D25
O O 2,6 0 0 0 2 2,7 2,6 2,7 2,4 2,5
remainder of D00-D48
O O 3,3 2,7 1,9 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,4 3,9
D50-D89
O O 5,7 2,8 1,6 1,5 2 3 3,5 4,5 6,2 8,2
D50-D64
O O 7,4 2,7 2,4 2 3,4 3,7 4,2 5,4 7,8 8,9
D65-D89
O O 2,5 3 1,4 1,4 1,4 2,3 2,6 2,9 3,1 4
E00-E90
O O 4,1 3,1 2,4 2 2,3 2,7 3,2 3,9 5,1 6,6
E10-E14
O O 7,5 8,3 6,3 4,1 3,6 5,5 6,9 7,7 8,4 8,7
remainder of E00-E90
O O 3,1 3,1 2,1 1,6 2,1 2,4 2,6 2,9 3,7 5,5
F00-F99
O O 17,8 2,3 3,2 8,6 11,6 18 19,8 20,2 22,5 22,5
F00-F03
O O 24,8 0 0 0 0 24,5 118 32,1 26,5 24,4
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
F10
O O 14,6 0,3 0 1,3 2 13,2 14,9 15 16,8 13,1
F11-F19
O O 20,3 0 3 21,4 15,6 19,4 21,5 25,3 24,5 16,7
F20-F29
O O 34 0 0 32,2 25,7 31,4 34,8 36,5 37,5 35,1
F30-F39
O O 26,7 0 0 24,1 17 22,3 26,9 28,3 32 33,3
remainder of F00-F99
O O 11,8 2,5 3,2 7,5 9,6 11,9 17,5 19,5 18,4 19,2
G00-G99
O O 5,9 3,4 3,2 3,6 4 3,6 3,8 4,8 7,3 9,5
G30
O O 6,6 0 0 0 0 0 7 4,2 6 6,6
G35
O O 1,6 0 0 1,8 1,5 0,9 1 1,5 3 6,9
G40, G41
O O 4,1 4,8 3 2,7 3,1 3,7 3,5 4,5 6,1 7,4
G45
O O 5,8 0 4 5,1 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 6,1
remainder of G00-G99
O O 7,1 3,1 3,3 4,1 4,8 5 5,1 5,8 8,2 10,6
H00-H59
O O 0,4 3,2 0,9 1,7 1,9 1,3 1 0,8 0,5 0,3
H25-H26, H28
O O 0,1 3,8 2,5 2,8 1,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1
remainder of H00-H59
O O 0,9 3,2 0,8 1,7 1,9 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7
H60-H95
O O 2,1 1,4 1,7 1,5 1,8 2 2,4 2,6 2,8 3
I00-I99
O O 6 4,7 3,4 3,3 3,5 4 4,4 5 5,5 6,5
I10-I15
O O 3,1 3,8 4 3 3,1 2,9 2,8 2,5 2,7 3,4
I20
O O 3,6 0 0 0 2 2,5 2,9 3 3,3 3,9
I21-I22
O O 6,8 0 0 29 6,4 5,2 5,8 6,1 6,5 7
I23-I25
O O 2,8 3 0,5 1,6 3,8 2,8 2,3 2,4 2,6 2,9
I26-I28
O O 7,1 9,6 1,1 1,4 2,9 4,9 5,6 5,7 6,8 8,1
I44-I49
O O 3,3 4,1 3,2 3,2 3,3 2,8 2,8 3 3 3,4
I50
O O 7,8 5,4 4,2 8,8 8 7,6 7,5 7,2 7,3 7,9
I60-I69
O O 10,8 5,4 5,8 6,9 6,5 8,1 9 10,3 10,9 11
I70
O O 6,2 0 0 0 2 6,8 5,5 5,4 5,7 6,4
I83
O O 2 0 0 2 1,9 1,9 1,9 2 2,1 2,3
remainder of I00-I99
O O 5,6 5,2 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 4,5 5,5 6,6
J00-J99
O O 5,2 5,2 3 2,6 3,4 3,1 3,9 4,7 6,6 8,5
J00-J11
O O 2,2 2,5 2,2 2,2 2,5 1,2 1,4 1,8 2,2 4,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
J12-J18
O O 7,7 6,6 5,2 5,3 7,9 8,2 8,9 9,5 10,1 10
J20-J22
O O 4,4 4,9 3,7 3,5 3,6 2,9 3,6 4,6 5,4 6,6
J35
O O 1,7 0,3 1,4 1,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,2
J30-J34, J36-J39
O O 2,2 2,4 0,9 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
J40-J44, J47
O O 8,5 5 3,6 3,9 4,2 5,3 6,4 6,8 8,3 9,1
J45-J46
O O 4,7 2,8 1,8 2,1 1,9 2,3 3 3,5 6,1 9
J60-J99
O O 8 10,1 4,7 7,9 8,3 7,2 7,3 6,7 7,5 8,7
K00-K93
O O 4,1 3,3 2,2 2,6 2,6 3,1 3,7 4,1 4,4 4,9
K00-K08
O O 1,7 1,4 1 1,3 1,6 2,1 1,8 1,8 2 1,6
K09-K14
O O 2,4 3,1 3 1,8 1,9 2,3 2,3 2,4 2,4 2,8
K20-K23
O O 3,2 3,5 2,5 2,3 2,3 2,5 2,6 2,9 3,1 4
K25-K28
O O 6,5 12 4,3 4,1 5,2 4,9 5,6 5,9 6,7 7,1
K29-K31
O O 3 2,3 2,2 2,5 2,8 2,2 2,3 2,7 2,9 3,8
K35-K38
O O 4,3 6,3 5,9 5,1 4,3 3,2 3,6 4,3 4,9 5,8
K40
O O 2,4 2 1,2 1,1 1,9 2,3 2,3 2,3 2,5 2,7
K41-K46
O O 2,9 3,8 1,1 1,1 2,1 2,3 2,4 2,7 3 3,9
K50-K51
O O 2 4 2,8 1,9 1,7 1,8 1,7 2,2 2,7 4,1
K52
O O 3,2 2,9 2,3 2,2 2,5 2,8 3 3,4 4 5,3
K56
O O 8,7 10 3,6 5 6,7 6,5 6,7 8,1 9,3 9,5
K57
O O 3,6 0 0 0 4,8 3,7 3,8 3,4 3,3 3,6
K60-K62
O O 2,8 3 2,8 2,4 2,3 2,1 2,4 2,5 3 3,5
K55, K58-K59, K63
O O 3,3 2,2 1,9 2,2 2,6 2,6 2,7 3,1 3,7 4,3
K70
O O 9,2 0 0 0 4 8,7 9 9,3 9,2 9,3
K71-K77
O O 7,4 8,4 4,4 3,9 3,8 6,5 7,2 7,4 7,6 8,2
K80
O O 3,5 0,5 2,2 3,6 3,6 2,8 2,8 3 3,2 4,3
K81-K83
O O 4,8 16,1 7,1 5,9 3,7 3,5 3,8 4,1 4,5 5,4
K85-K87
O O 7,2 4,5 6,1 5,5 5,2 7,5 7,4 7,1 7,2 7
remainder of K00-K93
O O 5,3 4,3 2 2,2 3,1 3,9 4,5 4,8 5,9 6,6
L00-L99
O O 4 2,8 2 1,8 1,9 2,4 2,9 3,9 5,4 7,2
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
L00-L08
O O 5 4,8 3,7 3 2,8 2,6 3,8 5,8 7,2 7,9
L20-L45
O O 2,8 2,1 1,2 1,7 2,5 2,3 2,4 3 3,6 4,7
remainder of L00-L99
O O 4,1 2 1,9 1,3 1 2,1 2,7 3,5 5,7 8
M00-M99
O O 6,4 27,4 4 7 5,4 2,9 3,7 4,7 6,4 8,6
M16
O O 8,9 0 21 14,8 6,8 6,4 7,2 7,9 8,5 9,3
M17
O O 9 0 0 0 3,8 4,9 5,6 6,4 8,2 9,6
M23
O O 2,4 0 8,8 2,7 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2
M00-M15, M18-M22, M24-M25
O O 5,5 114,3 2,9 3 2,7 2,9 3,5 4 5,2 8,3
M30-M36
O O 4,8 5,5 4,6 3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 5,9
M40-M49
O O 9,8 20,8 13,1 17,3 16,3 3,6 4,1 6,1 9 11,3
M50, M51
O O 6,6 0 0 6,1 4,7 4,1 4,8 6 7,5 8,7
M54
O O 5,2 0 1,6 3,8 4,9 1,7 3 4,3 6,6 8,2
M60-M79
O O 2,5 8,1 3,1 2,8 1,7 1,3 1,7 2,3 2,8 3,1
M53, M80-M99
O O 6,9 10 7,2 8,5 5,7 4 5,8 6,6 7,3 7,4
N00-N99
O O 2,7 5 2,9 2 2,1 1,6 1,5 1,6 2,7 4,4
N00-N16
O O 3,9 5,8 4,4 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,9 4,3
N17-N19
O O 7 5,8 3,4 1,9 2,5 6 5,8 6,1 6,9 7,8
N20-N23
O O 2,4 2,4 2,6 2,8 2,4 1,9 2 2,2 2,4 3
N25-N39
O O 4,5 4,7 3 2,5 2,8 2,5 2,8 3,2 4 5,9
N40
O O 2,8 0 0 0 0 1,2 2 2 2,6 3
N41-N51
O O 1,7 1,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,7 2,2 2,5 2,5
N60-N64
O O 1,3 3,6 2,2 1,7 1,9 1,5 1,4 1,4 1,2 0,8
N70-N77
O O 2,4 0 1,4 2,6 2,4 2,1 2,4 2,7 2,4 2,8
N91-N95
O O 0,7 0 1 1,9 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 1
remainder of N00-N99
O O 1,2 3 0,8 2,7 1,9 1 0,9 1 1,4 1,9
O00-O99
O O 4 0,1 0 5,9 4 4 4,1 4 11,4 10,7
O00-O99 excluding O80 and O84 codes
O O 4,1 0,1 0 6,2 3,9 4,1 4,2 4,1 11,4 10,7
O04
O O 1,8 0 0 0 1,2 1,9 1,7 0 0 0
O00-O03, O05-O08
O O 1,7 0 0 3,4 1,8 1,7 1,6 1,4 3,3 12
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
O10-O48
O O 4 0 0 5,5 3,6 3,9 4,4 5,5 18,2 10
O60-O75
O O 7,3 0 0 8,8 6,3 7,1 8,1 9,8 6,5 0
O80
O O 3,7 0 0 3,8 4,2 3,7 3,7 3,6 0 0
O81-O84
O O 4,4 2 0 7,1 4,8 4,4 4,4 4,5 0 0
O85-O92
O O 2,6 0 0 1,1 5,5 2,6 2,6 1,7 0 0
O95-O99
O O 5,5 2 0 10,1 4,7 5,3 6,1 8,9 0 0
P00-P96
O O 5,8 5,8 2,3 0,8 0 6,7 5 0 7 0
P07
O O 13,5 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
remainder of P00-P96
O O 4,5 4,5 3,6 1 0 6,7 5 0 7 0
Q00-Q99
O O 3,9 6,1 2,6 2,5 3,2 2,9 3 3,2 3,7 4,8
R00-R99
O O 3,1 3,4 2,4 2 2,2 1,8 2,2 2,8 3,5 4,4
R07
O O 1,4 1 1,9 2 2,1 0,6 0,8 1 1,4 2
R10
O O 3,1 2 1,7 1,9 2,1 2 2,6 3,2 3,9 4,9
R69
O O 3,5 3,7 2,4 1,9 1,4 1,5 1,9 3 4,1 5,8
remainder of R00-R99
O O 3,3 3,5 2,5 2,1 2,3 1,8 2,4 3,1 3,8 4,6
S00-T98
O O 2,7 1,3 1 0,8 1,3 1,5 2 2,8 3,7 5,5
S06
O O 7,8 3,8 2,1 2,5 3,8 7,3 8,4 9,9 10,4 9,4
S00-S05, S07-S09
O O 1,1 1 0,6 0,8 1,1 1 1,1 1,4 1,6 1,8
S52
O O 1,6 0 0,7 0,9 1,3 1,9 2 2,2 1,9 1,9
S72
O O 9 2,9 3,9 4,7 5,8 8,3 8,5 8,4 9 9,2
S82
O O 4,4 0,7 0,5 1,6 2,6 3,5 4,2 4,7 5,3 5,7
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79
O O 1,4 0,6 0,4 0,4 0,8 1 1,3 1,7 2,2 2,9
T20-T32
O O 6,5 3,7 4,9 4,1 4,6 4,4 5,3 8,4 10,9 12,7
T36-T65
O O 2,5 1,2 1,3 2,3 2,5 2 2 2,6 3,4 5,4
T80-T88
O O 8,2 2,1 2,3 2,2 3,3 3,9 5,3 6,3 8,3 9,9
T90-T98
O O 6,1 1,8 1,3 2 3,5 3,9 4,4 5,5 7,3 11,5
remainder of S00-T98
O O 1 1,3 0,9 1 0,9 0,5 0,6 1,1 1,7 1,9
U07,1
O O 10,3 3,4 3,3 3,3 4,3 6 8,6 10,8 12,4 12,1
remainder U
O O 10,1 3 3,7 4,6 4,6 1,9 6,2 8,4 12,7 13,7
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
Z00-Z99
O O 2,4 2,9 2,9 4,6 2,3 1,6 1,5 1,8 2,3 2,5
Z03
O O 2,2 2,3 1,8 1,8 2,1 1 1,3 1,8 2,6 3,8
Z30
O O 0,1 2 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0
Z38
O O 2,9 2,9 0 0 0 314 0 0 0 0
Z51
O O 1,7 8,3 5,6 3,8 2,9 1,7 1,3 1,4 1,6 1,7
remainder of Z00-Z99
O O 7,9 4,8 1,6 16,4 1,5 2 3 6,2 10,4 11,3
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes)
O O 4,1 4,4 2,6 2,4 2,7 3,2 3,2 3,5 4,3 5,2
A00-B99
M O 7 3,3 3,1 2,9 4,2 9,9 15,6 19,3 18 13,5
A00-A08
M O 4,5 3,4 3,1 2,8 3 5,2 9,5 20,4 14 13,1
A09
M O 2,8 2,9 2,6 2,4 2,5 2,2 3,1 3,5 6,6 9,1
A15-A19, B90
M O 55,4 11,9 7,1 8,4 21,1 48,9 63,5 64,8 62 49,9
A40-A41
M O 13 10,1 8,1 8,4 8,3 14,4 14,8 14,7 14,6 13
B20-B24
M O 6,1 0,8 2,2 1,7 1,9 5,9 7,5 7,7 6,3 6,9
remainder of A00-B99
M O 4,3 2,9 3 3,1 3,7 4,3 5 6,4 7,5 8,7
C00-D48
M O 3,4 3,8 3,5 2,7 2,8 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5
C18-C21
M O 3 0 0 3,1 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5 3,4
C33-C34
M O 3,7 0 6,3 7 1 4,6 3,9 3,3 3,4 3,8
C43-C44
M O 1,2 0 1,7 0,3 0,5 0,8 1 0,9 1 1,3
C50
M O 1,5 0 0 0 0 0,7 2,1 1 1,1 1,7
C53-C55
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C56
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C61
M O 3,2 0 0 1 0 2,3 2,2 3,4 3,4 3,1
C67
M O 3,1 0 8,8 4 1,7 1,8 2,3 2,5 3 3,1
remainder of C00-C97
M O 4 6 4 3,2 3,4 4,2 4,4 4,3 4 3,9
D00-D09
M O 3 0 14 1,3 1,6 5,2 2,9 2,6 2,4 3,2
D12
M O 2 2 5,5 2,1 3,8 2,1 1,8 1,6 1,9 2,1
D25
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
remainder of D00-D48
M O 3,4 2,8 2,1 1,8 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8
D50-D89
M O 5,6 2,8 1,6 1,4 1,9 3,6 4,7 5,9 6,9 7,9
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
D50-D64
M O 7,8 2,8 2,4 1,9 4,7 5,5 6,9 7,9 8,4 8,6
D65-D89
M O 2,4 2,7 1,3 1,2 1,2 2,6 2,9 3,3 3,4 3,9
E00-E90
M O 4,4 3,2 2,3 1,9 2 3,1 4 5 6 7,1
E10-E14
M O 7,6 9,3 6,3 4,2 3,4 5,8 7 8 8,8 8,8
remainder of E00-E90
M O 3 3,1 2 1,6 1,6 2,2 2,8 3,3 4 5,6
F00-F99
M O 16,8 2,2 3,5 5,4 11,4 18 18,7 18,5 20,3 17,8
F00-F03
M O 17,2 0 0 0 0 1 28 27,9 27,2 16
F10
M O 14,4 0,3 0 1,6 2,8 12,8 14,6 14,7 16,4 13,2
F11-F19
M O 21,5 0 3 37,8 18,1 20,5 22 25,1 28,8 18,4
F20-F29
M O 34,1 0 0 33,6 26,2 32 35,4 35,2 38,6 37,1
F30-F39
M O 24,8 0 0 20 15,4 21,3 24,6 26,1 30,6 27,6
remainder of F00-F99
M O 10,9 2,4 3,5 4,8 7,9 11,8 18,3 22,1 18,5 18,1
G00-G99
M O 6,4 3,7 3,2 3,4 4,4 4 4,3 5,9 8,5 10,1
G30
M O 5,7 0 0 0 0 0 6 6 6,6 5,5
G35
M O 1,7 0 0 2,2 2 0,9 1,1 1,6 3,1 7,9
G40, G41
M O 4 5,1 3,1 2,7 2,8 3,3 3,3 4,3 6,1 7
G45
M O 5,9 0 0 4,9 3,4 4,7 4,9 5,2 5,5 6,3
remainder of G00-G99
M O 7,6 3,4 3,3 3,8 5,4 5,4 5,5 6,9 9,6 11,3
H00-H59
M O 0,5 3,3 0,9 1,6 1,8 1,3 1,1 0,9 0,6 0,3
H25-H26, H28
M O 0,1 3,9 2,4 3,1 1,8 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1
remainder of H00-H59
M O 1 3,3 0,8 1,6 1,8 1,3 1,2 1,3 1,1 0,8
H60-H95
M O 2,1 1,3 1,7 1,6 1,7 2 2,5 2,7 2,9 3
I00-I99
M O 6 4,8 3,2 3,2 3,5 4,3 4,9 5,3 5,7 6,4
I10-I15
M O 3,1 5,1 2,5 2,9 3 2,9 3 2,7 3 3,6
I20
M O 3,8 0 0 0 6 2,7 2,9 3,2 3,5 4
I21-I22
M O 6,8 0 0 29 6,8 4,9 5,7 6,2 6,6 7,1
I23-I25
M O 2,8 3 0 2 5,8 3 2,3 2,4 2,7 2,9
I26-I28
M O 7,4 5 1,2 1,6 2,1 5,5 6,7 6,6 7,4 8,3
I44-I49
M O 3,4 4,4 3,3 3,1 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
I50
M O 7,6 5,5 1,9 8,4 8,5 7,7 7,5 7,2 7,2 7,8
I60-I69
M O 11,1 4,1 5,8 7,1 6,5 9 10 11,2 11,5 11
I70
M O 6,1 0 0 0 0 6,6 6,1 5,6 5,8 6,3
I83
M O 2,1 0 0 1,3 2,2 2 1,9 2 2,1 2,4
remainder of I00-I99
M O 5,8 5,2 3,2 3,5 3,6 4,1 4,4 5,1 6 6,7
J00-J99
M O 5,2 5,3 2,9 2,5 3,5 3,3 4,4 5,4 7 8,5
J00-J11
M O 2,2 2,4 2,2 2,2 2,5 1,4 1,6 2,1 2,4 4,4
J12-J18
M O 7,7 6,6 5,1 5,1 7,6 8,2 9,2 9,7 10,3 10,1
J20-J22
M O 4,4 5 3,7 3,5 3,7 3,1 4 4,6 5,3 6,5
J35
M O 1,6 0,2 1,4 1,6 2,7 2,6 2,6 2,9 2,9 2
J30-J34, J36-J39
M O 2,2 2,8 0,9 1,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
J40-J44, J47
M O 8,4 4,8 3,6 3,8 4,1 5,7 6,1 6,6 8,3 9
J45-J46
M O 3,8 2,8 1,8 2 1,7 2,1 3,1 3,6 5,9 8,4
J60-J99
M O 8,4 11,4 4,7 7,2 8,6 7,9 8,7 8 8,1 8,7
K00-K93
M O 4,2 3,5 2,2 2,5 2,6 3,4 4,1 4,4 4,6 4,9
K00-K08
M O 1,7 1,4 0,9 1,3 1,4 2,2 1,7 1,8 1,9 1,6
K09-K14
M O 2,4 3,1 2,9 1,7 2 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6
K20-K23
M O 3,3 3,7 2,1 2,1 2,1 2,7 2,8 3,4 3,4 4,1
K25-K28
M O 6,5 20 4,3 4,2 3,9 5 5,9 6 6,9 7
K29-K31
M O 3,1 2,4 2,1 2,3 2,4 2,1 2,7 3,1 3,2 3,9
K35-K38
M O 4,4 1 6 5,1 4,5 3,3 3,7 4,6 4,9 5,8
K40
M O 2,4 2 1,2 1,1 1,9 2,3 2,3 2,3 2,5 2,7
K41-K46
M O 2,7 5 1,1 1,1 2 2,3 2,4 2,6 2,7 3,5
K50-K51
M O 2 4 2,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 2,7 4,1
K52
M O 3 2,9 2,3 2,2 2,4 2,9 3 3,8 4,1 5,2
K56
M O 8,6 12,9 3,9 5,2 6,3 6,6 6,7 8,4 9,2 9,5
K57
M O 3,6 0 0 0 4,2 4,1 4 3,8 3,5 3,5
K60-K62
M O 2,7 3 2,8 2,6 2,5 2,2 2,4 2,6 3,1 3,2
K55, K58-K59, K63
M O 3,5 2,3 1,9 2,1 2,5 3 3,2 4,2 4,5 4,5
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
K70
M O 9 0 0 0 0 8,9 8,8 9 9,2 9,3
K71-K77
M O 7,5 10,6 4,5 3,9 3,3 6,4 7,3 7,6 7,9 8,3
K80
M O 3,8 0,5 1,4 3,1 3,6 3 3 3,2 3,6 4,5
K81-K83
M O 5,2 25,1 9,5 6,6 3,8 4 4,2 4,4 4,8 5,8
K85-K87
M O 7,7 4,5 6,9 4,9 5,5 8,1 7,8 7,6 7,8 7,7
remainder of K00-K93
M O 5,5 3,7 2,1 2,3 3,6 4,4 5,1 5,1 6,2 6,6
L00-L99
M O 4,1 2,9 2 1,7 1,9 2,5 3,2 4,5 6,4 7,4
L00-L08
M O 5 4,8 3,7 2,9 2,8 2,6 3,9 6,1 7,6 8,1
L20-L45
M O 2,7 2,3 1,3 1,6 2,7 2,3 2,4 2,9 3,6 4,7
remainder of L00-L99
M O 4,4 2 1,9 1,2 0,7 2,3 3,6 4,9 8,3 8,2
M00-M99
M O 5,8 8,9 4 6,5 5,4 2,8 3,5 4,6 6,3 8
M16
M O 8,3 0 21 10,7 5,5 6,2 7,1 7,6 8,3 8,7
M17
M O 8,1 0 0 0 11,5 4,6 5,2 6,2 7,8 8,8
M23
M O 2,3 0 0 2,9 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1
M00-M15, M18-M22, M24-M25
M O 5,2 2,9 2,8 3,1 3 3,3 4,1 4,5 5,8 8,1
M30-M36
M O 4,7 5,3 4,6 3,3 3,4 3,8 4 4,4 5,4 5,8
M40-M49
M O 8,5 17,8 13,7 17,1 15,8 3,3 3,6 5,3 8 10,3
M50, M51
M O 6,2 0 0 5,4 4,2 4,1 4,7 5,7 7 8,3
M54
M O 4,3 0 1,3 3,3 4,3 1,6 2,6 3,8 5,9 7,5
M60-M79
M O 2,5 8 3 3,1 1,8 1,4 1,7 2,4 3 2,9
M53, M80-M99
M O 7,6 13,5 7,2 8,1 5,9 4,6 6,5 7,6 9 9,1
N00-N99
M O 3,7 4,8 2,1 1,7 1,8 2,4 2,7 3,3 3,8 4,7
N00-N16
M O 3,9 5,6 3,6 2,6 2,7 3,4 3,4 3,8 3,9 4,2
N17-N19
M O 6,9 5,5 3,5 2 2,6 6,6 6 6,3 7 7,6
N20-N23
M O 2,3 1,5 2,7 2,8 2,4 1,7 1,9 2 2,3 2,9
N25-N39
M O 4,6 4,7 2,7 2,4 2,8 2,9 3,2 4 4,4 5,4
N40
M O 2,8 0 0 0 0 1,2 2 2 2,6 3
N41-N51
M O 1,7 1,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,7 2,2 2,5 2,5
N60-N64
M O 2,1 0 5,5 1,8 2,4 2,2 2,1 2,4 1,9 1,8
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
N70-N77
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N91-N95
M O 3,3 0 0 0 0 3 0 4 0 0
remainder of N00-N99
M O 21,3 0 0 0 1,5 0 0 0 62 1
O00-O99
M O 0,4 0 0 0 0 0 0 4 0 12
O00-O99 excluding O80 and O84 codes
M O 0,4 0 0 0 0 0 0 4 0 12
O04
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O00-O03, O05-O08
M O 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
O10-O48
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O60-O75
M O 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
O80
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O81-O84
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O85-O92
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O95-O99
M O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P00-P96
M O 5,9 5,9 1 0,8 0 0 0 0 7 0
P07
M O 13,7 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0
remainder of P00-P96
M O 4,6 4,6 1,7 1 0 0 0 0 7 0
Q00-Q99
M O 3,8 5,8 2,5 2,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 4,9
R00-R99
M O 3,2 3,6 2,4 1,9 2,1 1,8 2,4 3,1 3,9 4,5
R07
M O 1,5 0 1,9 2 1,9 0,7 0,8 1,1 1,6 2,3
R10
M O 3,3 2 1,7 1,9 2,3 2,1 2,7 3,5 4,4 5,1
R69
M O 3,5 4,1 2,4 1,8 1 0,9 2 3,5 4,5 5,7
remainder of R00-R99
M O 3,4 3,6 2,5 1,9 2,1 2,1 2,7 3,6 4,2 4,6
S00-T98
M O 2,5 1,4 1 0,8 1,3 1,6 2,2 3,1 4,1 5,4
S06
M O 8,6 4,5 2,1 2,5 4 8,4 9,2 10,8 11,3 9,9
S00-S05, S07-S09
M O 1,2 1,1 0,5 0,8 1,1 1,2 1,3 1,6 1,8 2,1
S52
M O 1,5 0 0,8 0,9 1,4 2,1 2,2 2,5 2,5 2,1
S72
M O 8,9 3,1 4,3 4,9 6,1 8,7 8,7 8,6 9,3 9,2
S82
M O 4,5 0,8 0,5 1,7 2,7 3,6 4,7 5,3 5,8 6
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79
M O 1,5 0,7 0,5 0,5 0,9 1,1 1,5 2 2,6 3
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
T20-T32
M O 7 3,7 4,8 4,4 5,6 5 5,9 10 11,4 13,8
T36-T65
M O 2,2 1,3 1,3 1,5 1,9 1,9 2 2,4 3,2 4,7
T80-T88
M O 7,4 1,7 2,5 1,9 3,2 4,4 5,5 6,4 8 9
T90-T98
M O 5,4 1,9 1 1,8 3,2 4 4,6 5,7 7,6 10,7
remainder of S00-T98
M O 1 1,4 1 0,9 0,8 0,4 0,5 1,2 1,9 2
U07,1
M O 10,4 3,5 3,4 3,2 4,9 7,1 9,7 11,9 13 12,1
remainder U
M O 10,9 2,8 3,6 3,9 7,2 3,1 8,5 12,1 14,2 12,9
Z00-Z99
M O 2,9 2,9 2,8 6,1 2,2 2 2,3 3 3 2,8
Z03
M O 2,4 2,2 1,8 1,7 2,1 1,1 1,5 2,3 3 4
Z30
M O 0,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Z38
M O 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Z51
M O 2,1 7,6 5,4 3,5 2,7 2,3 2,2 2,2 2,1 2
remainder of Z00-Z99
M O 9 3,8 1,5 26,9 1,5 2,1 3,3 8 11,6 11,3
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes)
M O 4,3 4,4 2,5 2,3 2,5 3 3,9 4,5 4,9 5,2
A00-B99
K O 5,9 3,2 3,1 3 4 9,1 10,1 10 10,8 12,4
A00-A08
K O 4,8 3,4 3,1 2,9 3,3 8,3 6,8 9 10,4 12,6
A09
K O 2,8 2,9 2,5 2,4 2,5 1,4 3,1 2,8 4,8 8,3
A15-A19, B90
K O 38,6 9 8,6 8,6 16,9 44,6 47,9 49,8 40,5 45,8
A40-A41
K O 12,6 9,6 7,8 8,5 9,7 11,6 13 13,1 13,4 13,2
B20-B24
K O 6 2,2 1,7 1,7 1,9 6,3 8,8 9,6 7,2 7,9
remainder of A00-B99
K O 4,3 2,8 3,1 3,2 4 4,9 4,7 5,4 6,5 8,4
C00-D48
K O 2,9 4,2 3,2 2,5 2,3 2,6 2,4 2,4 2,6 3,3
C18-C21
K O 3,2 0 0 1,5 4,4 2,8 2,2 2,5 2,6 3,7
C33-C34
K O 3,6 0 0 7,9 1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,7
C43-C44
K O 1,3 0 0 1,9 1,5 1,1 0,9 0,9 1 1,5
C50
K O 1,3 0 0 0 0 1 1 1,1 1,2 1,6
C53-C55
K O 4,2 0 0 1 1 3,4 3,8 3,9 4,1 4,5
C56
K O 2,2 0 3,5 1,2 2,2 3,5 2,8 2,1 1,9 2,4
C61
K O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
C67
K O 2,8 0 3 0 1,5 2,2 2,5 2,3 2,5 2,9
remainder of C00-C97
K O 3,9 7,7 3,9 3,1 2,9 3,9 4,1 4 3,7 4
D00-D09
K O 2,8 0 2,3 1,6 1 1,9 2,1 2,7 3 3,2
D12
K O 2 0 6,5 3,4 2 3,4 2,6 1,6 1,7 2,1
D25
K O 2,6 0 0 0 2 2,7 2,6 2,7 2,4 2,5
remainder of D00-D48
K O 3,2 2,7 1,8 1,7 2 2,3 2,6 2,8 3,3 3,9
D50-D89
K O 5,7 2,9 1,7 1,7 2,1 2,5 2,8 3,6 5,5 8,5
D50-D64
K O 7,1 2,5 2,4 2,1 2,9 2,9 3,1 4,1 7,1 9,2
D65-D89
K O 2,6 3,4 1,5 1,6 1,5 2 2,2 2,6 2,9 4,1
E00-E90
K O 3,9 3,1 2,5 2 2,6 2,6 2,8 3,2 4,3 6,4
E10-E14
K O 7,2 7,4 6,3 4,1 3,7 5,2 6,6 7 7,8 8,5
remainder of E00-E90
K O 3,2 3 2,1 1,7 2,4 2,4 2,5 2,8 3,5 5,5
F00-F99
K O 19,5 2,5 2,6 11,3 11,7 17,9 23,1 24,2 26,6 26,4
F00-F03
K O 29,5 0 0 0 0 48 208 38,6 25,5 29,1
F10
K O 15,7 0 0 1,2 1,2 15,1 16,9 16,6 18,9 12,5
F11-F19
K O 15,7 0 0 2,8 11,1 14,6 17,7 25,9 19 15,4
F20-F29
K O 34 0 0 31,5 25,2 30,3 34,1 37,8 36,6 34,2
F30-F39
K O 27,7 0 0 24,4 17,5 22,9 28,6 29,6 33 35,4
remainder of F00-F99
K O 12,5 2,5 2,6 10 10,3 12 16,3 16,7 18,4 19,8
G00-G99
K O 5,5 3,1 3,2 3,9 3,7 3,2 3,3 3,9 6 9
G30
K O 7 0 0 0 0 0 12 3,6 5,5 7,1
G35
K O 1,6 0 0 1,5 1,3 1 1 1,4 3 6,5
G40, G41
K O 4,3 4,4 2,9 2,7 3,3 4,2 3,9 4,8 5,9 7,8
G45
K O 5,7 0 4 5,4 5,1 4,5 4,6 4,9 5,2 6,1
remainder of G00-G99
K O 6,6 2,8 3,4 4,5 4,4 4,7 4,6 4,8 6,8 10,1
H00-H59
K O 0,4 3 0,9 1,8 1,9 1,3 1 0,6 0,4 0,2
H25-H26, H28
K O 0,1 3,5 2,5 2,4 1,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1
remainder of H00-H59
K O 0,9 3 0,9 1,7 2 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7
H60-H95
K O 2,1 1,4 1,7 1,5 1,8 2 2,3 2,6 2,7 2,9
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
I00-I99
K O 6 4,6 3,7 3,4 3,5 3,5 3,7 4,4 5 6,5
I10-I15
K O 3 2,2 5,3 3,2 3,3 2,8 2,5 2,4 2,5 3,3
I20
K O 3,4 0 0 0 0 2,3 2,7 2,6 3 3,6
I21-I22
K O 6,7 0 0 0 5 6,8 6,2 6 6,3 6,9
I23-I25
K O 2,7 0 0,5 1,2 1,3 2,2 2,4 2,3 2,4 2,8
I26-I28
K O 6,9 17,8 1 1,3 3,6 4,3 4,6 4,8 6,1 8
I44-I49
K O 3,2 3,6 3,1 3,2 3,2 2,6 2,5 2,9 2,9 3,4
I50
K O 8 5,2 9,8 9,1 6,1 6,8 7,6 7,5 7,5 8
I60-I69
K O 10,5 7 5,7 6,7 6,6 7,3 7,8 9 9,8 10,9
I70
K O 6,4 0 0 0 2 7,4 4,5 4,9 5,5 6,6
I83
K O 2 0 0 2,8 1,5 1,8 1,8 1,9 2 2,3
remainder of I00-I99
K O 5,3 5,4 4 4 3,8 3,2 3,1 3,7 4,6 6,4
J00-J99
K O 5,2 5 3,1 2,8 3,3 2,8 3,3 3,9 6 8,5
J00-J11
K O 2,3 2,5 2,3 2,2 2,5 1,1 1,2 1,6 2 4,7
J12-J18
K O 7,7 6,5 5,2 5,4 8,2 8,1 8,3 9,2 9,7 9,9
J20-J22
K O 4,5 4,9 3,7 3,6 3,6 2,7 3,1 4,6 5,4 6,7
J35
K O 1,7 1 1,4 1,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6 2,3
J30-J34, J36-J39
K O 2,1 2 0,8 1,7 2,4 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
J40-J44, J47
K O 8,6 5,2 3,6 4,2 4,2 4,8 6,9 7,2 8,4 9,1
J45-J46
K O 5,4 2,9 1,8 2,2 2,1 2,4 3 3,5 6,2 9,3
J60-J99
K O 7,5 8,2 4,8 8,7 7,6 6 5,2 5 6,6 8,6
K00-K93
K O 4 3,1 2,3 2,6 2,7 2,8 3,2 3,7 4,2 5
K00-K08
K O 1,8 1,4 1 1,3 1,7 2,1 1,9 1,8 2,1 1,7
K09-K14
K O 2,4 3 3 1,9 1,9 2,2 2,2 2,3 2,3 2,9
K20-K23
K O 3,1 3,3 3 2,4 2,4 2,2 2,1 2,2 2,8 4
K25-K28
K O 6,6 4 0 3,9 6,4 4,6 4 5,8 6,2 7,1
K29-K31
K O 3 2,2 2,2 2,6 3,1 2,2 2 2,5 2,6 3,7
K35-K38
K O 4,2 9 5,8 5 4 3,1 3,4 4 4,8 5,8
K40
K O 2,4 1,9 1,1 1,1 1,6 2,2 2,2 2,4 2,5 3
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
K41-K46
K O 3,3 1,9 1,1 1,1 2,2 2,3 2,4 2,8 3,5 4,3
K50-K51
K O 2 0 2,8 2,1 1,7 1,7 1,5 2,2 2,6 4,1
K52
K O 3,3 2,9 2,3 2,2 2,6 2,6 2,9 3,1 3,8 5,4
K56
K O 8,8 6,3 2,9 4,8 7 6,3 6,6 7,9 9,4 9,6
K57
K O 3,5 0 0 0 5,7 2,6 3,4 2,9 3,2 3,7
K60-K62
K O 2,8 3,1 2,7 2,1 2,2 2 2,3 2,3 2,8 3,8
K55, K58-K59, K63
K O 3,1 2 1,8 2,3 2,7 2,3 2,3 2,3 3,1 4,1
K70
K O 9,6 0 0 0 4 8,1 9,9 10,3 9,5 9,3
K71-K77
K O 7,3 5,7 4,3 3,9 4,4 6,6 7 7,1 7,3 8,2
K80
K O 3,3 0,4 3,1 3,9 3,5 2,7 2,7 2,9 3,1 4,1
K81-K83
K O 4,5 7,9 4,4 4,7 3,7 3,2 3,5 3,8 4,1 5,1
K85-K87
K O 6,3 0 5,5 6 4,8 6 6,4 6 6,3 6,4
remainder of K00-K93
K O 5,1 5 1,9 2,1 2,7 3,6 4 4,5 5,6 6,6
L00-L99
K O 3,9 2,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,5 3,3 4,2 7,1
L00-L08
K O 5,1 4,9 3,9 3,1 2,7 2,3 3,3 5 6,4 7,8
L20-L45
K O 3 2 1,2 1,8 2,4 2,4 2,5 3,1 3,7 4,7
remainder of L00-L99
K O 4 2 1,9 1,4 1,3 1,9 2,1 2,6 3,7 7,9
M00-M99
K O 6,8 48,3 4 7,6 5,5 2,9 3,8 4,8 6,5 8,9
M16
K O 9,4 0 0 21 8,2 6,7 7,4 8,4 8,8 9,8
M17
K O 9,3 0 0 0 2,1 5,3 6,1 6,7 8,5 9,9
M23
K O 2,4 0 8,8 2,5 2,3 2,4 2,3 2,6 2,5 2,3
M00-M15, M18-M22, M24-M25
K O 5,6 213,3 3,1 2,8 2,5 2,7 3,1 3,9 5 8,4
M30-M36
K O 4,8 5,7 4,5 3,5 3,5 3,8 4,2 4,6 5 6
M40-M49
K O 10,7 26,1 12,5 17,4 16,7 4 4,6 6,7 9,9 11,8
M50, M51
K O 7 0 0 6,7 5,2 4,1 4,9 6,2 7,9 9
M54
K O 5,9 0 1,9 4,2 5,2 1,8 3,4 4,8 7,3 8,6
M60-M79
K O 2,5 8,2 3,2 2,4 1,7 1,2 1,8 2,1 2,6 3,3
M53, M80-M99
K O 6,3 0,5 7,2 9,1 5,4 3,2 4,4 5,3 5,9 6,6
N00-N99
K O 2,2 5,3 3,7 2,7 2,5 1,4 1,2 1,2 2,1 4,1
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
N00-N16
K O 4 6,2 4,9 3,3 3,7 3,4 3,5 3,5 3,8 4,3
N17-N19
K O 7,1 6,4 3,4 1,8 2,4 5,2 5,3 5,6 6,7 8
N20-N23
K O 2,5 3,8 2,5 2,7 2,5 2,1 2,2 2,3 2,7 3,1
N25-N39
K O 4,5 4,8 3,2 2,6 2,7 2,3 2,7 2,8 3,6 6,4
N40
K O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N41-N51
K O 2,5 0 0 0 5 0 1 0 3 0
N60-N64
K O 1,3 5 0 1,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7
N70-N77
K O 2,4 0 1,4 2,6 2,4 2,1 2,4 2,7 2,4 2,8
N91-N95
K O 0,7 0 1 1,9 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 1
remainder of N00-N99
K O 1,2 3 0,8 2,7 1,9 1 0,9 1 1,4 1,9
O00-O99
K O 4 0,1 0 5,9 4 4 4,1 4 11,4 10
O00-O99 excluding O80 and O84 codes
K O 4,1 0,1 0 6,2 3,9 4,1 4,2 4,1 11,4 10
O04
K O 1,8 0 0 0 1,2 1,9 1,7 0 0 0
O00-O03, O05-O08
K O 1,7 0 0 3,4 1,8 1,7 1,6 1,4 3,3 0
O10-O48
K O 4 0 0 5,5 3,6 3,9 4,4 5,5 18,2 10
O60-O75
K O 7,3 0 0 8,8 6,3 7,1 8,1 9,9 6,5 0
O80
K O 3,7 0 0 3,8 4,2 3,7 3,7 3,6 0 0
O81-O84
K O 4,4 2 0 7,1 4,8 4,4 4,4 4,5 0 0
O85-O92
K O 2,6 0 0 1,1 5,5 2,6 2,6 1,7 0 0
O95-O99
K O 5,5 2 0 10,1 4,7 5,3 6,1 8,9 0 0
P00-P96
K O 5,7 5,7 9 0 0 6,7 5 0 0 0
P07
K O 13,2 13,2 3 0 0 0 0 0 0 0
remainder of P00-P96
K O 4,4 4,4 13 0 0 6,7 5 0 0 0
Q00-Q99
K O 4 6,5 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 3 3,7 4,7
R00-R99
K O 3 3,3 2,5 2,1 2,2 1,7 2,1 2,5 3,1 4,3
R07
K O 1,4 1 1,9 2,1 2,2 0,5 0,6 0,8 1,1 1,8
R10
K O 3 2,1 1,7 1,9 2 2 2,5 3,1 3,6 4,7
R69
K O 3,6 3,2 2,4 2,1 1,7 2 1,9 2,4 3,7 5,8
remainder of R00-R99
K O 3,2 3,3 2,6 2,2 2,4 1,6 2,1 2,6 3,4 4,6
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
S00-T98
K O 2,9 1,2 1 0,8 1,3 1,1 1,5 2,2 3,3 5,5
S06
K O 6,3 3 2,1 2,5 3,5 4 4,9 5,7 7,5 8,7
S00-S05, S07-S09
K O 1 0,9 0,6 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 1,1 1,6
S52
K O 1,6 0 0,6 0,8 0,9 1,5 1,7 1,9 1,8 1,9
S72
K O 9,1 2,1 3,1 4,3 4,8 6,9 7,6 8 8,6 9,2
S82
K O 4,3 0 0,4 1,5 2,1 3 3,3 3,9 5 5,5
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79
K O 1,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 2,8
T20-T32
K O 5,6 3,7 5 3,6 3,2 3 4,1 5 10 11,3
T36-T65
K O 2,9 1,1 1,3 2,7 2,8 2,2 2,2 3 4,1 6,1
T80-T88
K O 8,9 2,6 1,8 2,6 3,3 3,3 5,1 6,1 8,5 10,5
T90-T98
K O 7,1 1,6 1,6 2,4 4,4 3,7 3,8 5,1 6,9 11,9
remainder of S00-T98
K O 1 1,3 0,8 1 1,1 0,7 0,8 0,9 1,3 1,8
U07,1
K O 10,3 3,3 3,1 3,4 3,9 5 7 9,3 11,7 12,1
remainder U
K O 9,5 3,4 3,9 5,3 1,9 1,1 4,3 6 11,4 14,3
Z00-Z99
K O 2 2,9 3 2,7 2,3 1,4 1,1 1,2 1,7 2,3
Z03
K O 2,1 2,3 1,7 1,8 2,2 0,9 1 1,3 2,1 3,6
Z30
K O 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0
Z38
K O 2,8 2,8 0 0 0 314 0 0 0 0
Z51
K O 1,4 8,8 5,8 4,2 3,1 1,3 0,9 1 1,3 1,5
remainder of Z00-Z99
K O 6,7 6 1,7 2,1 1,4 1,9 2,8 3,9 8,6 11,3
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes)
K O 3,9 4,3 2,6 2,6 2,9 3,2 2,8 2,8 3,6 5,1
A00-B99
O M 6,7 3,2 3,1 2,9 4,2 9,2 13,9 15,8 15,8 12,9
A00-A08
O M 4,9 3,3 3,1 2,8 3,2 5,1 8,7 17,4 12,7 13
A09
O M 2,7 2,9 2,5 2,3 2,4 1,9 2,4 2,2 4,8 9
A15-A19, B90
O M 51,4 9,1 7 9,3 19,4 46,8 62,1 62,6 61,3 48,2
A40-A41
O M 13 10,4 7,9 8,9 8,6 12,8 13,8 13,9 14,6 13,2
B20-B24
O M 6,1 1,5 2,4 1,7 1,9 5,6 7,9 8,4 6,3 6
remainder of A00-B99
O M 4,3 2,8 3 3 3,9 4,4 4,9 5,7 7 8,1
C00-D48
O M 3 3,8 3,2 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,8 3,3
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........
Zakład - Monitorowania i Analiz
Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH-PIB
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ
Hospitalizowani wg płci1, wieku i miejsca zamieszkania2
......Dane z roku 2022......
Główna
przyczyna
Płeć
O-ogółem
M-
mężczyźni
K-kobiety
Miasto-
Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem
Poniżej
roku
1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
C18-C21
O M 3,1 0 0 3,3 4,8 2,4 2,3 2,3 2,5 3,4
C33-C34
O M 3,5 0 6,3 11,7 1 4,4 3,3 3,3 3,2 3,7
C43-C44
O M 1,2 0 2 0,3 1,1 1 0,9 0,8 0,8 1,3
C50
O M 1,3 0 0 0 0 0,9 1 1,1 1,2 1,6
C53-C55
O M 4,1 0 0 1 1,5 3 3,8 3,8 4,1 4,3
C56
O M 2,2 0 0 0,8 2,3 3,5 2,8 2,2 1,8 2,3
C61
O M 3,2 0 0 0 0 3,5 2,5 3,3 3,5 3,1
C67
O M 2,9 0 3 0 1,5 1,8 1,9 2,4 2,9 3
remainder of C00-C97
O M 3,8 5,9 3,7 3,1 3,2 3,9 4,2 4 3,7 3,8
D00-D09
O M 2,7 0 4,6 1,1 0,9 2 2,2 2,6 2,8 3,1
D12
O M 1,9 0 5,2 2,3 1,8 2,7 2,4 1,6 1,7 2
D25
O M 2,6 0 0 0 2,4 2,7 2,6 2,7 2,3 2,4
remainder of D00-D48
O M 3,2 2,7 2 1,6 2 2,3 2,6 2,8 3,3 3,7
D50-D89
O M 5,7 2,7 1,6 1,6 1,9 3 3,4 4,4 6,1 8,1
D50-D64
O M 7,4 2,7 2,5 2 3 3,6 4,1 5,3 7,8 8,9
D65-D89
O M 2,4 2,7 1,4 1,4 1,4 2,3 2,5 2,9 2,9 3,8
E00-E90
O M 4,1 3 2,4 1,9 2,3 2,7 3,1 3,9 4,9 6,5
E10-E14
O M 7,4 10,3 6,5 4,1 3,6 5,4 6,7 7,6 8,3 8,6
remainder of E00-E90
O M 3,2 2,9 2,1 1,6 2,1 2,4 2,6 2,9 3,6 5,4
F00-F99
O M 17,7 2,5 3,3 8,8 11,2 17,7 19,6 20 21,6 22,6
F00-F03
O M 25,5 0 0 0 0 0 147,3 26,9 33,3 24,8
F10
O M 13,7 0,3 0 1,5 2,1 12,6 14,3 13,6 15,8 12,4
F11-F19
O M 19,8 0 3 26,4 15,5 18,9 20,7 24,8 26,4 13,4
F20-F29
O M 33,2 0 0 31,5 25,7 30,9 34,4 36,4 32,3 36
F30-F39
O M 26,4 0 0 24,5 15,4 21,9 25,9 28,8 31,8 34,2
remainder of F00-F99
O M 11,7 2,7 3,3 7,5 9,3 11,2 17,2 18,9 18,2 18,9
G00-G99
O M 5,9 2,7 3,1 3,6 3,9 3,5 3,7 4,6 7,1 9,3
G30
O M 6,2 0 0 0 0 0 9 4 5,8 6,2
G35
O M 1,6 0 0 2,3 1,6 1 1 1,4 3 6,6
1. M-Mężczyźni K-kobiety 2. M-Miato W-Wieś O - ogółem Długość pobytu w dniach...........