Średnia długość pobytu w dniach
Główna przyczyna        
Płeć
O-ogółem
M-mężczyźn
K-kobiety
    
Miasto-Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem Poniżej roku 1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-B99 O O 7.1 4.3 3.7 3.6 4.9 6.2 9.1 12.1 12.3 12.8    
A00-A08 O O 4.8 4.4 3.6 3.3 3.3 3.8 5.1 6.4 7.8 10.5    
A09 O O 3.1 3.7 3.1 2.8 2.9 1.2 1.8 1.7 3.1 5.0    
A15-A19, B90 O O 48.8 9.3 16.1 16.5 28.9 45.3 53.0 60.6 53.6 43.0    
A40-A41 O O 14.0 10.4 8.3 9.2 13.4 13.9 16.0 15.7 15.6 14.6    
B20-B24 O O 7.8 1.6 1.6 1.8 2.4 9.0 8.3 8.6 10.4 9.8    
remainder of A00-B99 O O 5.2 4.1 4.3 4.5 5.2 3.7 3.9 5.0 6.0 8.3    
C00-D48 O O 4.6 4.3 3.2 2.5 2.8 3.3 3.5 4.1 4.6 5.2    
C18-C21 O O 5.8 0.0 0.0 5.3 6.9 5.5 4.2 4.4 4.5 6.8    
C33-C34 O O 6.6 0.0 0.0 2.0 53.0 6.4 5.1 6.3 6.2 7.0    
C43-C44 O O 3.0 3.0 4.3 1.9 3.0 2.9 2.8 2.7 2.9 3.1    
C50 O O 2.7 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 2.1 2.3 2.5 3.6    
C53-C55 O O 6.8 0.0 2.0 0.0 5.0 4.7 5.5 6.3 6.8 7.3    
C56 O O 4.3 60.5 10.5 2.2 2.9 4.7 3.8 3.9 4.2 4.7    
C61 O O 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 5.3 3.6 4.1 4.9 4.8    
C67 O O 3.5 0.0 6.7 7.6 2.6 1.9 2.6 3.0 3.4 3.6    
remainder of C00-C97 O O 5.5 6.4 3.7 3.0 3.4 5.0 5.2 5.6 5.7 5.8    
D00-D09 O O 4.1 2.0 3.5 1.8 1.6 2.4 3.9 3.8 4.4 4.4    
D12 O O 2.4 2.0 3.8 3.7 3.4 2.2 2.0 2.0 2.1 2.7    
D25 O O 4.0 0.0 0.0 1.5 3.8 3.7 3.8 4.1 4.0 4.5    
remainder of D00-D48 O O 4.0 3.6 2.5 2.1 2.4 2.8 3.0 3.6 4.2 4.7    
D50-D89 O O 4.5 2.3 2.2 2.5 2.5 3.0 3.4 4.1 4.7 6.7    
D50-D64 O O 6.0 2.0 2.8 3.7 3.8 4.1 3.8 5.0 5.8 7.4    
D65-D89 O O 3.0 2.8 2.0 2.3 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.5    
E00-E90 O O 5.0 4.0 3.0 2.3 2.6 3.4 4.1 5.1 6.0 7.2    
E10-E14 O O 7.5 11.6 6.4 4.6 4.3 5.7 6.5 7.4 7.9 8.4    
remainder of E00-E90 O O 3.9 4.0 2.6 1.8 2.3 3.0 3.4 4.0 4.7 6.0    
F00-F99 O O 16.2 5.9 3.0 7.7 10.3 17.2 17.9 19.1 21.5 19.8    
F00-F03 O O 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 84.3 35.3 27.2 17.9    
F10 O O 13.3 0.0 0.0 1.1 1.8 11.9 14.2 14.0 13.8 12.2    
F11-F19 O O 11.9 0.0 0.0 7.2 5.1 13.3 11.3 13.1 15.4 12.1    
F20-F29 O O 33.1 0.0 0.0 56.7 38.5 33.1 33.0 32.8 33.1 29.6    
F30-F39 O O 32.0 0.0 1.0 33.8 32.4 23.9 26.9 32.4 37.3 36.6    
remainder of F00-F99 O O 10.3 5.9 3.0 7.1 8.3 11.8 12.9 15.3 18.9 16.3    
G00-G99 O O 6.5 6.6 5.4 5.1 4.7 4.0 4.2 5.8 7.7 9.1    
G30 O O 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 5.8 4.6 10.4 7.5    
G35 O O 2.5 0.0 0.0 5.4 2.3 1.3 1.6 3.3 6.3 9.8    
G40, G41 O O 4.5 6.6 4.5 4.1 4.1 3.4 3.4 3.8 5.2 6.7    
G45 O O 5.7 2.0 0.0 5.6 4.8 4.6 5.0 5.1 5.4 6.0    
remainder of G00-G99 O O 7.8 6.6 6.0 5.6 5.1 5.5 5.6 6.8 8.7 11.1    
H00-H59 O O 1.5 1.5 1.2 2.9 2.8 1.6 1.8 1.7 1.6 1.4    
H25-H26, H28 O O 1.4 2.2 2.8 3.0 2.7 2.3 1.5 1.4 1.3 1.4    
remainder of H00-H59 O O 1.8 1.5 1.2 2.9 2.8 1.6 1.9 2.0 1.9 1.6    
H60-H95 O O 3.2 2.3 2.5 2.1 2.9 3.0 3.5 3.8 4.0 4.0    
I00-I99 O O 6.0 5.9 4.1 3.6 3.7 3.8 4.1 4.8 5.4 6.6    
I10-I15 O O 3.7 4.4 4.1 3.3 3.7 3.3 3.2 3.3 3.5 4.0    
I20 O O 4.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.1 3.2 3.2 3.7 4.3    
I21-I22 O O 5.5 0.0 0.0 0.0 4.2 4.3 4.5 4.8 5.1 5.9    
I23-I25 O O 3.9 0.0 0.0 0.0 1.1 3.1 3.3 3.2 3.6 4.2    
I26-I28 O O 8.3 2.0 1.4 1.7 3.0 3.7 6.0 7.3 8.8 9.5    
I44-I49 O O 3.9 5.0 2.9 3.6 3.6 3.1 3.3 3.5 3.6 4.2    
I50 O O 8.0 8.0 6.7 10.4 10.6 10.2 8.5 8.1 8.0 8.0    
I60-I69 O O 11.0 12.0 7.9 7.7 6.5 9.5 9.9 10.9 11.0 11.1    
I70 O O 7.4 0.0 0.0 0.0 3.7 7.5 6.2 7.0 6.8 7.6    
I83 O O 2.2 0.0 0.0 4.0 1.6 1.8 1.8 2.1 2.2 2.8    
remainder of I00-I99 O O 6.1 7.1 5.2 3.6 3.8 3.9 4.1 4.9 5.6 7.0    
J00-J99 O O 6.1 6.6 4.3 3.7 4.3 3.9 4.5 6.0 7.3 8.8    
J00-J11 O O 3.2 3.4 3.1 3.5 3.6 2.0 2.1 2.9 2.9 3.4    
J12-J18 O O 8.5 8.1 6.6 6.9 7.6 8.1 9.0 10.0 10.0 10.1    
J20-J22 O O 5.5 5.9 4.6 4.5 4.6 4.0 4.4 5.3 5.9 6.9    
J35 O O 2.0 1.8 1.5 1.7 3.0 3.2 3.1 3.4 3.3 3.0    
J30-J34, J36-J39 O O 2.7 2.3 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.7 2.8 2.8    
J40-J44, J47 O O 8.4 6.2 4.9 11.6 11.6 6.0 6.4 7.5 8.2 8.6    
J45-J46 O O 5.9 5.4 3.8 4.1 3.6 3.6 3.9 5.5 7.1 8.9    
J60-J99 O O 8.6 8.7 4.4 5.0 7.1 8.1 8.4 8.7 8.9 9.7    
K00-K93 O O 4.7 3.6 2.8 3.3 3.5 3.7 4.3 4.8 5.0 5.7    
K00-K08 O O 1.9 1.8 2.2 1.8 1.8 1.7 2.7 1.9 1.7 1.6    
K09-K14 O O 3.1 3.2 4.0 2.6 2.7 2.7 2.9 3.2 3.0 3.5    
K20-K23 O O 3.7 3.6 2.4 2.5 2.8 2.8 3.0 3.4 4.0 4.8    
K25-K28 O O 6.3 5.3 3.9 3.9 4.1 4.5 5.2 5.8 6.2 7.0    
K29-K31 O O 3.5 2.4 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.2 3.5 4.5    
K35-K38 O O 4.8 6.9 6.6 5.3 4.5 3.8 4.4 5.1 5.7 7.4    
K40 O O 2.8 3.0 1.4 1.4 2.2 2.6 2.6 2.8 2.9 3.3    
K41-K46 O O 3.6 2.7 1.5 1.6 2.1 2.5 2.8 3.4 3.8 5.0    
K50-K51 O O 5.0 7.3 5.0 4.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.7 7.1    
K52 O O 4.0 3.8 3.2 2.9 3.0 3.1 3.5 4.0 4.7 5.9    
K56 O O 8.9 8.5 3.9 5.7 6.3 6.9 7.5 8.9 9.3 9.6    
K57 O O 3.9 0.0 0.0 7.4 3.0 4.4 3.7 3.5 3.5 4.1    
K60-K62 O O 3.2 4.4 3.4 2.7 3.2 2.6 2.8 3.1 3.2 3.8    
K55, K58-K59, K63 O O 3.3 3.2 2.8 3.0 3.1 2.3 2.3 2.7 3.2 4.5    
K70 O O 9.3 0.0 0.0 0.0 1.0 8.7 8.8 9.4 9.5 9.6    
K71-K77 O O 7.6 3.9 4.3 3.2 4.2 6.2 6.8 7.5 7.9 8.8    
K80 O O 4.3 4.1 3.7 3.7 3.7 3.2 3.3 3.6 4.1 5.4    
K81-K83 O O 5.4 5.3 2.7 5.9 4.3 4.1 4.2 4.4 5.0 6.2    
K85-K87 O O 8.5 6.5 4.3 6.1 6.5 7.9 8.4 8.5 8.7 8.8    
remainder of K00-K93 O O 5.9 5.8 2.6 2.8 3.7 4.4 5.2 5.9 6.7 7.1    
L00-L99 O O 5.9 4.0 3.3 3.4 3.6 3.9 4.8 6.2 7.1 8.8    
L00-L08 O O 5.6 5.1 4.3 4.0 3.7 3.1 4.5 6.1 7.5 8.6    
L20-L45 O O 5.9 3.6 3.1 4.3 5.8 5.5 5.4 6.4 6.8 7.5    
remainder of L00-L99 O O 6.0 3.2 3.0 2.8 2.7 3.4 4.4 6.1 7.1 9.6    
M00-M99 O O 7.7 6.9 4.7 7.7 5.4 4.0 5.0 6.4 8.0 10.5    
M16 O O 11.7 0.0 2.3 13.1 9.9 9.3 9.7 10.5 11.2 12.3    
M17 O O 9.2 0.0 0.0 4.0 6.1 4.6 4.4 5.9 7.9 10.8    
M23 O O 2.8 0.0 1.7 3.4 3.3 2.9 2.7 2.7 2.7 2.8    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 7.5 6.8 4.6 4.5 4.0 4.1 4.8 6.1 7.5 11.0    
M30-M36 O O 6.1 9.8 6.3 5.1 4.3 4.5 5.3 6.1 6.6 7.9    
M40-M49 O O 12.3 9.3 13.8 16.0 14.5 5.0 6.3 9.7 12.7 15.2    
M50,M51 O O 8.7 0.0 4.8 8.2 6.5 6.0 6.8 8.4 9.8 11.1    
M54 O O 7.0 0.0 2.3 5.1 5.2 3.3 4.7 7.0 8.4 9.2    
M60-M79 O O 2.5 2.7 2.2 2.4 2.3 1.8 2.1 2.3 2.7 3.3    
M53, M80-M99 O O 6.7 7.5 5.5 9.5 5.4 5.7 6.3 6.9 6.6 6.3    
N00-N99 O O 2.8 5.4 3.3 2.6 2.7 1.9 1.7 1.9 2.8 4.4    
N00-N16 O O 4.8 5.6 4.4 3.7 3.8 4.4 4.5 4.6 5.0 5.6    
N17-N19 O O 6.7 7.3 3.9 2.7 2.1 6.5 5.7 6.3 6.3 7.3    
N20-N23 O O 2.3 2.3 3.4 3.1 2.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.9    
N25-N39 O O 3.9 5.5 3.7 2.8 3.3 2.6 3.0 3.0 3.4 4.8    
N40 O O 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 2.0 2.5 3.2    
N41-N51 O O 2.1 2.6 1.4 1.6 1.7 1.5 2.2 2.8 3.0 3.1    
N60-N64 O O 1.5 2.6 0.0 2.8 2.2 1.4 1.3 1.5 1.8 1.8    
N70-N77 O O 3.0 0.0 2.5 3.4 3.2 2.8 3.1 3.3 2.9 2.9    
N91-N95 O O 0.8 0.0 0.0 2.4 1.6 1.2 0.8 0.7 0.7 1.2    
remainder of N00-N99 O O 1.7 4.3 1.7 3.3 2.6 1.2 1.2 1.5 2.0 2.7    
O00-O99 O O 4.4 0.0 0.0 6.2 4.3 4.4 4.4 4.1 0.0 0.0    
O04 O O 2.2 0.0 0.0 1.0 3.3 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O O 1.9 0.0 0.0 6.5 1.9 2.0 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 O O 4.4 0.0 0.0 3.4 3.8 4.3 4.8 5.4 0.0 0.0    
O60-O75 O O 7.5 0.0 0.0 9.9 6.7 7.4 7.9 8.5 0.0 0.0    
O80 O O 3.8 0.0 0.0 4.5 4.3 3.9 3.7 4.3 0.0 0.0    
O81-O84 O O 4.9 0.0 0.0 12.0 5.6 4.9 4.8 5.2 0.0 0.0    
O85-O92 O O 4.2 0.0 0.0 10.3 4.1 4.0 5.2 2.4 0.0 0.0    
O95-O99 O O 5.6 0.0 0.0 0.0 5.1 5.5 6.2 6.9 0.0 0.0    
P00-P96 O O 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O O 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O O 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O O 4.5 6.7 3.2 3.1 3.8 4.0 3.5 4.4 4.7 5.7    
R00-R99 O O 3.0 3.5 2.7 2.6 2.6 1.9 2.2 2.8 3.3 4.1    
R07 O O 1.6 1.8 1.6 2.7 2.5 0.8 1.0 1.3 1.5 2.1    
R10 O O 2.9 2.2 2.2 2.4 2.4 1.9 2.3 2.9 3.3 4.3    
R69 O O 1.8 1.6 1.1 1.0 0.9 0.6 0.9 1.6 2.4 3.1    
remainder of R00-R99 O O 3.4 3.6 2.8 2.7 2.7 2.1 2.5 3.1 3.7 4.4    
S00-T98 O O 3.2 2.4 1.8 1.5 1.8 1.9 2.5 3.4 4.1 6.4    
S06 O O 6.7 4.3 2.5 2.9 3.8 5.2 6.9 8.6 9.4 8.9    
S00-S05, S07-S09 O O 1.7 1.8 1.0 1.3 1.6 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3    
S52 O O 2.0 1.7 1.0 1.2 1.7 2.6 2.6 2.4 2.2 2.3    
S72 O O 11.2 5.9 7.8 6.5 9.0 10.4 10.8 10.4 10.8 11.5    
S82 O O 6.1 0.4 1.0 3.0 4.3 4.9 5.7 6.4 7.1 7.3    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 1.9 1.4 0.9 1.0 1.3 1.4 1.7 2.3 2.6 3.3    
T20-T32 O O 6.6 4.7 5.4 5.2 5.3 4.7 6.4 8.5 10.4 11.9    
T36-T65 O O 2.3 1.5 1.4 1.8 1.7 1.7 1.8 2.2 2.9 5.1    
T80-T88 O O 10.6 2.4 2.6 4.3 4.1 5.9 7.2 10.1 10.7 12.6    
T90-T98 O O 5.7 0.3 1.3 2.5 3.9 4.0 4.2 5.3 6.4 10.5    
remainder of S00-T98 O O 1.2 3.1 1.9 2.0 1.4 0.5 0.6 1.0 1.3 1.9    
Z00-Z99 O O 3.0 3.1 3.4 3.2 2.9 2.5 2.3 2.7 2.9 3.2    
Z03 O O 2.8 1.7 1.4 1.9 2.5 1.7 2.1 2.6 3.1 4.3    
Z30 O O 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 O O 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O O 2.7 8.5 6.0 4.3 3.4 3.0 2.3 2.5 2.6 2.7    
remainder of Z00-Z99 O O 5.7 1.3 1.0 1.3 1.8 1.8 2.7 6.7 9.8 9.5    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes O O 4.7 4.8 3.4 3.2 3.3 3.6 3.7 4.3 5.0 5.9    
A00-B99 M O 7.8 4.3 3.7 3.6 5.0 6.8 10.7 15.1 16.0 13.6    
A00-A08 M O 4.6 4.3 3.6 3.3 3.2 4.1 5.4 6.9 9.1 10.9    
A09 M O 3.1 3.7 3.1 2.7 2.9 1.4 1.7 2.5 3.7 4.2    
A15-A19, B90 M O 53.2 4.8 15.5 15.9 31.2 50.1 57.6 64.5 57.1 43.6    
A40-A41 M O 14.2 10.5 8.2 9.0 13.6 15.4 17.1 16.7 15.9 14.5    
B20-B24 M O 8.1 1.6 1.6 1.8 2.8 9.1 8.4 8.3 10.5 6.7    
remainder of A00-B99 M O 5.0 4.2 4.3 4.5 5.4 3.7 3.9 5.0 6.4 7.7    
C00-D48 M O 4.9 4.1 3.3 2.6 3.0 3.9 3.9 4.8 4.9 5.2    
C18-C21 M O 5.7 0.0 0.0 6.0 4.8 5.6 4.4 4.5 4.6 6.6    
C33-C34 M O 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 5.6 6.7 6.4 6.9    
C43-C44 M O 3.1 3.0 3.6 1.9 4.0 3.6 3.0 3.0 3.1 3.1    
C50 M O 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.8 2.4 2.4 6.4    
C53-C55 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C56 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C61 M O 4.8 0.0 0.0 10.0 0.0 5.3 3.6 4.1 4.9 4.8    
C67 M O 3.7 0.0 6.7 8.7 3.8 2.0 2.7 3.4 3.6 3.7    
remainder of C00-C97 M O 5.6 4.8 3.6 2.9 3.4 5.3 5.3 5.9 5.9 5.8    
D00-D09 M O 4.5 2.0 0.0 1.8 1.5 2.4 3.4 3.7 4.9 4.9    
D12 M O 2.5 0.0 2.0 2.8 2.8 2.3 2.1 2.0 2.2 2.8    
D25 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of D00-D48 M O 4.2 3.8 2.8 2.1 2.6 3.0 3.1 4.0 4.3 4.7    
D50-D89 M O 4.3 2.3 2.0 2.3 2.3 3.0 3.9 4.5 5.0 6.4    
D50-D64 M O 6.1 2.0 2.8 3.6 4.3 5.6 5.4 6.8 6.1 7.0    
D65-D89 M O 2.8 2.6 1.8 2.1 1.8 2.5 3.4 3.1 3.7 4.2    
E00-E90 M O 5.4 4.2 3.3 2.2 2.2 4.3 5.0 6.0 6.7 7.4    
E10-E14 M O 7.6 9.5 6.0 4.6 4.3 5.8 6.6 7.6 8.1 8.5    
remainder of E00-E90 M O 3.8 4.2 2.9 1.7 1.7 3.5 3.8 4.4 4.9 6.0    
F00-F99 M O 15.1 3.4 2.9 6.6 9.9 16.5 16.7 17.0 19.1 17.8    
F00-F03 M O 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 84.3 44.1 29.6 19.6    
F10 M O 13.1 0.0 0.0 1.2 1.3 11.5 13.7 14.0 13.6 12.3    
F11-F19 M O 11.4 0.0 0.0 7.2 4.4 13.0 10.4 11.8 16.5 12.6    
F20-F29 M O 32.5 0.0 0.0 52.7 36.8 32.5 33.8 32.4 30.4 26.6    
F30-F39 M O 29.3 0.0 0.0 24.3 27.6 22.2 25.1 27.4 37.0 36.1    
remainder of F00-F99 M O 10.2 3.4 2.9 6.3 7.7 12.7 15.6 16.4 22.2 16.5    
G00-G99 M O 7.2 6.4 5.5 5.1 4.9 4.7 4.9 6.8 8.8 9.9    
G30 M O 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 4.6 7.6 6.5    
G35 M O 2.7 0.0 0.0 5.3 1.7 1.3 1.8 3.9 6.9 10.4    
G40, G41 M O 4.3 6.5 4.5 4.0 3.8 3.1 3.0 3.6 4.9 6.3    
G45 M O 5.7 2.0 0.0 6.4 5.1 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0    
remainder of G00-G99 M O 8.8 6.4 6.2 5.8 5.6 6.4 6.5 8.3 10.2 12.2    
H00-H59 M O 1.6 1.7 1.2 2.9 2.8 1.6 2.0 2.0 1.7 1.4    
H25-H26, H28 M O 1.4 2.2 2.2 2.8 2.6 2.2 1.6 1.4 1.4 1.4    
remainder of H00-H59 M O 1.9 1.7 1.2 2.9 2.8 1.6 2.1 2.3 2.2 1.6    
H60-H95 M O 3.2 2.3 2.5 2.0 3.0 3.1 3.6 3.9 4.2 4.1    
I00-I99 M O 6.0 5.8 4.1 3.5 3.7 4.1 4.5 5.2 5.7 6.6    
I10-I15 M O 3.7 3.1 4.3 3.2 3.6 3.1 3.1 3.4 3.7 4.1    
I20 M O 4.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.3 3.3 3.3 3.7 4.4    
I21-I22 M O 5.4 0.0 0.0 0.0 2.6 4.0 4.5 4.7 5.2 5.8    
I23-I25 M O 3.9 0.0 0.0 0.0 1.8 3.0 3.4 3.2 3.6 4.2    
I26-I28 M O 8.7 2.3 2.8 1.1 4.8 4.3 6.8 8.4 9.5 9.6    
I44-I49 M O 3.9 5.0 2.9 3.6 3.6 3.3 3.5 3.7 3.7 4.2    
I50 M O 8.0 10.3 5.5 11.9 9.5 10.5 8.6 8.1 8.0 8.0    
I60-I69 M O 11.2 8.5 6.6 6.8 6.6 10.2 10.4 11.8 11.4 11.0    
I70 M O 7.2 0.0 0.0 0.0 4.6 10.0 5.9 7.3 6.9 7.4    
I83 M O 2.3 0.0 0.0 0.0 1.8 2.1 2.0 2.2 2.4 3.0    
remainder of I00-I99 M O 6.2 6.7 5.1 3.5 3.5 4.2 4.6 5.4 6.2 7.1    
J00-J99 M O 6.1 6.7 4.3 3.6 4.4 4.1 4.8 6.4 7.5 8.8    
J00-J11 M O 3.2 3.4 3.1 3.3 3.5 2.4 2.2 2.8 3.1 3.5    
J12-J18 M O 8.5 8.2 6.6 6.8 7.7 8.5 9.1 10.1 10.2 10.2    
J20-J22 M O 5.3 6.0 4.5 4.4 4.4 4.1 4.6 5.3 6.2 6.6    
J35 M O 1.9 2.3 1.5 1.7 2.9 3.3 3.2 3.4 3.2 3.1    
J30-J34, J36-J39 M O 2.7 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.6 2.7 2.8 2.7    
J40-J44, J47 M O 8.2 6.1 4.9 10.8 10.3 6.1 6.6 7.5 8.2 8.4    
J45-J46 M O 5.3 5.6 3.8 4.0 3.7 3.8 4.0 5.4 6.7 8.5    
J60-J99 M O 8.8 8.3 4.4 4.9 7.6 8.5 9.1 9.3 9.2 9.8    
K00-K93 M O 4.9 3.7 2.7 3.2 3.6 4.1 4.8 5.2 5.3 5.6    
K00-K08 M O 1.8 1.7 2.2 1.8 1.8 1.7 1.9 2.0 1.9 1.7    
K09-K14 M O 3.2 3.3 4.0 2.6 2.7 3.0 3.2 3.3 3.1 3.5    
K20-K23 M O 3.8 3.7 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 3.8 4.4 4.9    
K25-K28 M O 6.3 0.0 3.0 4.0 4.4 4.8 5.6 6.1 6.5 7.0    
K29-K31 M O 3.5 2.4 2.4 2.6 2.8 2.6 3.0 3.5 3.8 4.5    
K35-K38 M O 5.0 1.3 6.6 5.4 4.6 4.0 4.6 5.4 6.0 7.7    
K40 M O 2.9 3.0 1.4 1.5 2.3 2.6 2.6 2.8 2.9 3.3    
K41-K46 M O 3.3 2.5 1.5 1.6 2.1 2.6 2.8 3.2 3.5 4.3    
K50-K51 M O 5.0 8.8 4.5 4.3 3.7 4.6 5.0 5.3 6.1 7.1    
K52 M O 3.8 3.9 3.2 2.9 2.9 3.4 3.9 4.1 5.0 5.9    
K56 M O 8.9 9.0 4.2 5.6 6.5 7.5 7.6 9.6 9.5 9.6    
K57 M O 3.9 0.0 0.0 5.7 1.0 5.2 4.2 4.1 3.7 4.0    
K60-K62 M O 3.2 4.4 3.6 2.9 3.0 2.6 2.8 3.2 3.4 3.6    
K55, K58-K59, K63 M O 3.5 3.1 2.8 3.0 3.0 2.6 2.6 3.2 3.8 4.5    
K70 M O 8.9 0.0 0.0 0.0 1.0 8.1 8.4 9.1 9.1 9.3    
K71-K77 M O 7.7 4.2 3.9 2.7 4.5 6.2 6.8 7.6 8.2 9.0    
K80 M O 4.9 3.7 1.7 2.9 3.6 3.5 3.6 4.0 4.6 5.9    
K81-K83 M O 5.9 5.3 2.3 7.6 3.9 4.6 4.9 4.8 5.6 6.5    
K85-K87 M O 8.8 9.0 5.6 6.0 7.1 8.2 8.8 8.7 9.0 9.2    
remainder of K00-K93 M O 6.0 6.8 2.7 3.0 4.0 4.6 5.5 6.2 6.9 7.1    
L00-L99 M O 5.8 4.0 3.4 3.4 3.5 4.1 5.2 6.9 7.7 8.7    
L00-L08 M O 5.6 5.0 4.3 4.1 3.7 3.3 4.8 6.6 8.1 8.7    
L20-L45 M O 6.1 3.7 3.2 4.2 5.8 5.9 5.7 6.6 7.0 7.7    
remainder of L00-L99 M O 5.9 3.3 3.0 2.7 2.4 3.8 5.0 7.5 7.9 9.3    
M00-M99 M O 6.9 7.2 4.5 7.4 5.3 3.9 4.8 6.3 8.0 9.8    
M16 M O 10.9 0.0 2.3 15.8 8.1 9.1 9.1 9.9 10.9 11.4    
M17 M O 7.8 0.0 0.0 4.0 8.5 4.2 4.0 5.3 7.1 9.8    
M23 M O 2.8 0.0 2.5 3.5 3.5 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 M O 7.1 6.3 4.4 4.7 4.5 4.6 5.6 6.8 8.2 10.5    
M30-M36 M O 6.2 11.1 6.2 5.2 4.5 4.6 6.0 6.3 6.9 7.9    
M40-M49 M O 10.6 17.0 13.5 15.7 14.3 4.5 5.5 8.5 11.6 14.0    
M50,M51 M O 8.2 0.0 2.0 8.7 6.6 6.0 6.8 8.1 9.1 10.1    
M54 M O 6.3 0.0 3.2 5.2 4.8 3.2 4.2 6.7 7.6 8.6    
M60-M79 M O 2.6 2.4 2.3 2.5 2.2 1.9 2.1 2.4 2.9 3.2    
M53, M80-M99 M O 8.1 7.1 4.5 9.5 5.5 6.2 7.4 8.5 9.1 9.5    
N00-N99 M O 3.7 5.3 2.5 2.2 2.3 2.6 3.0 3.4 3.6 4.6    
N00-N16 M O 4.8 5.2 3.9 3.5 3.3 4.5 4.3 4.9 5.3 5.5    
N17-N19 M O 6.6 8.4 3.8 2.9 1.7 6.4 6.0 6.6 6.5 7.2    
N20-N23 M O 2.2 2.6 3.7 3.1 2.7 1.9 1.9 2.0 2.2 2.8    
N25-N39 M O 4.1 5.5 3.4 2.6 3.4 3.1 3.7 3.9 3.8 4.5    
N40 M O 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 2.0 2.5 3.2    
N41-N51 M O 2.1 2.6 1.4 1.6 1.7 1.5 2.2 2.8 3.0 3.1    
N60-N64 M O 2.3 3.0 0.0 2.7 3.5 2.2 1.9 1.8 2.1 1.8    
N70-N77 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N91-N95 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of N00-N99 M O 2.6 0.0 1.6 2.3 2.5 0.2 2.7 4.0 2.3 3.1    
O00-O99 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O04 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O10-O48 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O60-O75 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O80 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O81-O84 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O85-O92 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 M O 6.6 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 M O 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 M O 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 M O 4.4 6.5 3.1 3.1 4.2 4.4 4.0 4.2 4.5 6.0    
R00-R99 M O 3.1 3.5 2.6 2.5 2.5 1.9 2.4 3.0 3.6 4.1    
R07 M O 1.6 3.5 1.0 2.7 2.4 0.8 1.0 1.4 1.6 2.2    
R10 M O 3.0 2.2 2.0 2.3 2.2 1.9 2.4 3.0 3.7 4.4    
R69 M O 1.7 1.9 1.3 1.3 1.1 0.5 0.8 1.8 2.9 2.7    
remainder of R00-R99 M O 3.5 3.6 2.7 2.7 2.6 2.2 2.8 3.6 4.0 4.3    
S00-T98 M O 3.0 2.5 1.8 1.5 1.8 2.1 2.7 3.7 4.6 6.1    
S06 M O 7.4 5.0 2.6 2.9 4.1 5.7 7.6 9.7 10.4 9.6    
S00-S05, S07-S09 M O 1.8 1.8 1.0 1.3 1.6 1.6 1.7 2.3 2.4 2.6    
S52 M O 2.0 2.6 1.0 1.3 1.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9    
S72 M O 11.0 3.4 7.9 6.4 8.7 10.5 11.4 10.7 11.1 11.5    
S82 M O 6.2 0.0 1.1 3.0 4.3 5.2 6.1 7.0 7.8 7.7    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 M O 2.0 1.2 1.0 1.1 1.4 1.5 1.9 2.7 3.1 3.5    
T20-T32 M O 7.0 5.0 5.4 5.5 6.1 5.4 7.0 9.5 11.1 12.2    
T36-T65 M O 2.0 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5 1.7 2.0 2.6 4.6    
T80-T88 M O 9.9 2.3 2.9 4.3 4.6 6.2 6.9 11.4 10.5 11.9    
T90-T98 M O 5.0 0.0 1.4 2.3 3.6 4.0 4.3 5.4 6.8 9.5    
remainder of S00-T98 M O 1.2 3.2 1.9 1.9 1.0 0.4 0.6 1.1 1.5 1.9    
Z00-Z99 M O 3.3 3.2 3.3 3.2 3.0 2.8 3.1 3.6 3.5 3.4    
Z03 M O 2.9 1.9 1.4 1.9 2.4 1.9 2.4 2.9 3.5 4.4    
Z30 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z38 M O 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 M O 3.1 8.2 5.7 4.2 3.4 3.5 3.2 3.1 3.0 3.0    
remainder of Z00-Z99 M O 6.6 1.2 1.0 1.3 2.0 1.7 3.2 8.3 11.1 10.0    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes M O 4.9 4.9 3.4 3.0 3.0 3.3 4.2 5.2 5.5 5.9    
A00-B99 K O 6.3 4.3 3.7 3.7 4.8 5.5 6.8 8.0 8.4 12.1    
A00-A08 K O 4.9 4.4 3.6 3.3 3.4 3.5 4.9 6.1 6.9 10.3    
A09 K O 3.1 3.6 3.1 2.8 2.9 1.0 1.8 1.2 2.6 5.4    
A15-A19, B90 K O 39.1 15.7 16.8 17.1 27.1 38.2 40.4 44.9 41.3 42.2    
A40-A41 K O 13.8 10.2 8.5 9.4 13.3 12.6 14.5 14.5 15.1 14.7    
B20-B24 K O 6.8 1.7 1.6 1.8 1.9 8.6 8.0 9.5 10.1 17.2    
remainder of A00-B99 K O 5.4 4.1 4.3 4.6 5.1 3.8 4.0 5.1 5.5 8.7    
C00-D48 K O 4.3 4.4 3.1 2.5 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 5.2    
C18-C21 K O 5.9 0.0 0.0 5.0 8.7 5.3 4.1 4.2 4.5 7.1    
C33-C34 K O 6.5 0.0 0.0 2.0 106.0 5.8 4.4 5.8 6.0 7.2    
C43-C44 K O 2.9 0.0 4.8 1.7 1.6 2.4 2.5 2.5 2.5 3.2    
C50 K O 2.7 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 2.1 2.3 2.5 3.6    
C53-C55 K O 6.8 0.0 2.0 0.0 5.0 4.7 5.5 6.3 6.8 7.3    
C56 K O 4.3 60.5 10.5 2.2 2.9 4.7 3.8 3.9 4.2 4.7    
C61 K O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C67 K O 3.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 2.4 2.0 2.7 3.3    
remainder of C00-C97 K O 5.5 8.0 3.8 3.0 3.4 4.7 5.2 5.3 5.5 5.9    
D00-D09 K O 3.9 2.0 3.5 1.8 1.6 2.4 4.0 3.9 4.2 4.2    
D12 K O 2.3 2.0 4.2 4.8 4.0 2.1 1.8 1.9 1.9 2.6    
D25 K O 4.0 0.0 0.0 1.5 3.8 3.7 3.8 4.1 4.0 4.5    
remainder of D00-D48 K O 3.8 3.4 2.1 2.0 2.3 2.7 3.0 3.4 4.0 4.8    
D50-D89 K O 4.7 2.4 2.5 2.9 2.8 2.9 3.0 3.8 4.4 7.0    
D50-D64 K O 5.9 2.0 2.9 3.7 3.6 3.5 3.4 4.3 5.6 7.7    
D65-D89 K O 3.2 3.1 2.4 2.6 2.2 2.5 2.6 3.3 3.3 4.7    
E00-E90 K O 4.8 3.8 2.8 2.3 2.9 3.1 3.7 4.5 5.5 7.0    
E10-E14 K O 7.5 14.3 6.7 4.5 4.3 5.6 6.3 7.0 7.5 8.4    
remainder of E00-E90 K O 3.9 3.8 2.3 1.9 2.7 2.9 3.3 3.9 4.6 5.9    
F00-F99 K O 17.7 8.4 3.2 9.0 10.5 18.7 20.5 23.4 25.9 21.1    
F00-F03 K O 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 19.8 24.8 17.0    
F10 K O 14.6 0.0 0.0 0.9 2.6 14.0 17.4 14.5 14.8 11.8    
F11-F19 K O 13.4 0.0 0.0 0.0 7.7 14.4 14.5 14.8 14.2 11.8    
F20-F29 K O 33.8 0.0 0.0 59.3 41.6 34.3 32.3 33.1 35.1 30.8    
F30-F39 K O 33.5 0.0 1.0 37.8 33.7 25.4 28.2 35.0 37.4 36.7    
remainder of F00-F99 K O 10.3 8.4 3.2 8.1 8.6 10.9 10.6 14.5 15.4 16.2    
G00-G99 K O 6.0 6.9 5.2 5.0 4.6 3.6 3.7 5.0 6.7 8.6    
G30 K O 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 4.6 12.1 8.0    
G35 K O 2.5 0.0 0.0 5.5 2.6 1.2 1.4 3.1 6.1 9.5    
G40, G41 K O 4.9 6.8 4.5 4.1 4.3 3.9 4.1 4.0 5.8 7.0    
G45 K O 5.7 0.0 0.0 5.1 4.6 4.4 4.9 5.1 5.2 6.0    
remainder of G00-G99 K O 7.0 6.9 5.7 5.5 4.8 4.8 4.9 5.7 7.2 10.3    
H00-H59 K O 1.5 1.2 1.3 2.9 2.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4    
H25-H26, H28 K O 1.4 2.2 4.2 3.2 2.8 2.4 1.4 1.4 1.3 1.4    
remainder of H00-H59 K O 1.7 1.2 1.3 2.9 2.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5    
H60-H95 K O 3.3 2.4 2.6 2.1 2.8 2.9 3.3 3.8 3.8 4.0    
I00-I99 K O 6.0 6.1 4.2 3.7 3.8 3.3 3.6 4.2 4.8 6.6    
I10-I15 K O 3.7 14.5 3.7 3.5 4.0 3.6 3.2 3.3 3.4 4.0    
I20 K O 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.3 2.8 3.1 3.5 4.3    
I21-I22 K O 5.7 0.0 0.0 0.0 24.0 6.6 4.3 5.0 4.9 6.0    
I23-I25 K O 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.2 3.3 3.5 4.3    
I26-I28 K O 8.0 1.0 0.8 2.1 2.0 3.3 5.4 6.1 8.0 9.4    
I44-I49 K O 3.9 5.0 3.0 3.6 3.7 2.8 3.0 3.2 3.4 4.2    
I50 K O 8.0 4.9 7.5 7.1 13.0 9.2 8.1 8.1 8.1 7.9    
I60-I69 K O 10.9 16.4 9.9 8.7 6.4 8.8 9.3 9.7 10.4 11.2    
I70 K O 7.5 0.0 0.0 0.0 2.8 4.2 6.5 6.2 6.5 7.8    
I83 K O 2.1 0.0 0.0 4.0 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.8    
remainder of I00-I99 K O 6.0 7.6 5.4 3.7 4.2 3.4 3.4 4.0 4.8 6.9    
J00-J99 K O 6.1 6.6 4.4 3.9 4.3 3.6 4.1 5.6 6.9 8.9    
J00-J11 K O 3.2 3.4 3.2 3.6 3.7 1.8 1.9 2.9 2.8 3.4    
J12-J18 K O 8.4 8.0 6.7 7.1 7.6 7.6 8.6 9.8 9.5 9.9    
J20-J22 K O 5.6 5.9 4.6 4.6 4.7 3.9 4.3 5.2 5.6 7.1    
J35 K O 2.1 1.1 1.5 1.7 3.1 3.2 3.1 3.4 3.3 3.0    
J30-J34, J36-J39 K O 2.7 2.2 2.8 2.9 3.0 2.6 2.6 2.7 2.7 3.0    
J40-J44, J47 K O 8.6 6.3 5.0 12.3 12.5 5.8 6.2 7.5 8.1 8.9    
J45-J46 K O 6.4 5.0 3.7 4.3 3.5 3.4 3.8 5.5 7.4 9.0    
J60-J99 K O 8.4 9.3 4.4 5.1 6.6 7.4 7.2 7.9 8.4 9.6    
K00-K93 K O 4.6 3.5 2.9 3.3 3.5 3.3 3.7 4.3 4.7 5.7    
K00-K08 K O 1.9 1.9 2.2 2.0 1.8 1.7 3.3 1.8 1.6 1.5    
K09-K14 K O 3.0 3.1 3.9 2.7 2.7 2.4 2.7 3.0 2.9 3.4    
K20-K23 K O 3.6 3.6 2.3 2.5 2.8 2.6 2.7 3.0 3.6 4.7    
K25-K28 K O 6.2 5.3 4.4 3.6 3.7 3.2 4.0 5.1 5.7 7.0    
K29-K31 K O 3.5 2.3 2.4 2.8 3.0 2.2 2.5 2.9 3.3 4.6    
K35-K38 K O 4.7 18.3 6.5 5.1 4.5 3.7 4.2 4.9 5.5 7.1    
K40 K O 2.6 2.9 1.3 1.4 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.5    
K41-K46 K O 3.9 2.9 1.5 1.5 2.2 2.4 2.7 3.6 4.2 5.4    
K50-K51 K O 5.0 0.0 5.4 5.1 4.3 4.4 4.4 5.2 5.2 7.1    
K52 K O 4.1 3.8 3.2 3.0 3.1 2.9 3.2 4.0 4.5 5.9    
K56 K O 8.9 7.6 3.5 5.9 5.9 6.3 7.4 8.3 9.1 9.5    
K57 K O 3.9 0.0 0.0 10.0 4.0 3.0 2.9 3.0 3.4 4.2    
K60-K62 K O 3.1 4.1 3.0 2.5 3.5 2.5 2.7 2.9 2.9 4.0    
K55, K58-K59, K63 K O 3.2 3.3 2.9 2.9 3.1 2.1 2.1 2.4 2.9 4.6    
K70 K O 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 10.1 10.4 10.3 10.7    
K71-K77 K O 7.5 3.6 4.7 4.1 3.8 6.2 6.7 7.2 7.5 8.6    
K80 K O 4.1 5.1 6.5 4.2 3.8 3.2 3.2 3.5 3.8 5.2    
K81-K83 K O 5.1 5.3 3.0 4.0 4.5 3.9 3.8 4.1 4.6 5.9    
K85-K87 K O 8.0 4.0 3.8 6.2 6.0 7.0 6.9 8.0 8.2 8.5    
remainder of K00-K93 K O 5.8 4.7 2.5 2.6 3.5 4.2 4.9 5.6 6.5 7.1    
L00-L99 K O 5.9 4.0 3.3 3.5 3.9 3.6 4.3 5.5 6.5 8.9    
L00-L08 K O 5.6 5.2 4.3 3.9 3.6 2.7 3.8 5.2 6.5 8.4    
L20-L45 K O 5.8 3.6 3.0 4.3 5.8 5.1 5.0 6.2 6.5 7.3    
remainder of L00-L99 K O 6.2 3.2 3.0 2.9 2.9 3.1 3.8 5.0 6.5 9.8    
M00-M99 K O 8.1 6.6 5.0 8.0 5.4 4.0 5.1 6.5 8.1 10.8    
M16 K O 12.2 0.0 0.0 9.7 11.3 9.4 10.4 11.1 11.5 12.7    
M17 K O 9.8 0.0 0.0 0.0 3.5 5.2 4.8 6.3 8.3 11.1    
M23 K O 2.8 0.0 0.0 3.3 3.0 2.7 2.7 2.7 2.8 3.0    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 K O 7.6 7.2 4.9 4.4 3.8 3.9 4.4 5.8 7.3 11.2    
M30-M36 K O 6.0 8.1 6.5 5.1 4.2 4.5 5.2 6.1 6.6 7.9    
M40-M49 K O 13.4 5.7 14.1 16.2 14.6 5.9 7.3 10.6 13.6 15.7    
M50,M51 K O 9.2 0.0 5.7 7.8 6.4 5.9 6.8 8.6 10.4 11.6    
M54 K O 7.6 0.0 1.9 5.0 5.4 3.4 5.2 7.3 9.1 9.5    
M60-M79 K O 2.5 3.1 2.0 2.3 2.4 1.7 2.1 2.2 2.5 3.5    
M53, M80-M99 K O 5.8 7.9 6.9 9.4 5.4 4.8 4.7 5.5 5.2 5.6    
N00-N99 K O 2.4 5.6 4.1 3.2 3.0 1.7 1.5 1.5 2.4 4.3    
N00-N16 K O 4.8 6.1 4.7 3.9 4.1 4.3 4.6 4.4 4.7 5.7    
N17-N19 K O 6.8 5.2 4.1 2.4 2.6 6.7 5.3 6.0 6.2 7.4    
N20-N23 K O 2.4 1.8 3.1 3.2 3.0 2.1 2.0 2.3 2.3 2.9    
N25-N39 K O 3.8 5.4 3.8 3.0 3.3 2.5 2.7 2.6 3.0 5.0    
N40 K O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N41-N51 K O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N60-N64 K O 1.5 2.5 0.0 3.0 1.6 1.3 1.3 1.5 1.7 1.8    
N70-N77 K O 3.0 0.0 2.5 3.4 3.2 2.8 3.1 3.3 2.9 2.9    
N91-N95 K O 0.8 0.0 0.0 2.4 1.6 1.2 0.8 0.7 0.7 1.2    
remainder of N00-N99 K O 1.7 4.3 1.7 3.5 2.6 1.2 1.2 1.5 2.0 2.7    
O00-O99 K O 4.4 0.0 0.0 6.2 4.3 4.4 4.4 4.1 0.0 0.0    
O04 K O 2.2 0.0 0.0 1.0 3.3 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 K O 1.9 0.0 0.0 6.5 1.9 2.0 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 K O 4.4 0.0 0.0 3.4 3.8 4.3 4.8 5.4 0.0 0.0    
O60-O75 K O 7.5 0.0 0.0 9.9 6.7 7.4 7.9 8.5 0.0 0.0    
O80 K O 3.8 0.0 0.0 4.5 4.3 3.9 3.7 4.3 0.0 0.0    
O81-O84 K O 4.9 0.0 0.0 12.0 5.6 4.9 4.8 5.2 0.0 0.0    
O85-O92 K O 4.2 0.0 0.0 10.3 4.1 4.0 5.2 2.4 0.0 0.0    
O95-O99 K O 5.6 0.0 0.0 0.0 5.1 5.5 6.2 6.9 0.0 0.0    
P00-P96 K O 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 K O 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 K O 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 K O 4.5 6.9 3.4 3.0 3.4 3.8 3.3 4.5 4.8 5.6    
R00-R99 K O 3.0 3.4 2.8 2.6 2.6 1.8 2.1 2.5 2.9 4.1    
R07 K O 1.6 0.0 2.3 2.6 2.6 0.7 0.9 1.3 1.4 2.0    
R10 K O 2.8 2.3 2.5 2.5 2.4 1.9 2.3 2.7 3.1 4.3    
R69 K O 1.8 1.2 0.8 0.7 0.8 0.6 1.0 1.2 1.9 3.5    
remainder of R00-R99 K O 3.3 3.5 2.9 2.7 2.8 1.9 2.3 2.7 3.3 4.4    
S00-T98 K O 3.5 2.3 1.7 1.4 1.7 1.6 2.0 2.7 3.6 6.5    
S06 K O 5.4 3.4 2.4 2.9 3.3 3.8 4.6 5.5 6.5 8.1    
S00-S05, S07-S09 K O 1.5 1.7 1.1 1.4 1.6 1.1 1.2 1.6 1.6 2.1    
S52 K O 1.9 1.0 0.9 1.1 1.4 2.1 2.2 2.0 2.0 2.3    
S72 K O 11.3 8.1 7.7 6.7 9.9 10.1 8.3 9.8 10.4 11.5    
S82 K O 5.9 0.5 1.0 3.0 4.2 4.1 4.7 5.6 6.5 7.2    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 K O 1.7 1.5 0.9 0.8 1.1 1.0 1.2 1.5 1.9 3.1    
T20-T32 K O 5.9 4.2 5.5 4.9 3.8 3.0 5.0 6.1 8.8 11.7    
T36-T65 K O 2.7 1.5 1.4 2.0 2.0 1.9 2.0 2.5 3.4 5.6    
T80-T88 K O 11.2 2.5 2.3 4.2 3.3 5.5 7.4 8.8 10.8 13.1    
T90-T98 K O 6.6 0.7 1.1 2.7 4.8 4.1 4.1 5.0 6.0 10.9    
remainder of S00-T98 K O 1.3 3.0 1.8 2.0 1.8 0.7 0.7 0.8 1.1 1.8    
Z00-Z99 K O 2.7 3.1 3.6 3.2 2.9 2.1 2.0 2.2 2.5 2.9    
Z03 K O 2.7 1.5 1.4 1.8 2.5 1.5 1.7 2.2 2.6 4.2    
Z30 K O 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 K O 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 K O 2.4 8.8 6.4 4.4 3.4 2.5 2.0 2.1 2.3 2.5    
remainder of Z00-Z99 K O 4.7 1.5 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 4.5 7.5 8.8    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes K O 4.5 4.7 3.5 3.3 3.5 3.7 3.4 3.6 4.5 6.0    
A00-B99 O M 7.1 4.3 3.7 3.7 4.8 6.1 8.7 11.8 11.6 12.3    
A00-A08 O M 4.9 4.3 3.6 3.3 3.2 3.6 4.9 6.6 8.1 10.9    
A09 O M 3.0 3.6 3.1 2.7 2.9 1.2 2.0 1.6 3.0 4.8    
A15-A19, B90 O M 48.3 17.8 19.6 16.6 26.0 44.4 53.7 63.4 52.6 39.4    
A40-A41 O M 14.1 10.5 8.4 8.9 12.8 14.0 16.3 15.5 15.3 14.9    
B20-B24 O M 7.4 1.6 1.6 1.8 2.2 8.4 8.1 8.2 10.1 9.6    
remainder of A00-B99 O M 5.1 4.2 4.3 4.6 5.1 3.8 3.8 4.8 5.7 8.1    
C00-D48 O M 4.5 4.6 3.1 2.4 2.6 3.3 3.4 4.0 4.4 5.1    
C18-C21 O M 5.7 0.0 0.0 5.0 8.4 6.0 4.3 4.2 4.5 6.7    
C33-C34 O M 6.5 0.0 0.0 2.0 0.0 5.9 4.6 6.3 6.1 6.9    
C43-C44 O M 2.7 3.0 3.6 1.8 3.3 2.5 2.7 2.6 2.6 2.8    
C50 O M 2.8 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 1.9 2.3 2.5 3.7    
C53-C55 O M 6.8 0.0 2.0 0.0 0.0 4.8 5.0 6.0 6.8 7.4    
C56 O M 4.2 68.0 2.0 1.1 4.0 4.4 3.7 3.9 4.0 4.7    
C61 O M 4.6 0.0 0.0 10.0 0.0 5.7 1.3 3.9 4.8 4.5    
C67 O M 3.4 0.0 7.0 12.7 1.5 2.0 2.4 3.0 3.3 3.5    
remainder of C00-C97 O M 5.4 7.1 3.4 2.8 3.0 4.8 5.1 5.6 5.6 5.7    
D00-D09 O M 3.9 2.0 3.5 1.8 1.1 2.3 3.8 3.8 4.1 4.1    
D12 O M 2.3 2.0 4.8 4.4 3.4 2.1 2.0 2.0 1.9 2.5    
D25 O M 4.0 0.0 0.0 1.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.0 4.4    
remainder of D00-D48 O M 3.9 3.8 2.5 2.0 2.3 2.8 2.9 3.5 4.0 4.6    
D50-D89 O M 4.4 2.0 2.1 2.5 2.5 2.9 3.1 3.9 4.6 6.5    
D50-D64 O M 5.9 1.7 2.7 3.5 3.6 3.9 3.6 4.9 5.8 7.3    
D65-D89 O M 2.9 2.5 1.9 2.3 2.0 2.5 2.8 3.0 3.3 4.1    
E00-E90 O M 5.0 4.0 2.9 2.1 2.5 3.5 4.1 5.0 6.0 7.2    
E10-E14 O M 7.6 9.5 6.4 4.5 4.2 5.6 6.5 7.3 7.9 8.5    
remainder of E00-E90 O M 3.9 4.0 2.5 1.7 2.2 3.1 3.5 4.0 4.7 6.0    
F00-F99 O M 16.2 3.4 3.1 8.9 11.9 17.4 17.5 18.5 20.8 20.2    
F00-F03 O M 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 84.3 36.2 26.0 19.0    
F10 O M 12.0 0.0 0.0 1.0 2.2 10.7 12.6 12.9 12.3 10.9    
F11-F19 O M 12.1 0.0 0.0 7.9 6.5 13.4 10.8 12.8 13.3 13.2    
F20-F29 O M 33.3 0.0 0.0 52.0 38.4 33.6 35.3 31.4 31.8 29.5    
F30-F39 O M 33.2 0.0 1.0 38.2 34.7 25.4 28.3 31.6 38.1 39.0    
remainder of F00-F99 O M 10.8 3.4 3.1 8.3 9.3 12.4 12.8 15.9 18.3 16.2    
G00-G99 O M 6.3 5.0 4.7 4.7 4.5 3.8 4.0 5.5 7.4 9.0    
G30 O M 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.9 12.4 7.8    
G35 O M 2.5 0.0 0.0 5.0 2.2 1.3 1.5 3.2 6.2 9.0    
G40, G41 O M 4.6 6.8 4.6 4.1 4.1 3.4 3.4 3.8 5.4 6.7    
G45 O M 5.7 0.0 0.0 5.9 5.1 4.5 4.9 5.1 5.4 6.0    
remainder of G00-G99 O M 7.4 4.4 4.8 5.1 4.9 5.2 5.4 6.5 8.2 10.7    
H00-H59 O M 1.4 1.4 1.3 2.9 2.9 1.5 1.7 1.7 1.5 1.4    
H25-H26, H28 O M 1.3 2.3 3.1 3.2 2.9 2.3 1.4 1.4 1.3 1.3    
remainder of H00-H59 O M 1.7 1.4 1.2 2.9 2.9 1.5 1.8 1.8 1.8 1.4    
H60-H95 O M 3.1 2.6 2.6 2.0 2.7 2.9 3.3 3.7 3.8 3.8    
I00-I99 O M 5.9 5.8 3.8 3.5 3.8 3.7 4.0 4.8 5.3 6.5    
I10-I15 O M 3.6 4.3 3.9 3.3 3.7 3.4 3.2 3.2 3.5 3.9    
I20 O M 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.6 4.3    
I21-I22 O M 5.7 0.0 0.0 0.0 6.3 4.6 4.5 4.9 5.2 6.1    
I23-I25 O M 3.9 0.0 0.0 0.0 2.8 3.3 3.1 3.3 3.6 4.2    
I26-I28 O M 8.3 2.0 1.5 2.2 3.7 4.0 6.4 7.0 8.8 9.4    
I44-I49 O M 3.9 5.2 2.5 3.6 3.7 3.0 3.3 3.5 3.6 4.1    
I50 O M 8.1 10.3 10.8 8.0 10.3 11.3 8.5 8.2 8.1 8.1    
I60-I69 O M 11.1 11.8 5.8 6.7 7.5 9.1 9.7 11.0 10.9 11.2    
I70 O M 7.3 0.0 0.0 0.0 4.7 8.4 5.8 7.1 6.7 7.5    
I83 O M 2.0 0.0 0.0 4.0 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5    
remainder of I00-I99 O M 6.1 5.7 5.1 3.4 3.7 3.8 4.0 4.9 5.5 7.0    
J00-J99 O M 6.1 6.7 4.3 3.8 4.5 3.8 4.4 5.8 7.2 8.8    
J00-J11 O M 3.1 3.5 3.1 3.5 3.6 2.0 2.0 2.3 2.7 3.2    
J12-J18 O M 8.5 8.2 6.6 6.9 7.5 8.1 8.9 9.9 9.9 10.1    
J20-J22 O M 5.5 6.0 4.6 4.5 4.7 3.6 4.2 5.2 5.8 7.0    
J35 O M 2.0 1.5 1.4 1.7 3.0 3.1 3.1 3.3 3.3 3.1    
J30-J34, J36-J39 O M 2.7 2.1 2.6 2.9 2.9 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7    
J40-J44, J47 O M 8.6 6.4 5.0 13.1 13.5 5.9 6.5 7.8 8.3 8.7    
J45-J46 O M 6.1 5.7 3.9 4.5 3.9 3.5 3.8 5.4 7.3 9.0    
J60-J99 O M 8.6 8.9 4.4 5.2 7.4 8.1 8.6 8.7 8.9 9.7    
K00-K93 O M 4.7 3.7 2.8 3.2 3.6 3.7 4.3 4.8 5.0 5.6    
K00-K08 O M 1.8 1.6 2.3 1.7 1.8 1.6 3.0 1.8 1.6 1.5    
K09-K14 O M 3.0 3.0 3.8 2.7 2.4 2.5 2.8 3.1 2.9 3.3    
K20-K23 O M 3.7 3.9 2.3 2.4 2.8 2.8 2.9 3.4 4.1 4.6    
K25-K28 O M 6.3 7.0 3.5 3.8 3.7 4.6 5.3 5.6 6.3 7.1    
K29-K31 O M 3.4 2.3 2.4 2.6 2.9 2.4 2.7 3.1 3.4 4.4    
K35-K38 O M 4.8 6.8 6.9 5.3 4.7 3.7 4.3 5.0 5.6 7.1    
K40 O M 2.8 3.1 1.4 1.4 2.1 2.5 2.6 2.8 2.8 3.1    
K41-K46 O M 3.6 3.1 1.5 1.5 2.1 2.4 2.7 3.3 3.8 4.9    
K50-K51 O M 5.0 16.0 5.3 4.6 4.1 4.5 4.9 4.8 5.6 6.9    
K52 O M 4.0 3.9 3.2 2.9 3.0 3.1 3.5 4.1 4.6 5.9    
K56 O M 9.1 9.0 4.1 5.4 6.4 7.1 7.2 9.1 9.6 9.8    
K57 O M 3.9 0.0 0.0 6.3 1.0 4.5 3.7 3.4 3.5 4.0    
K60-K62 O M 3.2 4.5 3.2 2.7 3.3 2.5 2.7 3.1 3.2 3.8    
K55, K58-K59, K63 O M 3.3 3.3 2.8 3.0 3.1 2.3 2.3 2.5 3.1 4.5    
K70 O M 9.4 0.0 0.0 0.0 1.0 8.9 8.8 9.6 9.6 9.7    
K71-K77 O M 7.7 3.4 4.3 3.4 4.5 6.1 6.6 7.4 7.9 8.8    
K80 O M 4.2 3.7 4.6 3.7 3.8 3.2 3.2 3.5 4.0 5.2    
K81-K83 O M 5.3 6.2 2.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.1 4.9 6.1    
K85-K87 O M 8.4 9.0 5.5 6.2 6.9 7.4 8.4 8.5 8.7 8.6    
remainder of K00-K93 O M 5.9 5.2 2.5 2.8 3.7 4.3 5.2 5.7 6.6 7.1    
L00-L99 O M 5.8 3.9 3.3 3.4 3.6 3.9 4.7 6.1 7.0 8.6    
L00-L08 O M 5.6 5.1 4.3 3.7 3.7 3.0 4.4 6.2 7.5 8.5    
L20-L45 O M 5.9 3.6 3.0 4.3 5.6 5.5 5.2 6.2 6.7 7.3    
remainder of L00-L99 O M 5.9 3.2 2.9 2.7 2.6 3.4 4.2 5.8 6.9 9.2    
M00-M99 O M 7.5 6.2 4.7 7.7 5.2 3.9 4.8 6.1 7.8 10.3    
M16 O M 11.8 0.0 2.3 7.0 9.1 8.8 9.6 10.2 11.3 12.4    
M17 O M 9.1 0.0 0.0 0.0 5.5 4.8 4.1 5.7 7.5 10.7    
M23 O M 2.8 0.0 2.5 3.1 3.2 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O M 7.3 7.6 4.6 4.3 3.8 4.1 4.4 5.7 7.3 10.7    
M30-M36 O M 6.0 10.4 6.7 5.0 4.1 4.7 5.0 6.0 6.7 7.6    
M40-M49 O M 12.3 5.5 11.2 14.9 14.2 5.0 6.4 9.8 12.9 15.1    
M50,M51 O M 8.8 0.0 2.0 7.9 6.1 6.0 6.8 8.3 9.8 11.1    
M54 O M 6.8 0.0 2.9 4.8 5.0 2.9 4.3 6.6 8.3 9.1    
M60-M79 O M 2.5 2.7 2.2 2.4 2.2 1.8 2.1 2.2 2.5 3.1    
M53, M80-M99 O M 6.4 5.5 5.5 10.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.1 5.8    
N00-N99 O M 2.8 5.3 3.2 2.6 2.5 1.8 1.7 1.8 2.7 4.3    
N00-N16 O M 4.7 5.3 4.4 3.7 3.9 4.2 4.4 4.5 4.9 5.4    
N17-N19 O M 6.6 7.9 4.3 2.6 1.6 6.3 5.9 6.4 6.2 7.2    
N20-N23 O M 2.2 2.2 3.1 3.0 2.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.7    
N25-N39 O M 3.9 5.3 3.6 2.8 3.3 2.6 3.0 2.9 3.3 4.7    
N40 O M 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 1.9 2.3 3.0    
N41-N51 O M 2.0 2.5 1.3 1.5 1.7 1.4 2.1 2.7 2.9 3.0    
N60-N64 O M 1.5 2.5 0.0 2.7 2.3 1.4 1.3 1.5 1.7 1.7    
N70-N77 O M 2.9 0.0 2.3 3.4 3.0 2.7 3.0 3.2 2.8 2.8    
N91-N95 O M 0.8 0.0 0.0 2.4 1.5 1.2 0.7 0.7 0.7 1.1    
remainder of N00-N99 O M 1.6 4.4 2.0 3.6 2.4 1.2 1.1 1.4 1.9 2.5    
O00-O99 O M 4.4 0.0 0.0 5.6 4.3 4.4 4.4 4.1 0.0 0.0    
O04 O M 2.2 0.0 0.0 0.0 3.9 2.2 2.1 2.2 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O M 1.9 0.0 0.0 6.5 1.8 1.9 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 O M 4.4 0.0 0.0 3.6 3.8 4.3 4.8 5.0 0.0 0.0    
O60-O75 O M 7.6 0.0 0.0 4.5 6.7 7.5 8.2 10.1 0.0 0.0    
O80 O M 3.8 0.0 0.0 5.3 4.3 3.8 3.7 4.1 0.0 0.0    
O81-O84 O M 4.8 0.0 0.0 12.0 5.5 4.8 4.7 5.1 0.0 0.0    
O85-O92 O M 4.2 0.0 0.0 10.5 4.0 4.0 5.2 4.3 0.0 0.0    
O95-O99 O M 5.8 0.0 0.0 0.0 5.3 5.7 6.3 8.2 0.0 0.0    
P00-P96 O M 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O M 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O M 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O M 4.3 6.3 3.1 2.9 3.7 3.9 3.6 4.3 4.6 5.5    
R00-R99 O M 3.0 3.4 2.7 2.6 2.6 1.8 2.2 2.7 3.2 4.0    
R07 O M 1.5 3.5 1.8 2.7 2.6 0.8 1.0 1.3 1.4 1.9    
R10 O M 2.9 2.2 2.3 2.5 2.4 1.8 2.3 2.9 3.3 4.3    
R69 O M 1.7 1.8 1.2 0.9 0.8 0.6 0.8 1.5 2.2 2.9    
remainder of R00-R99 O M 3.3 3.5 2.7 2.6 2.8 2.0 2.4 3.0 3.6 4.3    
S00-T98 O M 3.2 2.4 1.7 1.4 1.7 1.8 2.4 3.3 4.1 6.4    
S06 O M 6.7 4.0 2.6 2.8 3.3 4.9 6.6 8.6 9.7 8.9    
S00-S05, S07-S09 O M 1.6 1.8 0.9 1.3 1.6 1.4 1.5 1.9 2.0 2.2    
S52 O M 2.0 0.9 1.0 1.3 1.9 2.5 2.6 2.4 2.2 2.5    
S72 O M 11.4 7.6 7.7 6.1 8.9 9.9 10.3 10.4 10.9 11.7    
S82 O M 6.0 0.5 1.1 3.0 4.2 4.9 5.6 6.2 7.0 7.3    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O M 1.8 1.2 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 2.2 2.5 3.2    
T20-T32 O M 6.6 4.4 5.2 4.6 4.6 4.9 6.9 8.3 10.9 11.7    
T36-T65 O M 2.3 1.5 1.3 1.8 1.7 1.7 1.7 2.1 2.8 5.0    
T80-T88 O M 10.7 2.5 2.6 4.2 4.4 5.8 6.6 9.6 10.6 12.8    
T90-T98 O M 5.8 0.0 1.3 2.3 3.6 3.8 4.2 5.2 6.3 10.9    
remainder of S00-T98 O M 1.3 3.2 1.9 2.1 1.6 0.6 0.7 1.1 1.2 1.7    
Z00-Z99 O M 2.9 3.1 3.5 3.3 3.1 2.4 2.2 2.6 2.8 3.0    
Z03 O M 2.7 1.8 1.5 2.0 2.4 1.6 1.7 2.4 2.9 4.0    
Z30 O M 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 O M 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O M 2.6 9.4 6.1 4.4 4.0 3.0 2.2 2.4 2.5 2.6    
remainder of Z00-Z99 O M 5.6 1.2 1.0 1.3 1.5 1.6 2.5 6.6 9.7 9.1    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes O M 4.6 4.8 3.4 3.1 3.3 3.5 3.6 4.2 4.9 5.8    
A00-B99 M M 7.8 4.3 3.7 3.6 5.0 6.7 10.0 14.9 15.0 13.1    
A00-A08 M M 4.7 4.3 3.6 3.3 3.1 3.8 5.4 7.1 9.8 11.3    
A09 M M 3.0 3.6 3.1 2.7 2.9 1.1 1.6 2.8 3.2 4.3    
A15-A19, B90 M M 54.1 3.5 22.7 16.7 29.2 48.5 59.7 69.0 57.3 41.9    
A40-A41 M M 14.3 10.3 8.2 8.3 15.1 16.6 17.4 16.4 15.6 15.0    
B20-B24 M M 7.8 1.5 1.3 1.9 2.4 8.5 8.2 8.1 10.1 5.7    
remainder of A00-B99 M M 5.0 4.3 4.3 4.6 5.2 3.7 3.8 4.7 6.1 7.6    
C00-D48 M M 4.7 4.5 3.2 2.4 2.7 3.8 3.7 4.6 4.8 5.0    
C18-C21 M M 5.7 0.0 0.0 0.0 5.3 6.4 4.3 4.2 4.6 6.5    
C33-C34 M M 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 5.2 6.8 6.2 6.7    
C43-C44 M M 2.8 3.0 3.6 1.6 4.2 2.7 2.8 3.0 2.8 2.8    
C50 M M 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 22.7 2.5 3.0 6.1    
C53-C55 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C56 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C61 M M 4.6 0.0 0.0 10.0 0.0 5.7 1.3 3.9 4.8 4.5    
C67 M M 3.6 0.0 7.0 12.7 2.2 2.1 2.4 3.3 3.5 3.6    
remainder of C00-C97 M M 5.5 5.4 3.4 2.8 3.0 5.0 5.1 5.7 5.8 5.7    
D00-D09 M M 4.1 2.0 0.0 2.0 0.0 2.4 3.5 3.7 4.4 4.3    
D12 M M 2.3 0.0 0.0 3.3 2.9 2.3 2.2 2.0 2.1 2.6    
D25 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of D00-D48 M M 4.0 4.2 2.9 2.0 2.4 2.9 2.9 3.8 4.1 4.5    
D50-D89 M M 4.2 2.0 2.0 2.3 2.3 3.0 3.7 4.3 4.9 6.1    
D50-D64 M M 6.0 1.7 2.6 3.6 4.0 6.2 5.3 7.0 6.1 6.9    
D65-D89 M M 2.7 2.4 1.8 2.0 1.8 2.5 3.2 2.8 3.5 3.8    
E00-E90 M M 5.3 4.2 3.1 2.1 2.2 4.4 5.0 5.8 6.6 7.4    
E10-E14 M M 7.5 9.4 6.1 4.6 4.3 5.7 6.6 7.4 8.1 8.5    
remainder of E00-E90 M M 3.7 4.1 2.7 1.6 1.7 3.6 3.8 4.3 4.9 6.0    
F00-F99 M M 14.6 3.7 3.0 7.4 11.1 16.7 15.9 16.0 17.8 17.7    
F00-F03 M M 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 84.3 50.8 26.0 21.1    
F10 M M 11.5 0.0 0.0 1.1 1.5 10.2 11.9 12.8 11.8 10.5    
F11-F19 M M 11.8 0.0 0.0 7.9 5.7 13.3 10.7 11.2 15.9 10.3    
F20-F29 M M 33.1 0.0 0.0 46.7 33.3 33.5 36.5 30.8 29.8 26.6    
F30-F39 M M 29.7 0.0 0.0 31.1 25.0 23.6 26.0 24.9 37.4 38.7    
remainder of F00-F99 M M 10.4 3.7 3.0 7.1 8.9 13.4 13.7 17.8 21.2 16.9    
G00-G99 M M 6.9 4.8 4.8 4.7 4.5 4.3 4.6 6.5 8.4 9.8    
G30 M M 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 9.1 7.0    
G35 M M 2.6 0.0 0.0 3.6 2.2 1.3 1.8 3.7 6.7 9.0    
G40, G41 M M 4.3 6.6 4.6 4.0 3.8 3.1 3.0 3.6 5.1 6.3    
G45 M M 5.7 0.0 0.0 7.9 5.6 4.5 5.0 5.1 5.6 6.0    
remainder of G00-G99 M M 8.3 4.3 4.9 5.1 4.9 5.8 6.0 7.8 9.6 11.8    
H00-H59 M M 1.5 1.6 1.2 2.9 2.9 1.5 2.0 1.9 1.6 1.4    
H25-H26, H28 M M 1.3 2.2 2.4 2.9 2.7 2.0 1.5 1.4 1.3 1.3    
remainder of H00-H59 M M 1.8 1.6 1.2 2.9 2.9 1.5 2.1 2.2 2.1 1.5    
H60-H95 M M 3.1 2.5 2.5 2.0 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 3.8    
I00-I99 M M 6.0 6.0 3.9 3.4 3.7 4.1 4.4 5.2 5.6 6.5    
I10-I15 M M 3.6 1.5 4.1 3.2 3.6 3.1 3.1 3.3 3.7 4.0    
I20 M M 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.6 3.3 3.2 3.7 4.4    
I21-I22 M M 5.6 0.0 0.0 0.0 3.3 4.1 4.6 4.9 5.3 5.9    
I23-I25 M M 3.9 0.0 0.0 0.0 3.7 3.1 3.0 3.3 3.6 4.2    
I26-I28 M M 8.7 3.0 4.2 1.2 5.3 4.4 6.8 7.9 9.6 9.6    
I44-I49 M M 3.9 5.3 2.4 3.6 3.7 3.2 3.4 3.7 3.7 4.2    
I50 M M 8.1 13.9 5.5 8.9 8.6 11.7 8.6 8.2 8.1 8.1    
I60-I69 M M 11.2 10.4 4.1 6.8 7.3 9.9 10.1 11.9 11.3 11.1    
I70 M M 7.2 0.0 0.0 0.0 4.6 13.9 5.4 7.5 6.9 7.3    
I83 M M 2.2 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9 1.8 2.1 2.3 2.6    
remainder of I00-I99 M M 6.2 5.7 5.1 3.3 3.4 4.2 4.5 5.6 6.1 7.1    
J00-J99 M M 6.0 6.8 4.2 3.7 4.6 3.9 4.7 6.0 7.4 8.8    
J00-J11 M M 3.1 3.4 3.1 3.3 3.5 2.3 2.1 2.6 3.0 3.4    
J12-J18 M M 8.6 8.3 6.6 6.8 7.7 8.5 9.1 10.0 10.1 10.2    
J20-J22 M M 5.3 6.0 4.6 4.5 4.5 3.9 4.5 5.2 6.1 6.6    
J35 M M 1.9 1.7 1.5 1.7 2.9 3.2 3.2 3.3 3.2 3.4    
J30-J34, J36-J39 M M 2.7 2.4 2.6 2.8 2.8 2.7 2.5 2.6 2.8 2.6    
J40-J44, J47 M M 8.4 6.4 4.8 12.3 12.0 6.0 6.8 7.7 8.3 8.5    
J45-J46 M M 5.3 5.8 3.9 4.4 4.0 3.7 3.9 4.9 6.8 8.6    
J60-J99 M M 8.8 8.4 4.4 5.1 8.1 8.5 9.3 9.3 9.3 9.8    
K00-K93 M M 4.9 3.8 2.7 3.2 3.5 4.0 4.8 5.2 5.3 5.5    
K00-K08 M M 1.7 1.8 2.4 1.5 1.9 1.7 1.9 2.0 1.9 1.5    
K09-K14 M M 3.1 2.7 3.8 2.5 2.5 2.8 3.0 3.2 3.0 3.4    
K20-K23 M M 3.8 3.9 2.5 2.5 2.9 2.9 3.1 3.8 4.4 4.7    
K25-K28 M M 6.3 0.0 3.0 4.0 4.4 4.8 5.6 5.9 6.6 6.9    
K29-K31 M M 3.4 2.3 2.4 2.6 2.7 2.5 2.9 3.5 3.7 4.3    
K35-K38 M M 4.9 0.7 7.2 5.3 4.7 3.9 4.5 5.3 5.9 7.4    
K40 M M 2.8 3.2 1.4 1.5 2.2 2.6 2.6 2.8 2.8 3.1    
K41-K46 M M 3.3 3.3 1.5 1.5 2.0 2.6 2.8 3.1 3.5 4.2    
K50-K51 M M 4.9 16.0 4.6 4.1 3.8 4.6 5.3 4.9 5.8 6.8    
K52 M M 3.8 4.0 3.2 2.8 2.9 3.3 3.9 4.3 4.8 5.8    
K56 M M 9.3 9.5 4.5 5.6 6.5 8.1 7.2 10.3 10.0 9.8    
K57 M M 3.8 0.0 0.0 4.5 1.0 5.3 4.1 3.9 3.6 3.7    
K60-K62 M M 3.2 4.6 3.2 2.8 3.0 2.5 2.8 3.1 3.3 3.6    
K55, K58-K59, K63 M M 3.5 3.2 2.8 3.1 3.0 2.5 2.4 3.0 3.7 4.4    
K70 M M 9.1 0.0 0.0 0.0 1.0 8.3 8.4 9.4 9.2 9.2    
K71-K77 M M 7.8 3.9 3.4 3.3 4.5 6.1 6.6 7.7 8.2 9.1    
K80 M M 4.7 4.1 2.1 3.0 3.6 3.4 3.5 3.8 4.6 5.7    
K81-K83 M M 5.8 6.1 1.0 4.0 4.1 4.6 4.9 4.4 5.7 6.5    
K85-K87 M M 8.7 9.0 6.3 6.0 7.7 7.6 8.9 8.6 9.1 9.1    
remainder of K00-K93 M M 6.0 6.3 2.6 3.0 3.8 4.3 5.5 6.0 6.8 7.0    
L00-L99 M M 5.7 3.9 3.3 3.3 3.4 4.0 5.1 6.7 7.6 8.4    
L00-L08 M M 5.6 5.0 4.3 3.8 3.7 3.2 4.7 6.8 8.0 8.7    
L20-L45 M M 6.0 3.6 3.1 4.2 5.9 5.8 5.5 6.4 6.9 7.5    
remainder of L00-L99 M M 5.7 3.2 2.9 2.6 2.2 3.7 4.8 7.1 7.8 8.9    
M00-M99 M M 6.8 5.4 4.4 7.5 5.2 3.8 4.6 6.0 7.8 9.7    
M16 M M 11.0 0.0 2.3 7.0 7.0 9.1 9.0 9.5 11.1 11.5    
M17 M M 7.8 0.0 0.0 0.0 5.9 3.9 3.8 5.3 7.0 9.8    
M23 M M 2.8 0.0 5.0 3.2 3.3 2.9 2.7 2.6 2.6 2.7    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 M M 7.1 5.7 4.2 4.5 4.4 4.8 4.9 6.5 8.1 10.6    
M30-M36 M M 6.1 11.2 6.6 5.0 4.6 4.5 5.0 6.2 6.9 7.5    
M40-M49 M M 10.8 17.4 10.3 14.4 13.9 4.6 5.6 8.6 11.8 14.1    
M50,M51 M M 8.3 0.0 2.0 8.0 6.1 6.0 6.8 8.0 9.1 10.2    
M54 M M 6.1 0.0 4.5 5.9 4.6 2.8 3.8 6.4 7.5 8.8    
M60-M79 M M 2.5 2.2 2.4 2.6 2.1 1.9 2.0 2.2 2.7 2.9    
M53, M80-M99 M M 8.0 1.8 4.9 10.6 5.3 5.8 7.1 7.8 8.7 9.1    
N00-N99 M M 3.6 5.2 2.5 2.2 2.2 2.4 2.9 3.3 3.5 4.5    
N00-N16 M M 4.7 5.0 4.1 3.5 3.5 4.4 4.2 4.8 5.3 5.3    
N17-N19 M M 6.5 9.2 4.6 3.0 1.4 6.1 5.9 6.6 6.4 7.0    
N20-N23 M M 2.1 2.4 3.5 3.0 2.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.6    
N25-N39 M M 4.1 5.4 3.4 2.5 3.2 3.0 3.6 3.6 3.8 4.5    
N40 M M 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 1.9 2.3 3.0    
N41-N51 M M 2.0 2.5 1.3 1.5 1.7 1.4 2.1 2.7 2.9 3.0    
N60-N64 M M 2.2 3.0 0.0 2.7 3.6 2.1 2.1 1.6 1.9 1.7    
N70-N77 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N91-N95 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of N00-N99 M M 2.5 0.0 1.0 2.4 2.5 0.0 2.2 0.0 2.0 3.1    
O00-O99 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O04 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O10-O48 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O60-O75 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O80 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O81-O84 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O85-O92 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 M M 6.6 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 M M 13.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 M M 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 M M 4.3 6.1 2.9 3.0 4.3 4.4 3.9 4.0 4.5 5.8    
R00-R99 M M 3.1 3.5 2.6 2.5 2.5 1.8 2.3 3.0 3.5 4.0    
R07 M M 1.5 7.0 1.1 2.7 2.5 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0    
R10 M M 3.0 2.1 2.0 2.3 2.3 1.8 2.4 3.0 3.7 4.4    
R69 M M 1.6 2.2 1.1 1.0 0.8 0.6 0.8 1.7 2.7 2.4    
remainder of R00-R99 M M 3.4 3.6 2.7 2.6 2.6 2.1 2.7 3.5 3.9 4.2    
S00-T98 M M 2.9 2.5 1.7 1.4 1.7 2.0 2.6 3.6 4.5 6.0    
S06 M M 7.3 5.1 2.5 2.8 3.4 5.3 7.2 9.7 10.9 9.6    
S00-S05, S07-S09 M M 1.6 1.8 0.9 1.2 1.5 1.5 1.6 2.1 2.2 2.5    
S52 M M 2.0 0.7 1.1 1.3 1.9 2.6 2.9 2.7 2.7 2.9    
S72 M M 11.1 4.6 8.1 6.0 7.9 9.8 10.9 10.9 11.1 11.7    
S82 M M 6.1 0.0 1.0 2.9 4.2 5.2 6.1 6.7 7.5 7.4    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 M M 1.9 1.2 0.9 1.0 1.2 1.4 1.8 2.6 3.0 3.4    
T20-T32 M M 7.0 4.9 5.3 4.6 5.0 5.7 7.5 9.1 11.8 11.1    
T36-T65 M M 2.0 1.5 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.9 2.5 4.4    
T80-T88 M M 9.9 2.5 3.1 4.3 5.0 5.8 6.0 10.7 10.3 12.1    
T90-T98 M M 4.9 0.0 1.2 2.1 3.2 3.8 4.3 5.3 6.7 9.8    
remainder of S00-T98 M M 1.3 3.3 2.0 2.0 1.3 0.5 0.7 1.2 1.3 1.7    
Z00-Z99 M M 3.3 3.1 3.3 3.4 3.2 2.8 2.9 3.5 3.4 3.3    
Z03 M M 2.8 1.9 1.5 2.0 2.2 1.7 1.9 2.8 3.3 4.2    
Z30 M M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z38 M M 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 M M 3.0 8.3 5.8 4.5 4.1 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8    
remainder of Z00-Z99 M M 6.5 1.0 1.0 1.3 1.6 1.5 2.8 8.2 11.2 9.8    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes M M 4.8 4.9 3.3 3.0 3.0 3.3 4.1 5.0 5.4 5.7    
A00-B99 K M 6.4 4.3 3.6 3.7 4.6 5.5 6.7 7.8 8.2 11.7    
A00-A08 K M 5.1 4.4 3.6 3.3 3.3 3.5 4.6 6.4 7.0 10.7    
A09 K M 3.0 3.6 3.0 2.8 2.9 1.2 2.2 0.9 2.8 5.1    
A15-A19, B90 K M 36.5 20.5 15.9 16.4 22.4 38.2 40.5 43.8 39.0 36.3    
A40-A41 K M 13.8 10.7 8.7 9.7 11.4 11.8 14.9 14.4 14.9 14.8    
B20-B24 K M 6.5 1.8 1.8 1.7 1.9 7.9 7.8 8.5 9.9 18.2    
remainder of A00-B99 K M 5.3 4.1 4.2 4.7 5.1 3.8 3.9 4.9 5.4 8.5    
C00-D48 K M 4.2 4.7 2.9 2.3 2.5 3.0 3.3 3.7 4.1 5.1    
C18-C21 K M 5.8 0.0 0.0 5.0 10.2 5.6 4.2 4.1 4.4 7.1    
C33-C34 K M 6.5 0.0 0.0 2.0 0.0 4.8 3.9 5.6 6.0 7.2    
C43-C44 K M 2.6 0.0 0.0 2.0 1.8 2.3 2.5 2.3 2.4 2.8    
C50 K M 2.8 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 1.9 2.3 2.5 3.7    
C53-C55 K M 6.8 0.0 2.0 0.0 0.0 4.8 5.0 6.0 6.8 7.4    
C56 K M 4.2 68.0 2.0 1.1 4.0 4.4 3.7 3.9 4.0 4.7    
C61 K M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C67 K M 3.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 2.5 2.1 2.7 3.2    
remainder of C00-C97 K M 5.4 8.5 3.5 2.8 3.0 4.5 5.2 5.5 5.4 5.7    
D00-D09 K M 3.8 2.0 3.5 1.8 1.3 2.3 3.9 3.8 4.1 4.0    
D12 K M 2.2 2.0 4.8 5.4 3.9 2.0 1.8 2.0 1.8 2.5    
D25 K M 4.0 0.0 0.0 1.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.0 4.4    
remainder of D00-D48 K M 3.8 3.5 2.1 1.9 2.3 2.7 2.9 3.4 3.9 4.7    
D50-D89 K M 4.6 2.1 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.6 4.3 6.8    
D50-D64 K M 5.9 1.8 3.0 3.4 3.4 3.2 3.1 4.0 5.5 7.6    
D65-D89 K M 3.0 2.6 2.2 2.6 2.2 2.4 2.3 3.2 3.2 4.4    
E00-E90 K M 4.8 3.8 2.7 2.2 2.8 3.2 3.7 4.5 5.4 7.0    
E10-E14 K M 7.6 9.6 6.7 4.4 4.0 5.6 6.5 7.1 7.7 8.5    
remainder of E00-E90 K M 4.0 3.8 2.3 1.7 2.6 3.0 3.4 3.9 4.6 6.0    
F00-F99 K M 18.4 3.0 3.1 10.8 12.2 18.9 21.2 22.6 25.5 21.9    
F00-F03 K M 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 21.5 25.9 18.0    
F10 K M 14.0 0.0 0.0 0.9 3.4 13.4 16.6 13.4 14.7 12.3    
F11-F19 K M 12.7 0.0 0.0 0.0 8.3 13.7 11.2 14.8 10.7 15.5    
F20-F29 K M 33.5 0.0 0.0 55.4 48.8 33.8 34.0 31.8 33.1 30.6    
F30-F39 K M 35.0 0.0 1.0 39.8 37.3 26.9 29.9 35.1 38.5 39.1    
remainder of F00-F99 K M 11.1 3.0 3.1 9.7 9.5 11.2 11.9 14.5 15.7 15.9    
G00-G99 K M 5.9 5.1 4.6 4.8 4.6 3.5 3.6 4.8 6.6 8.4    
G30 K M 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.8 14.3 8.1    
G35 K M 2.5 0.0 0.0 6.3 2.2 1.3 1.4 3.0 5.9 9.0    
G40, G41 K M 5.0 7.2 4.5 4.1 4.4 3.9 4.1 4.1 5.8 7.0    
G45 K M 5.7 0.0 0.0 4.1 4.6 4.5 4.9 5.1 5.3 6.0    
remainder of G00-G99 K M 6.8 4.5 4.7 5.1 4.8 4.6 4.9 5.5 7.0 9.9    
H00-H59 K M 1.4 1.2 1.3 2.9 2.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3    
H25-H26, H28 K M 1.3 2.3 4.1 3.5 3.2 2.7 1.4 1.3 1.3 1.3    
remainder of H00-H59 K M 1.6 1.2 1.3 2.9 2.8 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4    
H60-H95 K M 3.2 2.7 2.7 2.0 2.6 2.7 3.2 3.6 3.7 3.7    
I00-I99 K M 5.9 5.6 3.8 3.6 3.9 3.2 3.6 4.2 4.8 6.6    
I10-I15 K M 3.6 21.0 3.7 3.5 3.8 3.8 3.3 3.2 3.3 3.8    
I20 K M 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.7 3.1 3.5 4.2    
I21-I22 K M 5.9 0.0 0.0 0.0 24.0 7.3 4.1 5.1 5.0 6.2    
I23-I25 K M 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.2 3.3 3.5 4.2    
I26-I28 K M 8.0 1.0 0.6 2.8 2.4 3.6 6.0 6.1 7.9 9.3    
I44-I49 K M 3.9 5.1 2.7 3.6 3.6 2.9 3.1 3.2 3.4 4.1    
I50 K M 8.2 5.7 16.0 6.0 19.3 9.9 8.3 8.2 8.4 8.1    
I60-I69 K M 11.0 13.4 7.1 6.6 7.8 8.4 9.3 9.8 10.2 11.3    
I70 K M 7.5 0.0 0.0 0.0 5.0 3.7 6.3 6.3 6.3 7.8    
I83 K M 2.0 0.0 0.0 4.0 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 2.5    
remainder of I00-I99 K M 5.9 5.6 5.1 3.6 4.3 3.3 3.3 3.8 4.8 6.9    
J00-J99 K M 6.2 6.7 4.4 4.0 4.4 3.5 4.1 5.5 6.9 8.9    
J00-J11 K M 3.1 3.5 3.1 3.6 3.7 1.8 1.8 2.1 2.5 3.0    
J12-J18 K M 8.5 8.0 6.7 7.0 7.3 7.6 8.6 9.8 9.7 10.1    
J20-J22 K M 5.6 6.0 4.6 4.7 4.8 3.4 4.0 5.2 5.6 7.2    
J35 K M 2.1 1.2 1.4 1.7 3.0 3.1 3.0 3.3 3.3 2.9    
J30-J34, J36-J39 K M 2.7 1.6 2.6 2.9 3.0 2.6 2.5 2.7 2.6 2.9    
J40-J44, J47 K M 8.9 6.4 5.3 13.9 14.5 5.8 6.2 8.0 8.3 9.0    
J45-J46 K M 6.6 5.4 3.8 4.6 3.8 3.4 3.7 5.7 7.5 9.1    
J60-J99 K M 8.4 9.7 4.3 5.2 6.6 7.5 7.6 8.0 8.4 9.6    
K00-K93 K M 4.6 3.5 2.9 3.2 3.6 3.3 3.7 4.3 4.6 5.7    
K00-K08 K M 1.9 1.4 2.2 2.1 1.8 1.6 3.6 1.6 1.4 1.6    
K09-K14 K M 2.9 3.4 3.8 2.8 2.3 2.3 2.5 3.0 2.8 3.3    
K20-K23 K M 3.5 3.9 2.1 2.4 2.8 2.7 2.7 2.9 3.6 4.6    
K25-K28 K M 6.3 7.0 4.2 3.0 2.8 3.6 4.3 4.9 5.6 7.2    
K29-K31 K M 3.4 2.3 2.4 2.7 3.0 2.2 2.5 2.8 3.1 4.4    
K35-K38 K M 4.6 19.0 6.7 5.2 4.7 3.5 4.0 4.7 5.3 6.8    
K40 K M 2.5 2.8 1.3 1.4 1.8 2.3 2.5 2.6 2.8 3.3    
K41-K46 K M 3.9 3.0 1.5 1.6 2.2 2.3 2.7 3.6 4.1 5.3    
K50-K51 K M 5.0 0.0 6.0 5.2 4.4 4.5 4.5 4.7 5.3 6.9    
K52 K M 4.1 3.7 3.3 2.9 3.1 2.9 3.2 4.0 4.5 5.9    
K56 K M 9.1 8.2 3.3 5.1 6.0 6.1 7.2 8.3 9.3 9.8    
K57 K M 3.9 0.0 0.0 10.0 1.0 3.2 3.0 3.0 3.5 4.1    
K60-K62 K M 3.2 4.2 3.0 2.3 3.6 2.6 2.7 3.0 2.9 4.0    
K55, K58-K59, K63 K M 3.2 3.4 2.8 3.0 3.2 2.1 2.2 2.3 2.7 4.6    
K70 K M 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 10.3 10.3 10.4 11.0    
K71-K77 K M 7.6 2.9 5.7 3.5 4.4 6.1 6.7 7.0 7.5 8.6    
K80 K M 4.0 2.0 7.5 4.1 3.9 3.2 3.2 3.4 3.7 5.0    
K81-K83 K M 5.0 6.2 2.7 4.1 4.0 3.9 3.6 3.9 4.4 5.9    
K85-K87 K M 7.9 0.0 5.1 6.3 6.3 6.9 6.7 8.1 8.1 8.3    
remainder of K00-K93 K M 5.8 3.9 2.4 2.5 3.7 4.2 4.9 5.4 6.3 7.1    
L00-L99 K M 5.8 3.9 3.2 3.5 3.8 3.7 4.1 5.4 6.4 8.6    
L00-L08 K M 5.6 5.2 4.3 3.7 3.7 2.8 3.8 5.2 6.6 8.4    
L20-L45 K M 5.8 3.6 2.9 4.4 5.4 5.2 4.8 6.0 6.5 7.1    
remainder of L00-L99 K M 6.0 3.1 3.0 2.8 2.9 3.2 3.8 4.8 6.2 9.4    
M00-M99 K M 8.0 6.8 5.0 7.8 5.2 4.0 4.9 6.2 7.8 10.5    
M16 K M 12.3 0.0 0.0 0.0 11.2 8.4 10.2 10.9 11.6 12.9    
M17 K M 9.6 0.0 0.0 0.0 4.8 5.8 4.6 6.0 7.7 10.9    
M23 K M 2.8 0.0 0.0 3.0 3.0 2.7 2.8 2.7 2.8 2.9    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 K M 7.3 8.9 5.0 4.2 3.5 3.7 4.2 5.4 7.0 10.7    
M30-M36 K M 6.0 8.8 6.9 5.0 3.9 4.8 5.0 6.0 6.6 7.6    
M40-M49 K M 13.4 2.4 12.2 15.3 14.4 5.7 7.3 10.6 13.7 15.6    
M50,M51 K M 9.3 0.0 2.0 7.8 6.2 6.0 6.7 8.6 10.3 11.7    
M54 K M 7.3 0.0 2.3 4.1 5.3 3.0 4.7 6.7 8.9 9.2    
M60-M79 K M 2.5 3.3 2.0 2.3 2.2 1.6 2.1 2.2 2.4 3.4    
M53, M80-M99 K M 5.5 9.2 6.4 10.1 5.5 5.0 4.6 5.0 5.0 5.1    
N00-N99 K M 2.4 5.4 4.0 3.1 2.9 1.6 1.4 1.4 2.3 4.1    
N00-N16 K M 4.7 5.8 4.6 3.9 4.2 4.1 4.6 4.3 4.6 5.5    
N17-N19 K M 6.7 5.8 3.9 2.2 2.0 6.5 5.9 6.1 6.1 7.4    
N20-N23 K M 2.3 1.8 2.5 3.1 3.0 2.0 1.9 2.2 2.2 2.7    
N25-N39 K M 3.7 5.3 3.7 2.9 3.3 2.5 2.7 2.6 2.9 4.9    
N40 K M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N41-N51 K M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N60-N64 K M 1.5 2.4 0.0 2.7 1.6 1.3 1.3 1.5 1.7 1.7    
N70-N77 K M 2.9 0.0 2.3 3.4 3.0 2.7 3.0 3.2 2.8 2.8    
N91-N95 K M 0.8 0.0 0.0 2.4 1.5 1.2 0.7 0.7 0.7 1.1    
remainder of N00-N99 K M 1.6 4.4 2.2 3.8 2.4 1.2 1.1 1.4 1.9 2.5    
O00-O99 K M 4.4 0.0 0.0 5.6 4.3 4.4 4.4 4.1 0.0 0.0    
O04 K M 2.2 0.0 0.0 0.0 3.9 2.2 2.1 2.2 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 K M 1.9 0.0 0.0 6.5 1.8 1.9 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 K M 4.4 0.0 0.0 3.6 3.8 4.3 4.8 5.0 0.0 0.0    
O60-O75 K M 7.6 0.0 0.0 4.5 6.7 7.5 8.2 10.1 0.0 0.0    
O80 K M 3.8 0.0 0.0 5.3 4.3 3.8 3.7 4.1 0.0 0.0    
O81-O84 K M 4.8 0.0 0.0 12.0 5.5 4.8 4.7 5.1 0.0 0.0    
O85-O92 K M 4.2 0.0 0.0 10.5 4.0 4.0 5.2 4.3 0.0 0.0    
O95-O99 K M 5.8 0.0 0.0 0.0 5.3 5.7 6.3 8.2 0.0 0.0    
P00-P96 K M 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 K M 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 K M 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 K M 4.4 6.4 3.3 2.9 3.2 3.6 3.3 4.5 4.7 5.4    
R00-R99 K M 2.9 3.4 2.8 2.6 2.7 1.8 2.1 2.5 2.9 4.0    
R07 K M 1.5 0.0 2.7 2.7 2.7 0.6 0.9 1.3 1.3 1.9    
R10 K M 2.9 2.2 2.7 2.6 2.4 1.9 2.3 2.7 3.0 4.2    
R69 K M 1.8 1.5 1.3 0.8 0.9 0.6 0.9 1.3 1.7 3.4    
remainder of R00-R99 K M 3.2 3.5 2.8 2.7 2.9 1.9 2.2 2.6 3.2 4.3    
S00-T98 K M 3.5 2.2 1.6 1.4 1.7 1.5 1.9 2.7 3.6 6.5    
S06 K M 5.5 2.6 2.6 2.8 3.1 3.5 4.6 5.3 6.8 8.1    
S00-S05, S07-S09 K M 1.5 1.7 1.0 1.3 1.6 1.0 1.1 1.5 1.6 2.0    
S52 K M 2.0 1.0 0.9 1.1 1.4 2.2 2.3 2.1 2.0 2.4    
S72 K M 11.5 11.0 6.7 6.4 10.8 10.2 8.3 9.3 10.7 11.7    
S82 K M 6.0 0.7 1.1 3.2 4.1 4.0 4.5 5.6 6.6 7.2    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 K M 1.7 1.3 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.5 1.9 3.2    
T20-T32 K M 6.0 3.8 5.2 4.6 3.8 3.1 5.5 6.6 9.1 12.2    
T36-T65 K M 2.6 1.6 1.3 2.0 2.0 1.9 1.9 2.5 3.3 5.5    
T80-T88 K M 11.3 2.5 2.0 4.1 3.5 5.8 7.2 8.6 10.9 13.2    
T90-T98 K M 6.8 0.0 1.3 2.5 4.5 3.7 4.0 5.0 5.9 11.3    
remainder of S00-T98 K M 1.4 3.0 1.8 2.2 2.0 0.8 0.7 0.9 1.1 1.7    
Z00-Z99 K M 2.6 3.1 3.7 3.2 3.0 2.0 1.8 2.2 2.4 2.7    
Z03 K M 2.5 1.5 1.4 2.0 2.6 1.4 1.5 2.0 2.4 3.8    
Z30 K M 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 K M 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 K M 2.3 10.7 6.5 4.3 3.8 2.4 1.8 2.1 2.2 2.4    
remainder of Z00-Z99 K M 4.6 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 2.1 4.4 7.4 8.4    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes K M 4.5 4.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.3 3.5 4.4 5.8    
A00-B99 O W 7.1 4.3 3.7 3.6 5.1 6.3 9.9 12.4 13.5 13.7    
A00-A08 O W 4.6 4.4 3.6 3.4 3.4 3.9 5.2 6.1 7.5 9.9    
A09 O W 3.1 3.8 3.1 2.8 2.9 1.2 1.5 2.0 3.3 5.3    
A15-A19, B90 O W 49.4 4.5 12.3 16.3 33.5 46.0 51.8 56.7 55.0 47.8    
A40-A41 O W 13.8 10.2 8.1 9.6 14.3 14.1 15.5 16.0 16.1 14.1    
B20-B24 O W 9.0 1.8 1.6 1.7 3.8 11.4 9.3 9.9 10.5 4.8    
remainder of A00-B99 O W 5.3 4.0 4.3 4.5 5.4 3.7 4.2 5.4 6.5 8.8    
C00-D48 O W 4.8 3.5 3.4 2.8 3.1 3.4 3.7 4.2 4.8 5.6    
C18-C21 O W 6.0 0.0 0.0 6.0 3.0 4.7 4.3 4.8 4.7 7.1    
C33-C34 O W 6.8 0.0 0.0 0.0 53.0 7.0 5.8 6.3 6.4 7.2    
C43-C44 O W 3.7 0.0 4.8 1.9 2.0 3.8 2.9 2.9 3.4 4.1    
C50 O W 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.3 2.4 2.4 3.5    
C53-C55 O W 6.9 0.0 0.0 0.0 5.0 4.4 6.6 6.7 6.7 7.2    
C56 O W 4.4 53.0 19.0 6.3 2.7 5.0 4.1 3.8 4.6 4.8    
C61 O W 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.7 4.6 5.1 5.4    
C67 O W 3.7 0.0 6.5 4.6 7.0 1.8 3.0 3.1 3.5 3.9    
remainder of C00-C97 O W 5.8 4.3 4.2 3.3 4.2 5.4 5.4 5.6 6.0 6.2    
D00-D09 O W 4.5 2.0 0.0 1.7 3.0 2.6 4.0 4.0 4.9 5.2    
D12 O W 2.7 0.0 2.0 2.6 3.4 2.3 1.9 1.9 2.4 3.2    
D25 O W 4.1 0.0 0.0 0.0 4.0 3.7 3.9 4.2 4.1 4.6    
remainder of D00-D48 O W 4.1 3.3 2.4 2.3 2.5 2.8 3.2 3.7 4.4 5.1    
D50-D89 O W 4.8 2.8 2.4 2.7 2.6 3.2 3.8 4.4 5.1 7.1    
D50-D64 O W 6.1 2.5 3.0 3.8 4.1 4.4 4.2 5.2 5.9 7.5    
D65-D89 O W 3.3 3.4 2.2 2.4 1.9 2.6 3.5 3.6 4.0 5.6    
E00-E90 O W 5.1 4.1 3.2 2.5 2.7 3.3 4.1 5.3 6.2 7.1    
E10-E14 O W 7.5 19.0 6.3 4.8 4.5 5.8 6.4 7.5 7.8 8.3    
remainder of E00-E90 O W 3.8 4.0 2.8 2.0 2.4 2.9 3.4 4.1 4.7 5.9    
F00-F99 O W 16.3 10.6 2.7 5.6 8.0 17.1 18.6 20.1 23.1 19.2    
F00-F03 O W 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 34.2 29.5 15.9    
F10 O W 15.3 0.0 0.0 1.2 1.3 13.6 16.5 15.5 16.3 15.4    
F11-F19 O W 11.9 0.0 0.0 0.0 2.9 13.2 13.1 14.1 24.4 9.4    
F20-F29 O W 33.0 0.0 0.0 66.0 39.0 32.7 29.8 34.6 35.2 29.7    
F30-F39 O W 30.0 0.0 0.0 21.1 26.3 21.5 24.7 33.4 35.8 31.6    
remainder of F00-F99 O W 9.5 10.6 2.7 5.3 6.9 10.8 13.3 14.7 20.1 16.4    
G00-G99 O W 6.8 11.2 6.5 5.6 4.9 4.4 4.5 6.2 8.3 9.4    
G30 O W 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 5.6 4.2 5.2 6.7    
G35 O W 2.6 0.0 0.0 6.5 2.5 1.2 1.7 3.6 6.6 12.3    
G40, G41 O W 4.4 6.3 4.4 4.1 4.1 3.4 3.4 3.6 4.9 6.6    
G45 O W 5.7 2.0 0.0 5.4 4.5 4.6 5.0 5.1 5.2 5.9    
remainder of G00-G99 O W 8.4 14.0 8.0 6.4 5.5 6.0 6.0 7.3 9.6 12.0    
H00-H59 O W 1.7 1.7 1.2 2.9 2.6 1.8 2.0 1.9 1.7 1.6    
H25-H26, H28 O W 1.5 2.0 2.3 2.7 2.4 2.2 1.6 1.5 1.4 1.5    
remainder of H00-H59 O W 2.1 1.7 1.2 2.9 2.6 1.7 2.0 2.2 2.2 2.0    
H60-H95 O W 3.4 2.0 2.4 2.1 3.3 3.3 3.7 4.1 4.3 4.8    
I00-I99 O W 6.1 6.2 4.7 3.7 3.7 3.8 4.2 4.8 5.4 6.7    
I10-I15 O W 3.8 4.5 4.3 3.4 3.8 3.2 3.2 3.4 3.6 4.2    
I20 O W 4.0 0.0 0.0 0.0 5.6 2.9 3.1 3.3 3.7 4.4    
I21-I22 O W 5.2 0.0 0.0 0.0 1.8 4.0 4.4 4.6 4.9 5.6    
I23-I25 O W 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 3.7 3.2 3.6 4.3    
I26-I28 O W 8.4 2.0 0.9 0.6 2.1 3.2 5.4 7.8 8.7 9.7    
I44-I49 O W 4.0 4.6 3.7 3.6 3.6 3.1 3.3 3.5 3.5 4.3    
I50 O W 7.8 4.4 4.2 12.4 10.9 8.8 8.5 7.8 7.7 7.7    
I60-I69 O W 10.9 12.6 9.0 8.8 5.6 10.1 10.0 10.8 11.2 10.9    
I70 O W 7.5 0.0 0.0 0.0 2.0 6.1 6.5 6.8 7.0 7.7    
I83 O W 2.5 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 2.1 2.2 2.5 3.5    
remainder of I00-I99 O W 6.1 9.2 5.4 3.9 3.8 4.0 4.2 4.8 5.8 7.0    
J00-J99 O W 6.2 6.5 4.5 3.7 4.2 4.0 4.8 6.3 7.4 8.8    
J00-J11 O W 3.2 3.4 3.1 3.5 3.6 2.1 2.3 3.8 3.3 3.8    
J12-J18 O W 8.4 8.0 6.6 7.0 8.0 8.2 8.9 10.1 9.9 9.9    
J20-J22 O W 5.4 5.9 4.5 4.5 4.4 4.4 4.7 5.4 5.9 6.9    
J35 O W 2.0 2.6 1.5 1.7 3.1 3.4 3.3 3.7 3.4 2.9    
J30-J34, J36-J39 O W 2.9 2.7 3.1 2.9 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1    
J40-J44, J47 O W 8.1 5.9 4.9 7.7 8.3 6.0 6.3 7.1 8.0 8.4    
J45-J46 O W 5.8 5.0 3.7 3.5 2.9 3.6 4.0 5.7 6.9 8.6    
J60-J99 O W 8.6 8.4 4.4 4.7 6.6 8.1 7.9 8.7 8.9 9.7    
K00-K93 O W 4.7 3.6 2.8 3.3 3.6 3.8 4.3 4.8 5.0 5.8    
K00-K08 O W 1.9 2.0 2.0 2.0 1.7 1.8 2.2 2.2 2.0 1.9    
K09-K14 O W 3.4 3.5 4.2 2.6 3.1 3.0 3.3 3.3 3.2 3.8    
K20-K23 O W 3.8 3.1 2.4 2.6 2.8 2.7 3.2 3.5 4.0 5.1    
K25-K28 O W 6.2 2.0 4.7 4.0 4.7 4.3 5.1 6.0 6.2 6.8    
K29-K31 O W 3.6 2.5 2.4 2.7 3.0 2.4 2.8 3.3 3.7 4.8    
K35-K38 O W 4.9 7.3 6.1 5.3 4.4 4.0 4.6 5.4 5.9 7.8    
K40 O W 2.9 2.9 1.5 1.4 2.3 2.7 2.7 2.8 3.0 3.5    
K41-K46 O W 3.6 1.9 1.6 1.6 2.2 2.5 2.8 3.4 4.0 5.1    
K50-K51 O W 5.0 5.6 4.1 4.8 3.9 4.4 4.3 5.9 5.9 7.6    
K52 O W 3.9 3.8 3.2 3.0 3.1 3.2 3.5 3.9 4.8 5.9    
K56 O W 8.4 7.7 3.7 6.2 6.3 6.5 7.9 8.4 8.8 9.1    
K57 O W 4.1 0.0 0.0 9.0 7.0 4.3 3.6 3.6 3.4 4.5    
K60-K62 O W 3.2 4.2 4.0 2.9 3.1 2.6 2.8 3.1 3.3 3.8    
K55, K58-K59, K63 O W 3.4 3.1 2.8 2.8 3.0 2.4 2.4 2.9 3.6 4.7    
K70 O W 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.8 8.8 9.2 9.5    
K71-K77 O W 7.5 4.7 4.3 3.0 3.8 6.4 7.0 7.5 7.8 8.7    
K80 O W 4.4 4.5 2.0 3.8 3.6 3.2 3.4 3.8 4.2 5.7    
K81-K83 O W 5.5 3.2 5.5 8.6 4.7 4.0 4.3 4.8 5.2 6.2    
K85-K87 O W 8.6 4.0 3.1 6.0 6.1 8.5 8.3 8.6 8.6 9.2    
remainder of K00-K93 O W 6.0 7.1 2.8 2.8 3.6 4.6 5.2 6.2 7.0 7.1    
L00-L99 O W 6.1 4.0 3.4 3.6 3.8 3.9 5.1 6.5 7.4 9.4    
L00-L08 O W 5.7 5.1 4.3 4.4 3.7 3.3 4.5 6.0 7.6 8.7    
L20-L45 O W 6.1 3.7 3.3 4.2 6.2 5.5 6.0 6.9 7.1 8.1    
remainder of L00-L99 O W 6.3 3.3 3.1 2.9 2.8 3.3 4.6 6.5 7.5 10.3    
M00-M99 O W 7.9 8.4 4.8 7.8 5.6 4.1 5.3 6.9 8.4 11.1    
M16 O W 11.5 0.0 2.0 22.3 10.9 9.9 9.9 10.9 11.0 12.0    
M17 O W 9.5 0.0 0.0 4.0 6.9 4.3 4.8 6.2 8.5 11.0    
M23 O W 2.9 0.0 0.0 4.0 3.4 2.9 2.7 2.7 2.9 2.9    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O W 7.8 5.8 4.7 4.9 4.4 4.3 5.3 6.8 8.1 11.7    
M30-M36 O W 6.1 8.0 5.4 5.1 4.5 4.2 5.8 6.3 6.6 8.7    
M40-M49 O W 12.2 22.3 18.7 17.9 15.0 5.0 6.2 9.5 12.3 15.4    
M50,M51 O W 8.6 0.0 13.0 8.8 6.9 6.0 6.9 8.4 9.8 10.9    
M54 O W 7.3 0.0 1.7 5.4 5.5 3.8 5.4 7.5 8.5 9.5    
M60-M79 O W 2.6 2.8 2.1 2.4 2.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.8    
M53, M80-M99 O W 7.3 11.9 5.6 7.8 5.6 6.0 6.5 7.9 7.7 7.9    
N00-N99 O W 2.9 5.6 3.3 2.7 2.8 2.0 1.8 2.0 3.0 4.7    
N00-N16 O W 4.9 5.9 4.4 3.7 3.6 4.6 4.5 4.7 5.0 5.9    
N17-N19 O W 6.8 5.6 3.1 2.8 3.1 6.9 5.4 6.2 6.5 7.5    
N20-N23 O W 2.5 2.6 3.9 3.3 2.9 2.1 2.1 2.3 2.5 3.2    
N25-N39 O W 3.9 5.6 3.8 2.9 3.4 2.7 3.0 3.2 3.5 4.9    
N40 O W 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 2.3 2.8 3.4    
N41-N51 O W 2.2 2.7 1.4 1.6 1.8 1.5 2.4 2.8 3.1 3.3    
N60-N64 O W 1.6 2.7 0.0 3.4 1.9 1.4 1.2 1.6 1.8 2.2    
N70-N77 O W 3.1 0.0 2.8 3.4 3.3 2.9 3.2 3.4 3.0 3.2    
N91-N95 O W 0.9 0.0 0.0 2.3 1.9 1.2 0.8 0.8 0.7 1.3    
remainder of N00-N99 O W 1.7 4.0 1.1 3.0 2.8 1.2 1.2 1.7 2.2 3.0    
O00-O99 O W 4.5 0.0 0.0 9.0 4.4 4.5 4.5 4.2 0.0 0.0    
O04 O W 2.3 0.0 0.0 1.0 2.0 2.3 2.3 2.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O W 1.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.7 1.5 0.0 0.0    
O10-O48 O W 4.4 0.0 0.0 2.0 3.8 4.3 4.9 5.9 0.0 0.0    
O60-O75 O W 7.3 0.0 0.0 26.0 6.8 7.3 7.6 6.4 0.0 0.0    
O80 O W 3.9 0.0 0.0 3.0 4.4 3.9 3.8 4.5 0.0 0.0    
O81-O84 O W 5.1 0.0 0.0 0.0 5.6 5.0 5.0 5.5 0.0 0.0    
O85-O92 O W 4.2 0.0 0.0 10.0 4.2 4.1 5.1 1.0 0.0 0.0    
O95-O99 O W 5.4 0.0 0.0 0.0 4.9 5.3 6.1 4.7 0.0 0.0    
P00-P96 O W 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O W 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O W 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O W 4.7 7.3 3.4 3.3 3.9 4.2 3.5 4.6 4.8 6.1    
R00-R99 O W 3.1 3.4 2.7 2.6 2.5 2.0 2.3 2.8 3.4 4.3    
R07 O W 1.7 0.0 0.8 2.6 2.3 0.8 1.0 1.4 1.6 2.5    
R10 O W 2.9 2.3 2.2 2.4 2.3 2.0 2.4 2.9 3.3 4.4    
R69 O W 2.0 1.1 1.0 1.3 1.2 0.6 1.0 1.7 3.2 3.8    
remainder of R00-R99 O W 3.5 3.6 2.8 2.8 2.7 2.2 2.7 3.2 3.9 4.5    
S00-T98 O W 3.2 2.6 1.9 1.5 1.9 2.1 2.6 3.4 4.2 6.3    
S06 O W 6.8 4.7 2.5 3.1 4.4 5.6 7.5 8.6 9.0 9.0    
S00-S05, S07-S09 O W 1.8 1.8 1.1 1.4 1.7 1.6 1.8 2.3 2.5 2.5    
S52 O W 1.9 2.8 0.9 1.2 1.6 2.7 2.5 2.5 2.3 2.1    
S72 O W 10.9 3.7 7.8 6.9 9.1 10.9 11.1 10.6 10.5 11.1    
S82 O W 6.1 0.0 1.0 3.0 4.3 5.0 5.8 6.7 7.3 7.4    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O W 1.9 1.7 1.0 1.0 1.4 1.5 1.8 2.4 2.8 3.3    
T20-T32 O W 6.6 5.1 5.7 6.0 6.0 4.5 5.9 8.7 9.9 12.2    
T36-T65 O W 2.4 1.5 1.5 1.8 1.8 1.7 2.0 2.5 3.2 5.4    
T80-T88 O W 10.5 2.2 2.5 4.4 3.5 6.1 7.7 10.8 10.7 12.3    
T90-T98 O W 5.5 0.5 1.3 2.7 4.4 4.4 4.3 5.3 6.6 9.7    
remainder of S00-T98 O W 1.0 3.1 1.8 1.7 1.1 0.3 0.5 0.9 1.4 2.2    
Z00-Z99 O W 3.2 3.2 3.4 3.1 2.6 2.6 2.6 3.0 3.1 3.5    
Z03 O W 3.0 1.7 1.3 1.6 2.6 1.8 2.6 2.8 3.5 5.0    
Z30 O W 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 O W 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O W 2.9 7.0 5.9 4.0 2.7 3.0 2.5 2.7 2.8 3.1    
remainder of Z00-Z99 O W 5.9 1.6 1.1 1.4 2.3 2.1 3.2 7.0 9.8 10.3    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes O W 4.8 4.8 3.6 3.2 3.3 3.7 3.8 4.5 5.2 6.3    
A00-B99 M W 7.8 4.3 3.7 3.6 5.1 6.9 11.8 15.1 17.7 14.8    
A00-A08 M W 4.5 4.4 3.7 3.3 3.4 4.5 5.0 6.7 8.3 10.4    
A09 M W 3.1 3.8 3.1 2.8 3.0 1.9 1.8 2.3 4.9 4.2    
A15-A19, B90 M W 51.8 4.9 8.3 14.2 37.2 51.6 54.8 58.7 56.8 45.9    
A40-A41 M W 13.8 10.6 8.1 10.1 12.2 13.9 16.6 17.0 16.3 13.5    
B20-B24 M W 9.4 2.0 2.0 1.3 6.8 11.2 9.3 9.0 10.3 5.3    
remainder of A00-B99 M W 5.1 4.0 4.3 4.4 5.6 3.6 4.2 5.3 7.1 8.0    
C00-D48 M W 5.2 3.1 3.6 2.8 3.4 4.2 4.3 5.0 5.2 5.6    
C18-C21 M W 5.8 0.0 0.0 6.0 4.0 4.7 4.5 5.0 4.7 6.9    
C33-C34 M W 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.1 6.4 6.6 7.2    
C43-C44 M W 3.8 0.0 0.0 2.1 3.0 4.7 3.4 3.0 3.7 4.1    
C50 M W 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.7 2.0 1.5 7.0    
C53-C55 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C56 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C61 M W 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.7 4.6 5.1 5.4    
C67 M W 3.9 0.0 6.5 5.8 12.0 1.9 3.2 3.4 3.7 4.0    
remainder of C00-C97 M W 5.9 3.4 4.2 3.1 4.1 5.7 5.6 6.2 6.2 6.1    
D00-D09 M W 5.3 0.0 0.0 1.7 3.0 2.3 3.2 3.8 6.1 6.1    
D12 M W 2.8 0.0 2.0 2.2 2.6 2.5 2.0 2.2 2.5 3.4    
D25 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of D00-D48 M W 4.5 3.1 2.7 2.4 2.9 3.2 3.5 4.1 4.6 5.1    
D50-D89 M W 4.5 2.8 2.2 2.4 2.3 2.9 4.2 4.8 5.3 7.0    
D50-D64 M W 6.3 2.8 3.1 3.7 4.9 4.9 5.5 6.4 6.2 7.3    
D65-D89 M W 3.1 2.8 1.9 2.2 1.8 2.5 3.8 3.8 4.3 5.6    
E00-E90 M W 5.5 4.3 3.6 2.4 2.3 4.3 5.0 6.3 6.9 7.6    
E10-E14 M W 7.7 10.0 6.0 4.8 4.3 5.9 6.6 7.9 8.2 8.7    
remainder of E00-E90 M W 3.8 4.3 3.2 1.9 1.8 3.3 3.7 4.5 4.9 6.1    
F00-F99 M W 16.0 2.9 2.5 5.3 7.8 16.4 18.2 18.2 21.4 18.4    
F00-F03 M W 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 39.1 34.6 17.5    
F10 M W 15.3 0.0 0.0 1.5 0.9 13.3 16.1 15.3 16.4 16.2    
F11-F19 M W 10.6 0.0 0.0 0.0 2.5 12.4 9.5 13.5 25.4 20.8    
F20-F29 M W 32.1 0.0 0.0 66.7 49.8 31.6 29.9 34.2 31.3 27.3    
F30-F39 M W 28.9 0.0 0.0 18.3 34.2 19.9 24.0 30.6 36.5 32.6    
remainder of F00-F99 M W 9.8 2.9 2.5 4.9 5.8 11.2 19.3 15.0 23.9 15.9    
G00-G99 M W 7.7 11.2 6.7 5.7 5.5 5.3 5.4 7.3 9.4 10.1    
G30 M W 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 4.2 4.8 5.1    
G35 M W 2.9 0.0 0.0 9.3 1.2 1.4 1.9 4.1 7.3 14.2    
G40, G41 M W 4.1 6.4 4.4 4.1 3.9 3.2 3.1 3.5 4.5 6.3    
G45 M W 5.6 2.0 0.0 4.6 4.4 5.2 4.9 5.2 5.3 6.0    
remainder of G00-G99 M W 9.6 13.7 8.4 6.7 6.6 7.2 7.3 8.9 11.3 12.9    
H00-H59 M W 1.8 2.1 1.2 3.0 2.7 1.8 2.0 2.1 1.9 1.6    
H25-H26, H28 M W 1.5 0.0 1.8 2.7 2.6 2.5 1.7 1.5 1.5 1.5    
remainder of H00-H59 M W 2.2 2.1 1.2 3.0 2.7 1.7 2.1 2.4 2.4 2.0    
H60-H95 M W 3.3 2.1 2.4 2.0 3.3 3.4 3.8 4.1 4.4 4.9    
I00-I99 M W 6.1 5.4 4.6 3.7 3.7 4.2 4.6 5.1 5.7 6.7    
I10-I15 M W 3.8 4.1 4.5 3.3 3.6 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3    
I20 M W 4.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.0 3.2 3.3 3.7 4.4    
I21-I22 M W 5.1 0.0 0.0 0.0 1.8 3.9 4.4 4.5 5.0 5.5    
I23-I25 M W 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.8 3.1 3.6 4.2    
I26-I28 M W 8.8 2.0 0.0 1.0 3.7 3.9 6.8 9.4 9.4 9.6    
I44-I49 M W 3.9 4.3 3.7 3.7 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 4.3    
I50 M W 7.8 5.0 5.5 14.6 11.4 8.9 8.7 7.8 7.7 7.8    
I60-I69 M W 11.1 4.5 7.4 6.3 6.4 10.7 10.6 11.9 11.5 10.8    
I70 M W 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 6.2 7.0 7.0 7.6    
I83 M W 2.7 0.0 0.0 0.0 1.8 2.5 2.2 2.4 2.6 3.9    
remainder of I00-I99 M W 6.2 8.2 5.2 4.0 3.7 4.2 4.7 5.2 6.3 7.1    
J00-J99 M W 6.2 6.5 4.4 3.5 4.2 4.3 5.1 6.8 7.7 8.8    
J00-J11 M W 3.2 3.3 3.1 3.3 3.4 2.5 2.5 3.1 3.3 3.6    
J12-J18 M W 8.5 8.0 6.6 6.9 7.7 8.5 9.0 10.2 10.3 10.1    
J20-J22 M W 5.3 5.9 4.5 4.4 4.2 4.3 4.7 5.5 6.2 6.7    
J35 M W 2.0 3.7 1.5 1.8 2.9 3.6 3.2 3.7 3.3 2.4    
J30-J34, J36-J39 M W 2.9 2.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0    
J40-J44, J47 M W 8.1 5.8 5.2 7.2 7.3 6.1 6.4 7.2 8.0 8.3    
J45-J46 M W 5.2 5.2 3.7 3.3 3.0 4.0 4.1 6.4 6.4 8.3    
J60-J99 M W 8.7 8.2 4.3 4.6 6.7 8.5 8.7 9.3 9.2 9.7    
K00-K93 M W 4.9 3.6 2.8 3.3 3.6 4.2 4.9 5.1 5.2 5.8    
K00-K08 M W 1.9 1.5 2.0 2.0 1.7 1.7 1.8 2.2 1.9 2.3    
K09-K14 M W 3.5 4.3 4.4 2.7 2.9 3.3 3.5 3.5 3.3 3.8    
K20-K23 M W 3.9 3.1 2.3 2.4 2.6 2.9 3.4 3.8 4.2 5.4    
K25-K28 M W 6.3 0.0 0.0 3.9 4.5 4.7 5.7 6.4 6.4 7.1    
K29-K31 M W 3.6 2.6 2.4 2.6 2.8 2.6 3.1 3.5 4.0 4.8    
K35-K38 M W 5.0 3.0 6.2 5.5 4.5 4.1 4.7 5.5 6.1 7.8    
K40 M W 3.0 2.8 1.5 1.5 2.3 2.7 2.7 2.8 3.0 3.5    
K41-K46 M W 3.3 1.4 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.4    
K50-K51 M W 5.0 7.0 4.4 4.7 3.7 4.6 4.5 5.7 6.5 7.7    
K52 M W 3.8 3.7 3.1 3.0 3.0 3.5 3.8 3.9 5.2 6.0    
K56 M W 8.3 8.2 3.7 5.7 6.5 6.4 8.0 8.6 8.7 9.1    
K57 M W 4.3 0.0 0.0 8.0 0.0 5.2 4.3 4.2 3.9 4.5    
K60-K62 M W 3.3 4.2 4.9 3.0 2.9 2.8 2.8 3.3 3.5 3.7    
K55, K58-K59, K63 M W 3.6 3.0 2.7 2.8 3.0 2.7 2.9 3.3 4.0 4.7    
K70 M W 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 8.6 8.4 9.1 9.5    
K71-K77 M W 7.4 4.6 5.2 2.2 4.6 6.5 7.1 7.4 8.1 8.7    
K80 M W 5.1 3.0 1.1 2.6 3.5 3.6 3.9 4.2 4.8 6.3    
K81-K83 M W 6.0 2.5 6.0 11.9 3.4 4.7 5.1 5.4 5.5 6.6    
K85-K87 M W 8.8 0.0 4.6 6.1 6.5 8.9 8.7 8.8 8.6 9.5    
remainder of K00-K93 M W 6.2 8.1 2.8 2.9 4.3 5.2 5.6 6.5 7.0 7.2    
L00-L99 M W 6.0 4.0 3.5 3.5 3.6 4.2 5.4 7.0 7.9 9.3    
L00-L08 M W 5.7 5.0 4.4 4.4 3.8 3.6 4.7 6.3 8.3 8.9    
L20-L45 M W 6.3 3.8 3.4 4.2 5.6 6.1 6.3 7.1 7.4 8.2    
remainder of L00-L99 M W 6.1 3.3 3.1 2.8 2.6 3.8 5.4 8.0 8.0 9.9    
M00-M99 M W 7.1 10.6 4.6 7.3 5.4 4.0 5.2 6.8 8.2 10.0    
M16 M W 10.8 0.0 2.0 42.0 10.2 9.1 9.2 10.5 10.8 11.1    
M17 M W 7.9 0.0 0.0 4.0 13.8 4.8 4.6 5.3 7.4 9.9    
M23 M W 2.9 0.0 0.0 4.1 3.6 3.0 2.7 2.6 2.8 2.5    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 M W 7.2 6.9 4.6 5.0 4.5 4.4 6.6 7.3 8.4 10.3    
M30-M36 M W 6.5 10.5 5.5 5.0 4.3 4.6 7.4 6.3 7.0 9.0    
M40-M49 M W 10.4 16.6 19.5 18.3 15.1 4.2 5.3 8.5 11.2 13.9    
M50,M51 M W 8.2 0.0 0.0 10.0 7.2 6.2 6.9 8.3 9.1 9.9    
M54 M W 6.4 0.0 2.3 4.4 5.1 3.6 4.9 7.1 7.6 8.4    
M60-M79 M W 2.8 2.8 2.2 2.4 2.3 1.9 2.2 2.7 3.3 4.0    
M53, M80-M99 M W 8.3 18.1 2.8 7.6 5.8 6.8 7.7 9.4 9.7 10.4    
N00-N99 M W 3.8 5.4 2.5 2.3 2.4 2.7 3.1 3.5 3.9 4.9    
N00-N16 M W 4.8 5.5 3.7 3.5 3.0 4.7 4.6 4.9 5.4 5.7    
N17-N19 M W 6.8 6.6 2.9 2.8 2.7 6.9 6.0 6.5 6.6 7.4    
N20-N23 M W 2.4 2.9 4.1 3.2 2.6 2.0 2.0 2.2 2.5 3.2    
N25-N39 M W 4.2 5.5 3.4 2.6 3.7 3.1 3.8 4.2 3.9 4.7    
N40 M W 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 2.3 2.8 3.4    
N41-N51 M W 2.2 2.7 1.4 1.6 1.8 1.5 2.4 2.8 3.1 3.3    
N60-N64 M W 2.4 3.0 0.0 2.6 3.2 2.5 1.4 2.0 2.5 2.0    
N70-N77 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N91-N95 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of N00-N99 M W 2.9 0.0 4.0 2.1 0.0 0.3 5.0 5.3 2.8 3.2    
O00-O99 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O04 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O10-O48 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O60-O75 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O80 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O81-O84 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O85-O92 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 M W 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 M W 14.4 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 M W 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 M W 4.7 7.1 3.3 3.3 4.1 4.5 4.2 4.5 4.7 6.5    
R00-R99 M W 3.2 3.5 2.6 2.6 2.4 2.0 2.5 3.1 3.7 4.3    
R07 M W 1.7 0.0 0.7 2.8 2.2 0.9 1.0 1.5 1.8 2.6    
R10 M W 3.0 2.3 2.1 2.3 2.2 2.0 2.5 3.1 3.6 4.4    
R69 M W 2.0 1.3 1.7 1.7 2.0 0.5 0.8 2.2 3.5 3.7    
remainder of R00-R99 M W 3.6 3.6 2.7 2.8 2.6 2.3 3.1 3.7 4.2 4.5    
S00-T98 M W 3.0 2.7 1.9 1.6 2.0 2.2 2.8 3.8 4.6 6.1    
S06 M W 7.5 4.9 2.8 3.1 5.0 6.1 8.4 9.4 9.9 9.8    
S00-S05, S07-S09 M W 1.9 1.9 1.1 1.4 1.8 1.7 2.0 2.5 2.8 2.9    
S52 M W 2.0 5.5 1.0 1.3 1.6 2.9 2.8 3.1 2.9 3.0    
S72 M W 10.8 1.4 7.5 6.9 9.3 11.0 11.8 10.4 11.0 11.1    
S82 M W 6.3 0.0 1.1 3.2 4.3 5.1 6.1 7.3 8.1 8.3    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 M W 2.1 1.4 1.1 1.1 1.5 1.6 2.1 2.8 3.2 3.6    
T20-T32 M W 7.1 5.2 5.6 6.4 6.9 5.1 6.5 10.1 10.4 13.5    
T36-T65 M W 2.2 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.9 2.4 3.0 4.9    
T80-T88 M W 9.9 1.8 2.3 4.3 3.8 6.7 7.7 12.3 10.7 11.4    
T90-T98 M W 5.0 0.0 1.6 2.5 4.0 4.3 4.4 5.4 6.9 8.8    
remainder of S00-T98 M W 1.0 3.1 1.7 1.7 0.8 0.3 0.4 0.9 1.7 2.3    
Z00-Z99 M W 3.5 3.2 3.3 2.9 2.7 2.8 3.3 3.8 3.6 3.7    
Z03 M W 3.1 1.9 1.3 1.8 2.8 2.1 2.9 3.2 3.9 4.8    
Z30 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z38 M W 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 M W 3.3 8.1 5.6 3.7 2.7 3.3 3.3 3.4 3.1 3.3    
remainder of Z00-Z99 M W 6.7 1.6 1.1 1.2 2.5 2.1 4.0 8.4 10.8 10.5    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes M W 5.0 4.9 3.5 3.1 3.1 3.4 4.4 5.3 5.7 6.3    
A00-B99 K W 6.3 4.3 3.7 3.7 5.0 5.6 6.9 8.4 8.8 13.0    
A00-A08 K W 4.7 4.4 3.6 3.4 3.5 3.5 5.4 5.7 6.6 9.6    
A09 K W 3.1 3.7 3.2 2.8 2.8 0.6 1.3 1.9 2.3 5.8    
A15-A19, B90 K W 43.4 2.8 18.0 18.4 32.1 38.1 40.2 46.6 46.6 50.5    
A40-A41 K W 13.8 9.5 8.1 9.1 16.9 14.4 14.0 14.7 15.8 14.6    
B20-B24 K W 8.1 1.5 1.1 1.9 1.7 13.4 9.2 14.2 10.9 3.0    
remainder of A00-B99 K W 5.5 4.1 4.4 4.5 5.1 3.7 4.2 5.6 5.9 9.3    
C00-D48 K W 4.4 3.8 3.3 2.8 2.9 3.0 3.5 3.8 4.4 5.5    
C18-C21 K W 6.2 0.0 0.0 0.0 1.0 4.6 4.0 4.6 4.7 7.6    
C33-C34 K W 6.5 0.0 0.0 0.0 106.0 7.3 5.3 6.2 6.0 7.2    
C43-C44 K W 3.7 0.0 4.8 1.0 1.0 2.7 2.5 2.8 3.0 4.1    
C50 K W 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.3 2.4 2.4 3.5    
C53-C55 K W 6.9 0.0 0.0 0.0 5.0 4.4 6.6 6.7 6.7 7.2    
C56 K W 4.4 53.0 19.0 6.3 2.7 5.0 4.1 3.8 4.6 4.8    
C61 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C67 K W 3.2 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 2.3 1.8 2.8 3.7    
remainder of C00-C97 K W 5.6 5.7 4.3 3.4 4.4 5.1 5.3 4.9 5.7 6.3    
D00-D09 K W 4.2 2.0 0.0 1.7 3.0 2.6 4.2 4.1 4.6 4.6    
D12 K W 2.5 0.0 2.0 3.3 4.1 2.2 1.8 1.7 2.2 3.0    
D25 K W 4.1 0.0 0.0 0.0 4.0 3.7 3.9 4.2 4.1 4.6    
remainder of D00-D48 K W 3.8 3.4 2.1 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 4.2 5.2    
D50-D89 K W 5.0 2.8 2.8 3.1 2.9 3.4 3.6 4.2 4.8 7.3    
D50-D64 K W 6.0 2.2 2.9 3.9 3.9 4.2 3.8 4.7 5.7 7.7    
D65-D89 K W 3.6 4.5 2.8 2.8 2.1 2.9 3.2 3.4 3.8 5.6    
E00-E90 K W 4.8 3.9 2.8 2.5 3.1 3.0 3.6 4.5 5.6 6.9    
E10-E14 K W 7.4 22.0 6.6 4.7 4.7 5.6 6.0 6.9 7.3 8.1    
remainder of E00-E90 K W 3.8 3.8 2.4 2.1 2.8 2.8 3.2 3.8 4.5 5.8    
F00-F99 K W 16.6 17.6 3.2 6.1 8.0 18.6 19.6 24.7 27.0 19.7    
F00-F03 K W 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 22.2 15.0    
F10 K W 16.0 0.0 0.0 1.0 1.8 15.4 19.4 16.9 14.8 11.0    
F11-F19 K W 16.1 0.0 0.0 0.0 5.7 17.6 22.8 14.8 23.5 4.3    
F20-F29 K W 34.0 0.0 0.0 65.5 24.4 34.8 29.7 35.1 39.2 30.8    
F30-F39 K W 30.6 0.0 0.0 25.6 23.9 22.9 25.2 34.8 35.4 31.3    
remainder of F00-F99 K W 9.2 17.6 3.2 5.7 7.3 10.5 8.7 14.4 14.9 16.6    
G00-G99 K W 6.1 11.2 6.1 5.3 4.6 3.7 3.7 5.3 7.0 8.9    
G30 K W 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 4.2 5.5 7.7    
G35 K W 2.4 0.0 0.0 2.3 3.2 1.1 1.6 3.3 6.3 11.4    
G40, G41 K W 4.7 6.2 4.5 4.0 4.2 3.8 4.1 3.9 5.8 6.9    
G45 K W 5.7 0.0 0.0 5.8 4.6 4.1 5.0 5.1 5.2 5.9    
remainder of G00-G99 K W 7.3 14.3 7.5 6.1 4.9 5.0 4.9 6.0 7.7 11.3    
H00-H59 K W 1.6 1.3 1.3 2.8 2.5 1.7 1.9 1.7 1.6 1.6    
H25-H26, H28 K W 1.5 2.0 4.5 2.7 2.0 1.8 1.5 1.5 1.4 1.5    
remainder of H00-H59 K W 2.0 1.2 1.2 2.8 2.5 1.7 2.0 1.9 2.0 1.9    
H60-H95 K W 3.4 1.9 2.5 2.3 3.2 3.2 3.6 4.0 4.2 4.7    
I00-I99 K W 6.0 7.2 4.8 3.7 3.8 3.3 3.7 4.2 4.9 6.7    
I10-I15 K W 3.8 8.0 3.9 3.5 4.2 3.3 3.1 3.3 3.4 4.1    
I20 K W 4.1 0.0 0.0 0.0 9.0 2.5 2.9 3.2 3.6 4.5    
I21-I22 K W 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 4.5 4.7 4.7 5.7    
I23-I25 K W 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.2 3.2 3.6 4.4    
I26-I28 K W 8.0 0.0 1.5 0.2 1.5 2.7 4.5 6.1 8.1 9.7    
I44-I49 K W 4.0 5.0 3.6 3.5 3.7 2.6 3.0 3.3 3.5 4.3    
I50 K W 7.7 3.4 3.7 8.0 10.3 8.5 7.7 7.9 7.7 7.7    
I60-I69 K W 10.7 24.8 13.0 11.0 4.1 9.4 9.3 9.4 10.6 10.9    
I70 K W 7.7 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 6.9 5.9 7.1 7.8    
I83 K W 2.4 0.0 0.0 0.0 1.5 1.9 2.0 2.2 2.4 3.4    
remainder of I00-I99 K W 6.0 10.3 5.8 3.9 3.8 3.5 3.5 4.2 4.9 6.9    
J00-J99 K W 6.1 6.5 4.6 3.8 4.2 3.7 4.3 5.7 7.0 8.8    
J00-J11 K W 3.3 3.4 3.3 3.6 3.7 1.7 2.0 4.4 3.2 4.0    
J12-J18 K W 8.3 8.0 6.7 7.1 8.2 7.6 8.6 9.8 9.2 9.7    
J20-J22 K W 5.6 5.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 5.2 5.6 7.0    
J35 K W 2.1 1.0 1.5 1.7 3.1 3.3 3.3 3.7 3.4 3.4    
J30-J34, J36-J39 K W 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 2.6 2.7 2.9 2.9 3.4    
J40-J44, J47 K W 8.1 6.2 4.4 8.2 9.0 5.8 6.3 6.9 7.9 8.5    
J45-J46 K W 6.2 4.4 3.6 3.9 2.8 3.3 4.0 5.3 7.3 8.8    
J60-J99 K W 8.3 8.8 4.5 4.7 6.5 7.2 6.7 7.7 8.5 9.7    
K00-K93 K W 4.6 3.5 2.9 3.3 3.5 3.3 3.7 4.4 4.7 5.9    
K00-K08 K W 1.9 2.2 2.1 1.8 1.7 1.9 2.5 2.3 2.1 1.3    
K09-K14 K W 3.2 2.8 4.1 2.5 3.2 2.7 3.0 3.1 3.1 3.8    
K20-K23 K W 3.7 3.2 2.6 2.7 2.9 2.5 2.9 3.1 3.8 4.9    
K25-K28 K W 5.9 2.0 4.7 4.1 4.8 2.7 3.6 5.3 5.7 6.6    
K29-K31 K W 3.6 2.4 2.4 2.9 3.1 2.2 2.6 3.1 3.5 4.9    
K35-K38 K W 4.8 16.0 6.0 5.1 4.3 3.8 4.4 5.3 5.7 7.7    
K40 K W 2.7 3.0 1.4 1.3 2.2 2.5 2.6 2.8 3.0 3.8    
K41-K46 K W 4.0 2.8 1.7 1.5 2.2 2.4 2.8 3.8 4.4 5.4    
K50-K51 K W 4.9 0.0 3.9 5.0 4.1 4.2 4.1 6.1 5.2 7.6    
K52 K W 4.0 3.8 3.2 3.0 3.1 3.0 3.3 3.9 4.4 5.8    
K56 K W 8.5 6.7 3.6 7.2 5.9 6.6 7.7 8.3 8.8 9.1    
K57 K W 4.0 0.0 0.0 10.0 7.0 2.7 2.7 2.9 3.2 4.4    
K60-K62 K W 3.0 3.8 2.9 2.7 3.3 2.4 2.8 2.7 2.9 3.9    
K55, K58-K59, K63 K W 3.3 3.3 2.9 2.9 3.1 2.1 2.1 2.6 3.3 4.6    
K70 K W 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 9.8 10.7 9.6 9.4    
K71-K77 K W 7.5 4.7 3.6 5.0 3.2 6.3 6.7 7.6 7.5 8.7    
K80 K W 4.2 6.4 4.0 4.3 3.7 3.2 3.3 3.6 4.0 5.4    
K81-K83 K W 5.2 3.7 5.0 4.1 5.1 3.8 3.9 4.4 5.1 6.0    
K85-K87 K W 8.3 4.0 2.7 5.9 5.6 7.3 7.1 7.9 8.5 8.9    
remainder of K00-K93 K W 5.9 6.1 2.6 2.8 3.2 4.0 4.8 5.9 7.0 7.1    
L00-L99 K W 6.1 4.0 3.3 3.6 4.0 3.5 4.5 5.8 6.8 9.6    
L00-L08 K W 5.7 5.2 4.3 4.3 3.5 2.6 3.9 5.4 6.4 8.6    
L20-L45 K W 6.0 3.5 3.1 4.2 6.5 4.9 5.7 6.6 6.7 8.0    
remainder of L00-L99 K W 6.4 3.3 3.1 3.0 2.9 3.0 4.0 5.4 7.0 10.5    
M00-M99 K W 8.5 6.0 5.0 8.2 5.8 4.2 5.3 6.9 8.6 11.6    
M16 K W 12.0 0.0 0.0 12.5 11.3 10.7 10.6 11.4 11.4 12.4    
M17 K W 10.1 0.0 0.0 0.0 2.3 3.6 5.1 6.8 9.1 11.3    
M23 K W 2.8 0.0 0.0 3.9 3.1 2.8 2.6 2.7 2.9 3.1    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 K W 8.1 4.7 4.7 4.7 4.3 4.1 4.8 6.6 8.0 12.1    
M30-M36 K W 6.0 7.3 5.2 5.2 4.5 4.2 5.4 6.3 6.4 8.7    
M40-M49 K W 13.5 36.5 17.8 17.6 14.9 6.3 7.2 10.6 13.4 16.0    
M50,M51 K W 9.0 0.0 13.0 7.9 6.8 5.8 7.0 8.6 10.6 11.5    
M54 K W 8.1 0.0 1.3 6.2 5.7 4.0 5.9 7.9 9.4 10.1    
M60-M79 K W 2.5 2.8 2.0 2.4 2.7 1.7 2.1 2.2 2.6 3.6    
M53, M80-M99 K W 6.5 4.8 8.4 8.0 5.4 4.5 4.8 6.3 6.1 7.3    
N00-N99 K W 2.5 5.8 4.2 3.3 3.1 1.8 1.5 1.7 2.5 4.6    
N00-N16 K W 4.9 6.4 4.9 3.9 4.1 4.5 4.5 4.6 4.7 6.1    
N17-N19 K W 6.9 3.3 4.8 2.9 3.6 6.9 4.5 5.8 6.3 7.5    
N20-N23 K W 2.6 2.0 3.7 3.3 3.0 2.2 2.2 2.4 2.5 3.3    
N25-N39 K W 3.8 5.7 4.0 3.0 3.3 2.4 2.6 2.7 3.2 5.1    
N40 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N41-N51 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N60-N64 K W 1.5 2.5 0.0 3.9 1.6 1.3 1.2 1.6 1.7 2.2    
N70-N77 K W 3.1 0.0 2.8 3.4 3.3 2.9 3.2 3.4 3.0 3.2    
N91-N95 K W 0.9 0.0 0.0 2.3 1.9 1.2 0.8 0.8 0.7 1.3    
remainder of N00-N99 K W 1.7 4.0 0.8 3.1 2.8 1.2 1.2 1.7 2.2 3.0    
O00-O99 K W 4.5 0.0 0.0 9.0 4.4 4.5 4.5 4.2 0.0 0.0    
O04 K W 2.3 0.0 0.0 1.0 2.0 2.3 2.3 2.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 K W 1.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.7 1.5 0.0 0.0    
O10-O48 K W 4.4 0.0 0.0 2.0 3.8 4.3 4.9 5.9 0.0 0.0    
O60-O75 K W 7.3 0.0 0.0 26.0 6.8 7.3 7.6 6.4 0.0 0.0    
O80 K W 3.9 0.0 0.0 3.0 4.4 3.9 3.8 4.5 0.0 0.0    
O81-O84 K W 5.1 0.0 0.0 0.0 5.6 5.0 5.0 5.5 0.0 0.0    
O85-O92 K W 4.2 0.0 0.0 10.0 4.2 4.1 5.1 1.0 0.0 0.0    
O95-O99 K W 5.4 0.0 0.0 0.0 4.9 5.3 6.1 4.7 0.0 0.0    
P00-P96 K W 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 K W 13.8 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 K W 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 K W 4.8 7.7 3.5 3.3 3.7 4.0 3.1 4.6 5.0 5.9    
R00-R99 K W 3.0 3.4 2.8 2.6 2.6 1.9 2.2 2.6 3.1 4.3    
R07 K W 1.8 0.0 1.0 2.5 2.4 0.7 0.9 1.3 1.5 2.4    
R10 K W 2.8 2.3 2.3 2.4 2.4 2.0 2.3 2.7 3.1 4.3    
R69 K W 1.9 0.8 0.4 0.3 0.5 0.7 1.1 1.2 2.9 4.0    
remainder of R00-R99 K W 3.3 3.5 3.0 2.9 2.7 2.0 2.4 2.8 3.5 4.6    
S00-T98 K W 3.4 2.5 1.9 1.4 1.8 1.6 2.0 2.7 3.6 6.4    
S06 K W 5.2 4.4 2.2 3.1 3.4 4.2 4.7 5.8 5.9 8.0    
S00-S05, S07-S09 K W 1.6 1.7 1.2 1.5 1.7 1.1 1.3 1.7 1.8 2.3    
S52 K W 1.7 1.0 0.9 1.1 1.5 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0    
S72 K W 10.9 5.3 8.4 7.0 8.8 10.1 8.2 11.0 9.8 11.1    
S82 K W 5.7 0.0 0.9 2.8 4.2 4.3 5.0 5.6 6.4 7.0    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 K W 1.6 2.0 1.0 0.9 1.2 1.1 1.3 1.6 2.0 3.1    
T20-T32 K W 5.7 4.9 6.0 5.4 3.7 2.7 4.5 5.4 8.6 10.7    
T36-T65 K W 2.8 1.4 1.5 2.1 2.0 1.9 2.0 2.8 3.6 5.8    
T80-T88 K W 11.0 2.6 2.8 4.5 2.8 5.2 7.8 9.0 10.7 12.8    
T90-T98 K W 6.3 1.0 0.9 3.0 5.3 4.6 4.2 5.1 6.3 10.1    
remainder of S00-T98 K W 1.2 3.0 1.9 1.7 1.5 0.6 0.6 0.7 1.0 2.1    
Z00-Z99 K W 2.9 3.1 3.5 3.3 2.6 2.4 2.2 2.4 2.6 3.3    
Z03 K W 2.9 1.4 1.5 1.5 2.4 1.6 2.2 2.4 3.0 5.1    
Z30 K W 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0    
Z38 K W 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 K W 2.6 6.5 6.4 4.6 2.8 2.7 2.2 2.3 2.5 2.8    
remainder of Z00-Z99 K W 4.9 1.7 1.2 1.5 2.1 2.2 2.4 4.8 7.8 9.9    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes K W 4.6 4.7 3.6 3.3 3.5 3.8 3.4 3.7 4.7 6.3    
A00-B99 O W 7.3 4.7 3.8 3.8 4.5 6.3 11.8 15.0 14.1 13.8    
A00-A08 O W 4.3 4.6 3.8 3.4 3.5 3.4 4.2 5.0 6.0 7.3    
A09 O W 3.2 3.9 3.2 3.0 2.9 1.0 0.7 0.9 1.1 1.2    
A15-A19, B90 O W 46.6 16.4 11.0 22.3 24.3 42.1 51.3 56.0 48.0 44.2    
A40-A41 O W 14.2 12.0 9.2 10.9 11.7 14.3 16.4 16.8 15.7 14.4    
B20-B24 O W 7.3 6.3 3.4 3.0 2.3 6.3 8.2 10.7 9.4 17.5    
remainder of A00-B99 O W 5.3 4.9 4.5 4.6 4.3 3.7 4.7 6.0 6.9 8.2    
C00-D48 O W 5.2 5.2 3.7 2.9 3.3 3.7 4.1 4.8 5.3 6.2    
C18-C21 O W 6.4 0.0 0.0 0.5 3.1 4.7 4.8 4.8 5.7 7.2    
C33-C34 O W 6.8 0.0 3.5 6.0 13.3 8.0 6.0 5.9 6.5 7.4    
C43-C44 O W 4.4 0.0 0.0 2.7 3.4 2.2 3.8 4.1 4.1 4.8    
C50 O W 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 2.6 2.6 3.1 3.3 4.6    
C53-C55 O W 7.7 0.0 0.0 0.0 5.0 6.2 6.0 6.9 7.6 8.6    
C56 O W 3.9 2.0 3.2 2.1 2.5 2.3 4.0 3.7 3.6 4.7    
C61 O W 7.6 0.0 7.3 0.0 0.0 2.0 1.1 5.0 7.9 7.7    
C67 O W 3.7 0.0 6.5 1.4 2.8 1.6 2.3 2.9 3.3 4.1    
remainder of C00-C97 O W 6.5 9.1 4.3 3.3 4.1 5.8 6.0 6.7 6.6 7.4    
D00-D09 O W 4.1 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 2.8 4.9 4.4 4.7    
D12 O W 2.6 0.0 5.0 5.4 3.7 2.5 2.0 1.9 2.1 3.4    
D25 O W 4.6 2.0 0.0 1.7 1.8 4.2 4.5 4.7 4.7 5.0    
remainder of D00-D48 O W 4.3 3.9 2.4 2.3 2.8 2.9 3.4 4.1 4.6 5.4    
D50-D89 O W 4.9 3.6 2.5 2.8 2.7 3.3 4.0 4.7 5.6 7.3    
D50-D64 O W 6.1 3.2 3.4 4.3 3.6 4.5 4.6 5.3 6.0 7.5    
D65-D89 O W 3.5 4.5 2.1 2.5 2.3 2.8 3.5 4.1 5.0 6.5    
E00-E90 O W 5.5 4.6 3.3 2.6 2.7 3.5 4.6 5.8 6.7 7.4    
E10-E14 O W 7.8 9.0 6.4 5.0 4.5 6.3 6.8 7.8 8.1 8.4    
remainder of E00-E90 O W 3.9 4.6 2.8 2.0 2.3 2.9 3.6 4.3 5.0 5.8    
F00-F99 O W 17.5 5.2 2.7 6.7 10.3 18.0 18.6 21.2 22.4 19.3    
F00-F03 O W 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 19.7 27.0 16.7    
F10 O W 15.9 0.0 0.0 0.6 3.1 14.8 16.4 16.5 16.8 13.3    
F11-F19 O W 13.4 0.0 1.0 0.0 2.4 12.3 16.8 15.8 17.2 22.2    
F20-F29 O W 36.3 0.0 0.0 47.7 45.8 36.3 35.3 36.5 38.7 29.1    
F30-F39 O W 26.7 0.0 0.0 34.0 24.5 16.4 23.3 30.2 31.6 27.3    
remainder of F00-F99 O W 9.9 5.2 2.7 6.2 8.2 9.5 8.4 15.6 17.0 16.9    
G00-G99 O W 7.5 9.7 5.8 5.5 5.5 5.3 5.6 7.4 9.0 9.5    
G30 O W 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 7.8 6.7 6.5 7.5    
G35 O W 4.3 0.0 0.0 5.6 1.3 2.4 3.2 6.2 9.6 13.9    
G40, G41 O W 4.2 9.1 4.4 3.8 3.7 3.6 3.3 3.6 4.9 5.8    
G45 O W 5.9 0.0 8.3 4.5 5.3 4.8 4.8 5.3 5.5 6.2    
remainder of G00-G99 O W 9.3 9.9 7.0 6.7 6.6 6.9 7.0 8.6 10.7 12.4    
H00-H59 O W 2.2 1.5 1.4 3.1 2.7 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1    
H25-H26, H28 O W 1.9 7.0 2.6 4.6 2.8 2.6 2.1 1.9 1.9 1.9    
remainder of H00-H59 O W 2.5 1.4 1.3 3.0 2.6 2.2 2.4 2.4 2.5 2.7    
H60-H95 O W 3.8 2.8 2.6 2.4 3.6 3.8 4.3 4.7 5.0 5.1    
I00-I99 O W 6.4 10.0 4.9 3.8 3.7 3.9 4.4 5.1 5.8 7.1    
I10-I15 O W 3.8 4.5 3.7 4.1 3.7 3.1 3.2 3.5 3.7 4.1    
I20 O W 4.4 0.0 0.0 0.0 1.7 2.7 3.2 3.5 4.0 4.9    
I21-I22 O W 5.3 0.0 0.0 0.0 8.0 4.2 4.3 4.5 4.9 5.6    
I23-I25 O W 4.3 4.0 0.0 0.0 3.2 3.3 3.4 3.6 4.0 4.8    
I26-I28 O W 9.8 10.7 0.8 3.8 3.1 4.8 7.4 9.3 10.1 10.7    
I44-I49 O W 4.0 6.2 3.8 3.5 3.6 2.8 2.9 3.4 3.7 4.4    
I50 O W 8.1 26.0 20.5 5.5 6.3 11.2 9.0 8.6 8.4 8.0    
I60-I69 O W 11.2 17.5 25.2 8.4 10.1 10.4 10.6 11.1 11.3 11.1    
I70 O W 8.7 0.0 0.0 0.0 3.2 4.1 7.4 8.6 8.8 8.8    
I83 O W 3.1 0.0 0.0 2.5 1.7 2.1 2.3 2.7 3.1 5.2    
remainder of I00-I99 O W 6.5 10.6 4.4 3.9 3.6 4.1 4.5 5.5 6.3 7.3    
J00-J99 O W 6.6 7.0 4.8 4.0 4.7 4.5 5.8 7.2 8.2 9.2    
J00-J11 O W 3.2 3.4 3.0 3.4 3.8 2.2 2.7 3.4 3.9 3.5    
J12-J18 O W 8.7 8.5 7.1 7.4 8.3 9.1 9.7 10.1 10.5 10.0    
J20-J22 O W 5.7 6.2 4.9 4.9 5.2 4.8 4.8 5.6 5.9 6.7    
J35 O W 2.2 2.8 1.7 1.9 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8 4.2    
J30-J34, J36-J39 O W 3.2 1.8 2.0 3.0 3.4 3.2 3.1 3.2 3.4 3.7    
J40-J44, J47 O W 8.3 6.6 4.9 5.7 6.1 6.0 7.4 7.5 8.4 8.7    
J45-J46 O W 6.3 6.6 3.9 4.3 3.9 4.7 6.0 7.2 7.7 8.8    
J60-J99 O W 9.8 8.6 4.6 7.0 7.9 9.3 10.1 10.7 10.4 10.8    
K00-K93 O W 5.0 3.9 2.8 3.4 3.8 4.0 4.6 5.0 5.2 6.1    
K00-K08 O W 2.2 2.2 3.1 1.6 1.9 2.5 2.2 2.1 2.2 2.9    
K09-K14 O W 3.6 3.2 4.1 3.2 3.1 3.3 3.3 3.8 3.9 4.4    
K20-K23 O W 3.9 3.7 3.0 3.2 3.2 2.7 3.0 3.5 4.3 5.3    
K25-K28 O W 6.0 0.0 12.3 3.6 4.7 4.8 5.1 5.6 6.0 6.8    
K29-K31 O W 3.5 2.7 2.5 2.7 2.8 2.2 2.6 3.2 3.7 4.8    
K35-K38 O W 5.1 2.4 6.9 5.4 4.6 4.2 4.9 5.6 6.5 8.1    
K40 O W 3.2 2.6 1.4 1.4 2.4 2.9 3.1 3.3 3.5 4.0    
K41-K46 O W 4.2 4.5 1.2 1.6 2.5 2.7 3.3 3.9 4.5 5.7    
K50-K51 O W 5.6 5.5 4.7 4.8 5.1 4.9 5.3 5.6 6.5 7.9    
K52 O W 4.2 4.0 3.2 3.1 3.1 3.0 3.5 4.2 4.9 6.3    
K56 O W 8.5 8.7 4.0 5.9 6.0 6.2 7.5 8.4 9.0 9.2    
K57 O W 4.3 0.0 6.5 5.7 6.0 4.9 4.4 3.8 3.4 4.7    
K60-K62 O W 3.3 4.3 3.6 2.8 3.4 2.7 3.0 3.5 3.3 3.8    
K55, K58-K59, K63 O W 3.4 3.7 2.9 3.0 3.0 2.2 2.7 2.9 3.4 4.6    
K70 O W 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 9.6 9.4 9.5 9.9    
K71-K77 O W 7.7 5.6 3.9 3.7 3.6 6.5 7.1 7.9 8.1 9.4    
K80 O W 4.9 5.7 2.5 4.9 4.3 3.6 3.8 4.1 4.8 6.4    
K81-K83 O W 5.8 6.1 4.8 5.7 5.7 4.2 4.9 5.3 5.5 6.6    
K85-K87 O W 8.9 0.0 6.8 5.0 5.8 8.6 8.5 8.9 9.1 9.5    
remainder of K00-K93 O W 6.2 9.0 3.1 3.1 4.5 4.8 5.4 7.0 6.9 7.2    
L00-L99 O W 6.6 4.5 3.4 3.6 3.7 4.0 5.2 7.2 8.5 10.7    
L00-L08 O W 6.1 5.8 4.5 4.4 3.9 3.4 4.7 7.0 8.3 9.4    
L20-L45 O W 6.8 4.2 2.9 4.6 6.5 6.5 6.4 8.0 8.4 8.9    
remainder of L00-L99 O W 6.8 3.6 3.3 2.8 2.5 3.0 4.5 6.7 8.7 11.7    
M00-M99 O W 9.0 11.2 4.9 8.2 6.1 5.0 6.5 8.3 10.0 12.1    
M16 O W 12.8 0.0 9.0 22.7 12.4 12.0 11.5 12.3 12.6 13.1    
M17 O W 10.7 0.0 0.0 4.0 6.1 5.6 5.9 7.1 9.7 12.5    
M23 O W 3.2 0.0 0.0 4.3 3.6 3.2 3.0 3.0 3.1 3.4    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O W 8.8 8.8 4.3 4.5 4.0 5.1 6.3 8.0 9.8 13.0    
M30-M36 O W 7.1 8.4 8.4 5.2 4.1 5.8 6.3 7.3 8.4 10.4    
M40-M49 O W 13.2 19.0 13.0 15.5 16.1 6.1 7.6 10.9 14.0 15.6    
M50,M51 O W 10.0 0.0 0.0 8.3 7.8 7.4 8.6 10.1 11.2 12.1    
M54 O W 8.9 0.0 2.6 5.0 6.3 5.1 7.2 9.1 10.5 10.6    
M60-M79 O W 3.5 3.2 2.0 3.1 2.8 2.4 2.8 3.6 4.0 5.4    
M53, M80-M99 O W 7.7 7.5 8.1 9.2 6.7 6.7 8.2 8.0 8.0 7.2    
N00-N99 O W 2.9 5.4 3.4 2.6 2.9 2.0 1.9 2.0 3.1 4.9    
N00-N16 O W 5.1 6.1 5.4 3.9 4.1 4.4 4.8 5.2 5.5 6.4    
N17-N19 O W 6.6 10.7 4.0 2.0 3.1 5.3 5.6 6.0 6.4 7.4    
N20-N23 O W 2.6 2.0 3.8 3.3 2.9 2.0 2.2 2.4 2.6 3.6    
N25-N39 O W 3.4 5.4 3.3 2.2 3.0 2.7 2.5 2.8 2.8 4.5    
N40 O W 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.1 2.9 3.8    
N41-N51 O W 2.4 2.4 1.3 1.8 1.9 1.8 2.9 3.9 3.5 3.6    
N60-N64 O W 1.6 4.5 2.8 3.1 1.9 1.5 1.4 1.4 1.8 2.2    
N70-N77 O W 3.3 0.0 2.3 3.8 3.6 3.1 3.4 3.6 3.1 3.7    
N91-N95 O W 0.9 0.0 0.0 2.1 1.9 1.2 0.8 0.8 0.8 1.3    
remainder of N00-N99 O W 1.9 2.8 0.8 3.9 2.3 1.4 1.3 1.8 2.4 3.5    
O00-O99 O W 4.4 0.0 0.0 6.3 4.4 4.5 4.4 3.6 0.0 0.0    
O04 O W 2.7 0.0 0.0 0.0 3.4 2.7 2.6 6.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O W 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 O W 4.3 0.0 0.0 6.8 3.9 4.2 4.6 4.2 0.0 0.0    
O60-O75 O W 7.1 0.0 0.0 5.0 6.4 7.1 7.5 6.0 0.0 0.0    
O80 O W 4.0 0.0 0.0 6.0 4.3 4.0 4.0 4.3 0.0 0.0    
O81-O84 O W 5.5 0.0 0.0 7.0 6.0 5.4 5.4 6.5 0.0 0.0    
O85-O92 O W 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0 5.6 5.7 1.3 0.0 0.0    
O95-O99 O W 5.3 0.0 0.0 0.0 4.7 5.3 5.8 5.2 0.0 0.0    
P00-P96 O W 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O W 13.6 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O W 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O W 4.7 7.0 3.5 3.3 4.3 4.1 4.1 4.6 5.1 6.8    
R00-R99 O W 2.7 3.1 2.3 2.5 2.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.6    
R07 O W 1.4 0.0 1.3 2.7 2.4 1.0 1.3 1.4 1.4 1.2    
R10 O W 2.4 2.4 2.0 2.2 2.1 1.7 2.0 2.4 2.6 3.5    
R69 O W 0.6 0.3 0.4 0.2 0.6 0.8 0.9 0.6 1.0 0.7    
remainder of R00-R99 O W 3.1 3.2 2.4 2.6 2.7 2.0 2.5 3.0 3.5 3.9    
S00-T98 O W 3.2 2.5 1.8 1.5 1.9 2.2 2.7 3.7 4.4 6.5    
S06 O W 5.8 4.2 3.4 3.4 4.0 4.8 5.9 7.2 8.0 7.8    
S00-S05, S07-S09 O W 1.7 1.8 0.9 1.3 1.6 1.6 1.9 2.2 2.3 2.5    
S52 O W 1.8 0.2 0.9 1.3 1.8 2.7 2.6 2.3 2.2 1.9    
S72 O W 11.6 3.4 7.0 7.0 9.0 11.8 11.3 10.9 12.2 11.9    
S82 O W 6.4 0.5 1.0 2.9 4.4 5.6 6.2 7.2 7.6 7.7    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O W 1.9 1.6 1.0 0.9 1.3 1.5 1.9 2.5 2.8 3.4    
T20-T32 O W 6.2 4.5 5.6 5.2 4.6 4.4 5.1 8.2 10.4 11.6    
T36-T65 O W 2.5 1.7 1.7 1.9 1.9 1.6 2.1 2.7 3.1 5.4    
T80-T88 O W 10.9 2.5 3.6 3.9 6.1 7.3 7.6 11.0 10.4 13.2    
T90-T98 O W 6.1 2.4 2.4 3.0 4.2 4.6 5.1 6.4 7.0 11.0    
remainder of S00-T98 O W 1.1 3.0 1.5 1.4 0.7 0.3 0.8 1.1 1.9 3.0    
Z00-Z99 O W 3.2 3.0 3.2 3.2 3.3 3.0 2.7 3.2 3.5 3.4    
Z03 O W 1.3 1.1 1.1 1.3 1.4 0.8 1.0 1.5 1.5 1.4    
Z30 O W 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0    
Z38 O W 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O W 3.3 4.8 5.6 4.4 4.2 3.4 2.7 3.2 3.4 3.3    
remainder of Z00-Z99 O W 3.9 1.3 1.4 1.3 2.2 3.2 3.6 4.7 6.4 6.9    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes O W 5.1 4.8 3.6 3.2 3.4 3.8 4.1 5.0 5.7 6.8    
A00-B99 M W 8.2 4.8 3.8 3.8 4.3 6.7 14.1 19.8 18.2 16.0    
A00-A08 M W 4.2 4.7 3.8 3.4 3.4 3.4 4.1 5.0 6.9 7.3    
A09 M W 3.2 4.0 3.2 2.9 2.9 1.2 0.7 1.6 1.0 1.9    
A15-A19, B90 M W 50.6 10.2 10.2 23.2 29.4 46.3 56.5 59.5 49.8 45.9    
A40-A41 M W 14.6 12.0 9.6 10.6 14.5 15.8 17.8 18.2 17.1 13.8    
B20-B24 M W 7.7 9.2 2.1 2.2 2.5 6.5 8.0 10.4 9.8 17.5    
remainder of A00-B99 M W 5.2 5.2 4.4 4.6 4.0 3.6 4.6 6.3 7.2 8.1    
C00-D48 M W 5.6 6.0 3.7 2.9 3.5 4.4 4.5 5.3 5.8 6.2    
C18-C21 M W 6.3 0.0 0.0 0.0 2.3 5.1 4.9 4.9 5.6 7.2    
C33-C34 M W 6.8 0.0 11.0 0.0 15.0 7.2 6.2 5.9 6.7 7.3    
C43-C44 M W 4.7 0.0 0.0 2.7 4.1 2.3 4.7 4.8 4.5 4.9    
C50 M W 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.4 2.2 3.2 2.0    
C53-C55 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C56 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C61 M W 7.6 0.0 7.3 0.0 0.0 2.0 1.1 5.0 7.9 7.7    
C67 M W 3.9 0.0 6.5 4.5 2.8 1.5 2.4 3.1 3.6 4.1    
remainder of C00-C97 M W 6.6 9.8 4.2 3.3 3.9 6.3 5.8 6.7 6.9 7.4    
D00-D09 M W 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.4 1.9 3.1 4.2 4.7    
D12 M W 2.7 0.0 0.0 5.0 4.4 3.0 2.1 2.0 2.3 3.4    
D25 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of D00-D48 M W 4.5 4.1 2.4 2.4 2.9 2.8 3.4 4.2 4.8 5.2    
D50-D89 M W 4.6 3.8 2.2 2.4 2.4 3.3 4.3 5.4 5.6 7.3    
D50-D64 M W 6.2 3.3 3.5 4.1 3.9 5.0 6.0 6.1 6.3 7.4    
D65-D89 M W 3.2 4.8 1.9 2.1 2.1 2.9 3.8 4.7 4.7 6.6    
E00-E90 M W 5.8 4.6 3.4 2.4 2.4 4.6 5.3 6.6 7.4 7.7    
E10-E14 M W 7.9 11.0 6.3 4.8 4.5 6.5 6.8 7.8 8.4 8.8    
remainder of E00-E90 M W 3.7 4.6 3.0 1.9 1.8 3.1 3.7 4.7 5.2 5.8    
F00-F99 M W 17.2 3.0 2.7 6.2 10.0 17.8 17.9 19.8 21.7 17.3    
F00-F03 M W 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 28.1 27.8 17.9    
F10 M W 15.7 0.0 0.0 1.0 3.9 14.7 15.8 16.5 16.7 13.2    
F11-F19 M W 10.6 0.0 1.0 0.0 2.0 13.4 16.4 5.8 6.5 0.3    
F20-F29 M W 35.8 0.0 0.0 57.0 44.0 34.9 35.1 36.9 40.3 18.3    
F30-F39 M W 25.7 0.0 0.0 61.0 18.9 13.9 22.3 31.1 32.8 25.0    
remainder of F00-F99 M W 10.5 3.0 2.7 5.6 7.6 11.2 10.1 17.1 21.2 19.4    
G00-G99 M W 8.1 9.9 5.9 5.7 6.2 6.2 6.5 8.2 9.9 9.8    
G30 M W 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 9.0 5.7 6.6 6.5    
G35 M W 4.9 0.0 0.0 3.9 1.7 3.0 4.0 6.4 10.1 13.0    
G40, G41 M W 3.9 9.5 4.2 3.7 3.5 3.3 3.0 3.3 4.6 5.5    
G45 M W 5.9 0.0 11.0 4.3 6.6 4.8 4.7 5.3 5.6 6.2    
remainder of G00-G99 M W 10.2 10.1 7.2 7.1 8.0 8.2 8.4 10.1 12.2 12.8    
H00-H59 M W 2.3 1.3 1.3 3.0 3.0 2.3 2.6 2.5 2.3 2.2    
H25-H26, H28 M W 2.0 4.0 2.3 4.9 3.0 3.1 2.4 2.0 1.9 2.0    
remainder of H00-H59 M W 2.6 1.3 1.2 3.0 3.0 2.2 2.7 2.8 2.8 2.7    
H60-H95 M W 3.8 2.8 2.6 2.4 3.5 4.0 4.4 4.9 5.2 5.1    
I00-I99 M W 6.4 11.8 5.0 3.8 3.8 4.2 4.7 5.5 6.1 7.1    
I10-I15 M W 3.8 4.0 4.7 4.2 3.7 3.1 3.1 3.6 3.9 4.3    
I20 M W 4.3 0.0 0.0 0.0 1.7 3.0 3.3 3.6 4.0 4.8    
I21-I22 M W 5.0 0.0 0.0 0.0 10.7 4.1 4.2 4.5 4.9 5.4    
I23-I25 M W 4.2 4.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.4 3.7 4.0 4.6    
I26-I28 M W 10.2 13.0 0.7 11.7 4.8 5.6 10.5 10.6 10.7 10.6    
I44-I49 M W 4.0 6.8 3.3 3.5 3.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.4    
I50 M W 8.2 36.9 23.1 6.1 7.3 10.9 9.0 8.6 8.4 8.1    
I60-I69 M W 11.3 21.4 23.4 7.0 10.3 10.2 10.9 11.8 11.6 11.1    
I70 M W 8.8 0.0 0.0 0.0 3.3 5.2 7.2 8.9 8.9 8.7    
I83 M W 3.4 0.0 0.0 2.0 1.9 2.4 2.6 3.0 3.5 5.6    
remainder of I00-I99 M W 6.5 13.0 4.5 3.5 3.5 4.6 5.0 6.0 6.6 7.3    
J00-J99 M W 6.7 7.0 4.7 3.9 4.8 4.8 6.3 7.5 8.5 9.2    
J00-J11 M W 3.2 3.4 3.0 3.4 4.0 2.4 2.9 3.9 3.8 3.5    
J12-J18 M W 8.9 8.6 7.1 7.4 8.3 9.2 9.9 10.2 10.8 10.2    
J20-J22 M W 5.6 6.3 5.0 4.8 5.4 5.3 4.8 6.2 6.1 6.4    
J35 M W 2.2 1.1 1.8 1.9 3.3 3.7 3.8 3.7 3.5 4.2    
J30-J34, J36-J39 M W 3.2 1.9 1.9 2.9 3.5 3.3 3.1 3.2 3.3 3.5    
J40-J44, J47 M W 8.2 6.6 4.8 5.5 6.0 6.0 7.8 7.2 8.3 8.5    
J45-J46 M W 5.7 6.5 4.1 4.2 3.6 4.5 6.2 6.9 7.5 8.7    
J60-J99 M W 10.1 7.8 4.4 6.9 8.2 9.7 11.0 11.5 11.0 10.9    
K00-K93 M W 5.1 4.1 2.6 3.4 3.9 4.4 5.2 5.4 5.5 6.0    
K00-K08 M W 2.3 2.5 2.7 1.5 1.9 2.7 2.8 2.0 2.1 2.8    
K09-K14 M W 3.7 2.9 3.8 3.2 3.3 3.4 3.6 3.9 4.6 4.1    
K20-K23 M W 3.9 3.8 3.0 3.0 2.8 2.7 3.2 3.7 4.6 5.1    
K25-K28 M W 6.0 0.0 18.8 2.3 4.8 5.2 5.1 6.0 6.2 6.7    
K29-K31 M W 3.5 2.8 2.5 2.6 2.6 2.3 2.8 3.5 3.9 4.7    
K35-K38 M W 5.2 3.0 6.8 5.5 4.7 4.3 5.1 5.6 6.7 8.1    
K40 M W 3.2 2.7 1.4 1.4 2.5 2.9 3.1 3.3 3.5 4.0    
K41-K46 M W 3.8 5.9 1.1 1.5 2.7 2.8 3.4 3.6 4.2 5.1    
K50-K51 M W 5.6 5.5 6.3 4.8 5.5 4.8 5.6 5.3 6.7 7.8    
K52 M W 4.0 4.0 3.0 2.9 3.2 3.1 3.8 4.4 5.1 6.3    
K56 M W 8.4 8.8 4.1 5.4 6.2 6.3 7.5 8.5 9.3 9.1    
K57 M W 4.2 0.0 13.0 8.5 6.0 5.8 4.8 4.1 3.7 4.3    
K60-K62 M W 3.4 4.6 3.4 2.9 3.7 3.0 3.0 3.6 3.7 3.3    
K55, K58-K59, K63 M W 3.7 4.0 3.0 3.0 3.1 2.3 3.5 3.5 3.9 4.9    
K70 M W 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 9.3 9.3 9.3 9.7    
K71-K77 M W 7.7 5.7 3.7 4.0 3.2 6.8 7.3 8.2 8.4 9.1    
K80 M W 5.6 9.5 2.1 4.4 4.6 4.0 4.3 4.5 5.3 6.8    
K81-K83 M W 6.2 9.2 7.7 6.2 6.8 4.2 5.2 5.9 6.0 6.7    
K85-K87 M W 9.0 0.0 6.0 4.6 5.4 8.9 8.7 9.0 9.0 9.8    
remainder of K00-K93 M W 6.3 11.9 3.3 3.1 4.8 4.8 5.4 7.1 7.4 7.1    
L00-L99 M W 6.5 4.6 3.3 3.6 3.6 4.4 5.6 8.0 8.9 10.5    
L00-L08 M W 6.2 5.8 4.3 4.5 3.9 3.6 4.9 8.0 8.7 9.8    
L20-L45 M W 7.1 4.4 2.7 4.3 7.6 7.1 6.9 8.6 8.7 9.0    
remainder of L00-L99 M W 6.4 3.7 3.2 2.9 2.4 3.3 5.0 7.5 9.3 11.4    
M00-M99 M W 8.1 11.2 4.6 7.8 5.9 4.7 6.2 8.1 9.8 11.0    
M16 M W 12.2 0.0 0.0 10.8 18.0 10.4 10.3 12.3 12.1 12.5    
M17 M W 9.0 0.0 0.0 4.0 5.8 5.4 5.5 6.1 8.8 11.3    
M23 M W 3.2 0.0 0.0 4.2 3.7 3.2 3.0 3.0 3.0 3.2    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 M W 7.9 7.5 4.0 4.8 4.1 5.5 7.1 8.0 10.0 11.4    
M30-M36 M W 7.4 7.8 7.8 5.9 5.9 6.2 7.1 7.3 9.1 9.1    
M40-M49 M W 11.7 19.6 11.9 15.5 15.1 5.0 6.8 10.3 12.9 14.5    
M50,M51 M W 9.4 0.0 0.0 7.7 7.2 7.2 8.3 9.6 10.6 11.1    
M54 M W 7.8 0.0 2.4 4.2 6.5 4.3 6.3 8.4 9.6 8.7    
M60-M79 M W 3.5 3.5 2.0 3.2 3.1 2.6 2.9 3.6 4.1 4.7    
M53, M80-M99 M W 9.2 4.4 7.6 9.3 6.8 7.4 9.1 9.6 11.1 10.6    
N00-N99 M W 3.9 5.3 2.8 2.3 2.5 2.7 3.2 3.7 3.9 5.0    
N00-N16 M W 5.2 5.9 5.4 3.9 3.4 4.6 5.3 5.6 5.4 6.3    
N17-N19 M W 6.5 6.8 4.2 1.7 2.6 5.8 5.8 6.4 6.4 7.2    
N20-N23 M W 2.6 2.1 3.6 3.3 2.8 2.0 2.1 2.3 2.6 3.7    
N25-N39 M W 3.7 5.4 3.1 2.0 2.6 3.0 3.2 3.6 3.2 4.4    
N40 M W 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.1 2.9 3.8    
N41-N51 M W 2.4 2.4 1.3 1.8 1.9 1.8 2.9 3.9 3.5 3.6    
N60-N64 M W 2.4 9.0 0.0 4.5 3.2 2.4 2.3 2.4 2.0 1.9    
N70-N77 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N91-N95 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of N00-N99 M W 2.7 0.0 0.8 2.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.5    
O00-O99 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O04 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O10-O48 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O60-O75 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O80 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O81-O84 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O85-O92 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 M W 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 M W 13.4 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 M W 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 M W 4.6 6.6 3.5 3.5 4.6 4.5 5.3 4.7 5.3 6.3    
R00-R99 M W 2.8 3.2 2.3 2.4 2.4 1.8 2.2 2.7 3.2 3.6    
R07 M W 1.3 0.0 1.8 2.6 2.2 1.0 1.2 1.4 1.3 1.2    
R10 M W 2.5 2.4 1.9 2.2 2.0 1.7 2.1 2.5 2.8 3.5    
R69 M W 0.7 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.9 0.6 0.8 1.4    
remainder of R00-R99 M W 3.1 3.3 2.4 2.5 2.7 2.1 2.5 3.2 3.6 3.8    
S00-T98 M W 3.0 2.6 1.9 1.5 1.9 2.3 3.0 4.0 4.7 6.3    
S06 M W 6.2 4.0 3.7 3.3 4.2 5.1 6.6 7.9 8.5 8.7    
S00-S05, S07-S09 M W 1.8 1.9 0.9 1.3 1.6 1.6 2.0 2.3 2.5 2.7    
S52 M W 2.0 0.3 1.1 1.3 1.8 2.9 3.0 2.9 3.1 2.4    
S72 M W 11.3 2.0 7.9 7.6 9.0 12.0 11.7 10.8 12.2 11.7    
S82 M W 6.6 0.0 0.7 3.0 4.4 5.7 6.6 7.8 8.4 8.3    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 M W 2.0 1.8 1.0 1.0 1.4 1.6 2.1 2.9 3.2 3.7    
T20-T32 M W 6.5 4.2 5.5 5.3 5.1 5.0 5.8 9.7 10.4 11.9    
T36-T65 M W 2.3 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 2.2 2.7 2.9 4.9    
T80-T88 M W 10.0 2.9 4.0 3.5 6.9 7.7 7.1 10.3 9.2 12.7    
T90-T98 M W 5.5 0.0 2.1 2.9 3.9 4.6 5.2 6.6 6.9 10.2    
remainder of S00-T98 M W 1.1 3.3 1.7 1.4 0.6 0.3 0.9 1.3 2.6 3.0    
Z00-Z99 M W 3.4 3.1 3.3 3.2 3.3 2.5 3.0 3.7 3.8 3.7    
Z03 M W 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3 0.7 1.2 1.5 1.8 1.5    
Z30 M W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z38 M W 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 M W 3.6 5.2 5.6 4.6 4.1 3.4 3.2 3.6 3.6 3.5    
remainder of Z00-Z99 M W 4.0 1.3 1.5 1.4 2.0 1.3 2.9 5.2 7.0 7.4    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes M W 5.3 4.9 3.6 3.1 3.1 3.6 4.7 5.8 6.1 6.7    
A00-B99 K W 6.3 4.6 3.8 3.8 4.8 5.7 8.4 8.9 9.4 12.3    
A00-A08 K W 4.3 4.6 3.8 3.4 3.6 3.4 4.2 5.1 5.3 7.4    
A09 K W 3.2 3.9 3.2 3.1 3.0 0.9 0.7 0.4 1.2 0.8    
A15-A19, B90 K W 37.9 22.7 12.0 21.1 22.1 36.1 36.7 41.8 40.9 41.8    
A40-A41 K W 13.8 11.9 8.9 11.2 9.4 13.1 14.7 14.9 13.8 14.8    
B20-B24 K W 6.4 4.4 3.9 3.4 2.2 5.8 9.1 12.0 5.5 0.0    
remainder of A00-B99 K W 5.5 4.6 4.5 4.5 4.7 3.7 4.9 5.7 6.6 8.3    
C00-D48 K W 4.8 4.6 3.7 2.8 3.2 3.4 4.0 4.5 4.7 6.2    
C18-C21 K W 6.4 0.0 0.0 0.5 4.3 4.1 4.6 4.7 5.7 7.3    
C33-C34 K W 6.6 0.0 1.0 6.0 11.5 9.4 5.2 6.1 5.9 7.8    
C43-C44 K W 4.2 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.9 3.3 3.6 4.7    
C50 K W 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 2.7 3.2 3.3 4.6    
C53-C55 K W 7.7 0.0 0.0 0.0 5.0 6.2 6.0 6.9 7.6 8.6    
C56 K W 3.9 2.0 3.2 2.1 2.5 2.3 4.0 3.7 3.6 4.7    
C61 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C67 K W 2.9 0.0 0.0 0.6 0.0 1.7 1.9 2.2 2.3 3.6    
remainder of C00-C97 K W 6.4 8.1 4.5 3.3 4.5 5.0 6.2 6.6 6.2 7.4    
D00-D09 K W 4.4 0.0 0.0 7.0 0.0 3.5 3.0 5.5 4.5 4.7    
D12 K W 2.5 0.0 5.0 5.8 2.6 1.9 2.0 1.7 2.0 3.3    
D25 K W 4.6 2.0 0.0 1.7 1.8 4.2 4.5 4.7 4.7 5.0    
remainder of D00-D48 K W 4.1 3.7 2.4 2.1 2.7 2.9 3.4 4.0 4.3 5.5    
D50-D89 K W 5.2 3.4 2.9 3.4 3.0 3.3 3.8 4.3 5.6 7.4    
D50-D64 K W 6.1 3.2 3.4 4.5 3.5 4.2 4.3 4.8 5.7 7.6    
D65-D89 K W 3.9 3.9 2.6 3.0 2.5 2.7 3.3 3.7 5.3 6.5    
E00-E90 K W 5.2 4.6 3.1 2.8 2.9 3.1 4.1 5.1 6.1 7.2    
E10-E14 K W 7.7 5.4 6.5 5.2 4.5 6.1 6.7 7.7 7.6 8.3    
remainder of E00-E90 K W 3.9 4.6 2.7 2.2 2.6 2.8 3.6 4.2 4.9 5.8    
F00-F99 K W 18.0 6.2 2.7 7.3 10.4 18.5 20.4 24.2 23.8 20.8    
F00-F03 K W 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 25.6 16.0    
F10 K W 17.1 0.0 0.0 0.5 1.5 16.1 20.3 16.9 17.0 14.2    
F11-F19 K W 18.4 0.0 0.0 0.0 4.7 9.0 17.5 24.9 23.0 33.2    
F20-F29 K W 37.0 0.0 0.0 34.6 47.7 38.5 35.5 35.9 37.3 35.7    
F30-F39 K W 27.2 0.0 0.0 20.5 27.8 18.7 23.8 29.8 30.9 27.9    
remainder of F00-F99 K W 9.4 6.2 2.7 7.0 8.5 8.0 7.2 14.3 12.2 15.5    
G00-G99 K W 7.1 9.4 5.7 5.3 5.0 4.5 4.8 6.7 8.1 9.2    
G30 K W 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0 6.2 7.9    
G35 K W 4.0 0.0 0.0 13.5 1.2 2.1 2.9 6.0 9.3 14.4    
G40, G41 K W 4.6 8.7 4.5 3.9 3.8 4.2 4.1 4.5 5.6 6.0    
G45 K W 5.9 0.0 3.0 4.7 4.2 4.8 4.8 5.3 5.5 6.1    
remainder of G00-G99 K W 8.4 9.7 6.8 6.3 5.8 5.7 5.8 7.3 9.1 12.1    
H00-H59 K W 2.1 1.6 1.5 3.1 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1    
H25-H26, H28 K W 1.9 13.0 3.1 4.2 2.5 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9    
remainder of H00-H59 K W 2.4 1.6 1.4 3.1 2.4 2.1 2.1 2.1 2.3 2.7    
H60-H95 K W 3.9 2.9 2.7 2.5 3.7 3.6 4.2 4.6 4.8 5.1    
I00-I99 K W 6.4 7.7 4.7 3.9 3.7 3.5 3.8 4.5 5.2 7.0    
I10-I15 K W 3.8 7.0 2.3 4.1 3.8 3.2 3.4 3.4 3.5 4.0    
I20 K W 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 3.2 4.0 4.9    
I21-I22 K W 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.7 4.6 4.9 5.9    
I23-I25 K W 4.5 4.0 0.0 0.0 5.0 6.3 3.4 3.5 3.9 4.9    
I26-I28 K W 9.4 6.0 0.8 0.9 2.4 4.1 4.5 7.7 9.4 10.9    
I44-I49 K W 4.0 5.4 4.6 3.5 3.5 2.8 2.8 3.2 3.6 4.4    
I50 K W 8.0 17.8 2.0 4.5 5.0 12.4 8.8 8.5 8.5 7.9    
I60-I69 K W 11.1 9.7 30.3 10.1 9.6 10.7 10.1 10.0 10.9 11.2    
I70 K W 8.7 0.0 0.0 0.0 3.0 1.8 7.8 7.7 8.4 8.8    
I83 K W 3.0 0.0 0.0 2.7 1.5 1.9 2.2 2.6 3.0 5.0    
remainder of I00-I99 K W 6.4 7.7 4.2 4.3 3.7 3.4 3.8 4.6 5.7 7.3    
J00-J99 K W 6.5 7.0 4.9 4.1 4.7 4.1 5.2 6.7 7.7 9.1    
J00-J11 K W 3.2 3.4 3.0 3.5 3.7 2.1 2.4 3.0 4.0 3.5    
J12-J18 K W 8.6 8.5 7.1 7.4 8.3 9.1 9.4 9.9 10.0 9.8    
J20-J22 K W 5.8 6.2 4.9 5.1 5.1 4.3 4.7 5.0 5.8 6.9    
J35 K W 2.3 8.0 1.7 1.9 3.4 3.5 3.4 3.6 4.0 4.1    
J30-J34, J36-J39 K W 3.3 1.6 2.0 3.1 3.4 3.0 3.2 3.3 3.6 4.0    
J40-J44, J47 K W 8.5 6.4 5.0 5.9 6.2 6.1 6.8 7.9 8.5 8.9    
J45-J46 K W 6.8 6.8 3.7 4.5 4.2 4.9 6.0 7.4 7.8 8.8    
J60-J99 K W 9.3 9.7 4.9 7.1 7.6 8.1 8.3 9.2 9.3 10.7    
K00-K93 K W 4.8 3.7 3.1 3.5 3.7 3.5 3.9 4.5 4.9 6.3    
K00-K08 K W 2.2 1.6 3.5 1.6 1.9 2.4 1.8 2.1 2.2 3.1    
K09-K14 K W 3.6 3.5 4.4 3.3 2.9 3.2 2.9 3.5 3.3 4.6    
K20-K23 K W 4.0 3.6 2.9 3.3 3.5 2.8 2.7 3.3 3.8 5.5    
K25-K28 K W 5.9 0.0 1.3 5.1 4.5 3.1 4.8 4.6 5.4 6.8    
K29-K31 K W 3.6 2.6 2.4 2.7 2.8 2.2 2.4 3.0 3.5 4.9    
K35-K38 K W 5.0 2.0 6.9 5.3 4.4 4.1 4.6 5.6 6.2 8.0    
K40 K W 2.9 2.3 1.2 1.4 2.2 2.7 2.9 3.4 3.3 4.4    
K41-K46 K W 4.6 1.9 1.4 1.6 2.4 2.6 3.2 4.3 4.7 6.0    
K50-K51 K W 5.6 0.0 3.5 4.9 4.7 5.0 4.8 6.0 6.3 7.9    
K52 K W 4.3 4.0 3.4 3.2 3.1 2.9 3.2 3.9 4.7 6.3    
K56 K W 8.6 8.5 3.9 6.7 5.6 6.0 7.6 8.3 8.7 9.2    
K57 K W 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 3.4 3.2 4.8    
K60-K62 K W 3.2 3.1 3.7 2.7 3.1 2.3 2.9 3.2 2.7 4.3    
K55, K58-K59, K63 K W 3.2 3.2 2.7 2.9 3.0 2.1 2.1 2.4 3.1 4.4    
K70 K W 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 11.1 9.7 10.9 11.1    
K71-K77 K W 7.7 5.3 4.4 3.4 4.2 6.0 6.7 7.5 7.7 9.6    
K80 K W 4.7 0.7 3.0 5.2 4.2 3.5 3.6 4.0 4.6 6.2    
K81-K83 K W 5.6 3.0 3.3 5.1 5.4 4.2 4.7 4.9 5.1 6.5    
K85-K87 K W 8.8 0.0 6.9 5.3 6.3 7.5 7.8 8.7 9.2 9.4    
remainder of K00-K93 K W 6.1 6.1 2.8 3.1 4.3 4.7 5.4 6.9 6.2 7.2    
L00-L99 K W 6.7 4.4 3.6 3.6 3.7 3.6 4.7 6.2 8.0 10.8    
L00-L08 K W 6.0 5.7 4.7 4.2 3.8 2.9 4.1 5.2 7.6 9.1    
L20-L45 K W 6.5 3.9 3.0 4.8 5.9 5.8 5.7 7.3 8.1 8.9    
remainder of L00-L99 K W 7.1 3.4 3.4 2.8 2.6 2.7 4.1 6.0 8.1 11.9    
M00-M99 K W 9.6 11.2 5.3 8.6 6.3 5.3 6.7 8.4 10.1 12.4    
M16 K W 13.2 0.0 9.0 46.5 9.3 13.1 12.8 12.3 13.1 13.5    
M17 K W 11.3 0.0 0.0 0.0 6.5 5.9 6.4 7.7 10.1 12.7    
M23 K W 3.2 0.0 0.0 4.4 3.5 3.2 3.0 3.0 3.2 3.4    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 K W 9.3 11.1 4.6 4.2 3.9 4.9 6.0 8.0 9.7 13.4    
M30-M36 K W 7.0 8.7 8.9 4.7 3.8 5.7 6.1 7.2 8.2 10.9    
M40-M49 K W 14.2 17.8 14.5 15.5 16.7 7.7 8.6 11.5 14.9 16.0    
M50,M51 K W 10.6 0.0 0.0 9.1 8.4 7.7 9.0 10.4 12.0 12.5    
M54 K W 9.9 0.0 3.0 5.6 6.1 6.0 8.1 9.7 11.4 11.5    
M60-M79 K W 3.6 2.8 2.1 3.0 2.6 2.0 2.7 3.6 4.0 6.0    
M53, M80-M99 K W 6.6 11.1 8.7 9.2 6.7 5.3 6.8 6.1 6.1 6.5    
N00-N99 K W 2.5 5.6 4.0 2.9 3.2 1.8 1.6 1.7 2.6 4.7    
N00-N16 K W 5.1 6.4 5.3 4.0 4.8 4.3 4.4 4.9 5.6 6.4    
N17-N19 K W 6.8 14.2 3.6 2.7 4.1 4.6 5.4 5.5 6.4 7.5    
N20-N23 K W 2.6 2.0 3.9 3.4 3.0 2.0 2.3 2.4 2.6 3.3    
N25-N39 K W 3.3 5.3 3.5 2.4 3.2 2.5 2.1 2.3 2.4 4.6    
N40 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N41-N51 K W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N60-N64 K W 1.5 0.0 3.7 2.9 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 2.2    
N70-N77 K W 3.3 0.0 2.3 3.8 3.6 3.1 3.4 3.6 3.1 3.7    
N91-N95 K W 0.9 0.0 0.0 2.1 1.9 1.2 0.8 0.8 0.8 1.3    
remainder of N00-N99 K W 1.9 2.8 0.8 4.1 2.3 1.4 1.3 1.8 2.4 3.5    
O00-O99 K W 4.4 0.0 0.0 6.3 4.4 4.5 4.4 3.6 0.0 0.0    
O04 K W 2.7 0.0 0.0 0.0 3.4 2.7 2.6 6.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 K W 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 1.7 1.4 0.0 0.0    
O10-O48 K W 4.3 0.0 0.0 6.8 3.9 4.2 4.6 4.2 0.0 0.0    
O60-O75 K W 7.1 0.0 0.0 5.0 6.4 7.1 7.5 6.0 0.0 0.0    
O80 K W 4.0 0.0 0.0 6.0 4.3 4.0 4.0 4.3 0.0 0.0    
O81-O84 K W 5.5 0.0 0.0 7.0 6.0 5.4 5.4 6.5 0.0 0.0    
O85-O92 K W 5.5 0.0 0.0 0.0 5.0 5.6 5.7 1.3 0.0 0.0    
O95-O99 K W 5.3 0.0 0.0 0.0 4.7 5.3 5.8 5.2 0.0 0.0    
P00-P96 K W 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 K W 13.9 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 K W 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 K W 4.7 7.4 3.5 3.2 3.9 3.9 3.4 4.6 4.9 7.1    
R00-R99 K W 2.7 3.0 2.3 2.5 2.4 1.7 2.2 2.5 2.8 3.6    
R07 K W 1.4 0.0 1.0 2.8 2.6 1.0 1.3 1.4 1.4 1.3    
R10 K W 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2 1.7 2.0 2.3 2.5 3.4    
R69 K W 0.6 0.4 0.1 0.2 0.9 1.1 0.8 0.6 1.2 0.2    
remainder of R00-R99 K W 3.1 3.2 2.4 2.8 2.7 1.9 2.5 2.8 3.3 4.0    
S00-T98 K W 3.4 2.4 1.8 1.4 1.7 1.7 2.1 2.9 3.9 6.7    
S06 K W 4.8 4.5 2.9 3.6 3.7 3.9 3.9 5.0 6.2 6.8    
S00-S05, S07-S09 K W 1.6 1.7 1.0 1.2 1.6 1.3 1.6 1.8 1.8 2.3    
S52 K W 1.6 0.0 0.7 1.2 2.0 1.9 1.9 1.7 1.8 1.8    
S72 K W 11.8 4.1 5.0 5.9 8.9 10.5 9.7 11.2 12.2 11.9    
S82 K W 6.0 1.2 1.5 2.6 4.4 5.0 5.0 5.8 6.7 7.4    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 K W 1.6 1.5 0.9 0.8 1.1 1.1 1.2 1.8 2.1 3.2    
T20-T32 K W 5.6 5.1 5.6 4.9 3.7 2.5 3.2 4.2 10.5 11.4    
T36-T65 K W 2.8 1.7 1.7 1.9 2.1 1.9 1.9 2.7 3.6 5.9    
T80-T88 K W 11.8 2.1 3.2 4.4 5.1 6.6 8.3 12.0 11.9 13.5    
T90-T98 K W 7.1 4.0 2.9 3.3 5.0 4.8 4.6 5.9 7.1 11.4    
remainder of S00-T98 K W 1.1 2.7 1.4 1.4 1.1 0.5 0.7 0.6 0.7 3.0    
Z00-Z99 K W 3.1 3.0 2.9 3.1 3.3 3.4 2.6 2.9 3.2 3.2    
Z03 K W 1.2 1.1 1.1 1.5 1.4 0.9 0.7 1.5 1.2 1.4    
Z30 K W 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0    
Z38 K W 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 K W 3.1 3.6 5.6 4.3 4.4 3.4 2.4 2.9 3.1 3.0    
remainder of Z00-Z99 K W 3.8 1.2 1.2 1.2 2.4 3.9 4.2 3.8 5.1 6.4    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes K W 4.9 4.7 3.7 3.4 3.6 3.9 3.7 4.2 5.2 6.8    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   <