Dane z poszczególnych województw za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 >

 1. 2002
 2. 2003
 3. 2004
 4. 2005
 5. 2006
 6. 2007
 7. 2008
 8. 2009
 9. 2010
 10. 2011
 11. 2012
 12. 2013
 13. 2014
 14. 2015
 15. 2016
 16. 2017
 17. 2018
 18. 2019
 19. 2020
 20. 2021
 21. 2022
 22. 2023
 23. 2024
Kolorem niebieskim zostały oznaczone wartości w tabeli powyżej średniej +20%,
zaś kolorem czerwonym wartości w tabeli poniżej średniej -20%Pracownicy Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH nie mają możliwości ingerowania w bazę danych Badania Chorobowości Szpitalnej.
Pracownicy zakładu nie mogą wprowadzać usuwać ani modyfikować danych.
Wszelkie wprowadzanie i zmiany mogą być dokonywane przez Centra, bądź szpitale biorące udział w Badaniu.
O szczegółach można przeczytać w następujących Punktach menu:
Ściąganie danych z serwera
Zasady przesyłu danych na serwer
Kasowanie przesłanych danych na serwerze