Zakład Monitorowania i Analiz

Stanu Zdrowia Ludności

Strona Dotycząca

Badania Chorobowości Szpitalnej

Ogólnej

UWAGA!!! Bardzo prosimy o niewpisywanie kodów terytorialnych kończących się cyfrą 3 , patrz punkt "Sprawy bieżące"